Kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng

Xem 1-10 trên 10 kết quả Kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng
 • Quyết định 121/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng

  doc10p sontinh 18-08-2009 183 32   Download

 • Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf8p lawktkt2 25-10-2009 78 8   Download

 • Quyết định số 499/2000/QĐ-NHNN5 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức thực hiện kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 322/1999/QĐ-NHNN5 ngày 14/9/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf3p lawktkt5 25-10-2009 54 8   Download

 • Quyết định số 322/1999/QĐ-NHNN5 về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện kiểm toán độc lập đối với các Tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf9p lawktkt5 25-10-2009 37 3   Download

 • Quyết định 322/1999/QĐ-NHNN5 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện kiểm toán độc lập đối với các Tổ chức tín dụng.

  doc9p vantien 19-08-2009 53 2   Download

 • Quyết định 499/2000/QĐ-NHNN5 của ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức thực hiện kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 322/1999/QĐ-NHNN5 ngày 14/9/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc2p vantien 19-08-2009 77 2   Download

 • Đối với các kiểm toán viên độc lập: Các nhà đầu tư và cung cấp tín dụng có lí do mà lo lắng rằng các nhà quản lý có thể bóp méo các BCTC do họ cung cấp nhằm mục đích tìm kiếm nguồn vốn hoạt động.

  pdf89p buoi_chieu 24-04-2013 52 17   Download

 • Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thực hiện kiểm toán độc lập toàn hệ thống, đảm bảo hệ thống kiểm tra nội bộ phải phát hiện được mọi sai sót tại từng chi nhánh và trong toàn hệ thống. Hợp tác phát triển Phát triển chiều sâu quan hệ hợp tác với các bạn hàng truyền thống, các tổ chức tài chính tín dụng trong nước và ngoài nước để nâng cao hiệu quả kinh doanh của NH.

  pdf2p ttcao6 09-08-2011 51 13   Download

 • Cùng với sự đổi mới,phát triển chung của nền kinh tế,với chính sách mở cửa,sự đầu tư của Nước ngoài và thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa, các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã có sự chuyển biến,đổi mới phương thức kinh doanh,phương thức quản lý,không ngừng phát triển và khẳng định vị trí,vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân....

  doc51p toi_la_khoa90 07-03-2013 37 12   Download

 • GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2..TẬP LÀM VĂN: TRẢ LỜI CÂU HỎI . ĐẶT TÊN CHO BÀI. LUYỆN TẬP VỀ MỤC LỤC DANH SÁCH I. MỤC TIÊU : -HS biết dựa vào tranh vẽ, trả lời được câu hỏi rõ ràng, đúng ý (BT1) ; bước đầu biết tổ chức các câu thành bài và đặt tên cho bài (BT2). - Biết đọc mục lục một tuần học, ghi (hoặc nói) được tên các bài tập đọc trong tuần đó. - Giáo dục HS có ý thức giữ vệ sinh nơi công cộng. * Kĩ năng sống : - Giao tiếp - Hợp tác .

  doc4p quangphi79 06-08-2014 74 11   Download

Đồng bộ tài khoản