intTypePromotion=1

Kim loại Vanadium

Xem 1-2 trên 2 kết quả Kim loại Vanadium
  • Vanadi (tên La tinh: Vanadium) là một nguyên tố hóa học đặc biệt trong bảng tuần hoàn có ký hiệu V và số hiệu nguyên tử 23. Nó làm chất xúc tác cho nhiều phản ứng hóa học. Là một kim loại hiếm, mềm và dễ kéo thành sợi, vanađi là một thành phần được tìm thấy trong nhiều khoáng chất và được sử dụng để sản xuất một số hợp kim.

    pdf8p nuockhoangthiennhien 20-01-2011 379 26   Download

  • Mục đích của công trình này là trình bày một số kết quả nghiên cứu lý thuyết mới trong việc ứng dụng các tính toán lượng tử để khảo sát cấu trúc và từ tính của các các nhóm nguyên tử được tạo thành từ sự tổ hợp các siêu nguyên tử Nax(x=1-12) với nguyên tử kim loại chuyển tiếp vanadium, V. Cấu trúc tối ưu của các nhóm nguyên tử NaxV(x=1-12), đã được xác định bằng cách sử dụng các tính toán TPSSTPSS/DGDZVPDFT.

    pdf10p hulk1234 01-06-2018 22 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kim loại Vanadium
p_strCode=kimloaivanadium

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản