intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiến trúc server farm

Xem 1-2 trên 2 kết quả Kiến trúc server farm
  • “Lân cận lớp 2 giữa các máy chủ có nghĩa là các máy chủ này nằm trong cùng miền quảng bá. Khi các máy chủ là lân cận lớp 2, mỗi máy chủ nhận được tất cả các gói tin multicast và quảng bá từ máy chủ khác.” Phiến dịch vụ như phiến tường lửa và phiến cân bằng tải … cung cấp các chức năng trạng thái dựa trên phần cứng

    pdf42p orchid 18-03-2009 327 96   Download

  • Tổng quan về kiến trúc Server Farm Yêu cầu thiết kế cho Server Farm Mô hình thiết kế lớp truy nhập Ảnh hưởng đến khả năng mở rộng và mật độ Độ khả dụng cao trong trung tâm dữ liệu Tổng kết Định nghĩa Lớp truy nhập DC Yêu cầu lớp 2 và lớp 3 Gắn đơn và đôi Chuyển mạch lớp 2, hiệu năng cao, trễ thấp Hỗn hợp yêu cầu cao Nhiều lựa chọn đường.

    pdf42p muaythai2 25-10-2011 44 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiến trúc server farm
p_strCode=kientrucserverfarm

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2