intTypePromotion=3
ADSENSE

Kinh tế Việt Nam 2015 - 2016

Xem 1-20 trên 21 kết quả Kinh tế Việt Nam 2015 - 2016
 • Mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6,7% GDP, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững. Năm 2016 cần phải tiếp tục tạo môi trường thuxận lợi cho sản xuất kinh doanh, chú trọng thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, chủ động hội nhập thương mại quốc tế theo các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết: FTA, AEC, TPP.

  pdf11p hulk1234 01-06-2018 26 2   Download

 • Bài viết Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2011 - 2015 và những khuyến nghị cho giai đoạn 2016 - 2020 đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2011 - 2015; từ đó nêu lên những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2016 - 2020.

  pdf11p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 688 142   Download

 • Bài giảng Kinh tế Việt Nam từ năm 2011 đến nay do ThS. Biện Chứng Học biên soạn trình bày các nội dung chính như: Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2015, kinh tế Việt Nam năm 2016, kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2017. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p navavina 02-11-2017 53 11   Download

 • Bài viết Triển vọng kinh tế Việt Nam 2016 - 2020 chỉ ra nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015, triển vọng kinh tế Việt Nam 2016 - 2020; một số khuyến nghị chính sách. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những điều này.

  pdf7p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 48 7   Download

 • Bài này gồm có những nội dung chính sau: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2011-2015, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2016-2020, một số nhận xét và kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p nhanmotchut_2 06-10-2016 72 8   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Kinh tế vĩ mô năm 2015 triển vọng năm 2016 sau đây để biết được diễn biến kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế vĩ mô, triển vọng kinh tế trong năm 2016 và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.

  pdf14p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 28 1   Download

 • Bài viết Kết quả phát triển kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng trong giai đoạn 2016 - 2020 chỉ ra những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra; những hạn chế và vấn đề đặt ra đối với quá trình phát triển kinh tế; một số định hướng, giải pháp phát triển kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

  pdf27p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 36 2   Download

 • Bài viết Kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015 duy trì mức tăng trưởng hợp lý giới thiệu tới các bạn về kinh tế vĩ mô dần ổn định; những khó khăn bất cập; giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 40 2   Download

 • Bài viết Tổng quan kinh tế vĩ mô Việt Nam 2015 và triển vọng 2016 nêu lên kinh tế vĩ mô thế giới và ảnh hưởng tới Việt Nam; kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2015; xu hướng chính sách kinh tế vĩ mô và triển vọng năm 2016.

  pdf10p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 35 2   Download

 • Năm 2015 chứng kiến nhiều thành tựu trong hoạt động kinh tế của Việt Nam như tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm qua, chỉ số tăng giá tiêu dùng và lạm phát thấp nhất trong vòng 15 năm qua, tiếp tục xuất siêu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục gia tăng cả về số dự án cấp mới và số vốn đăng ký, số doanh nghiệp thành lập mới nhiều hơn số doanh nghiệp phải giải thể, kinh tế vĩ mô ổn định và những cột mốc đáng kể trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như ký kết TPP, AEC, EVFTA.

  pdf8p hanh_tv32 03-05-2019 9 0   Download

 • Bài viết Tăng trưởng kinh tế gắn với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 theo tinh thần Nghị quyết đại hội XI, định hướng lớn về kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

  pdf7p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 32 2   Download

 • Tạp chí giới thiệu tới người đọc một số bài viết như: Mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2000 - 2015 dưới góc độ tổng cung - Thực trạng và định hướng giải pháp đổi mới; 200 năm vua Gia Long tuyên bố chủ quyền Hoàng Sa, tính dung hợp trong văn hóa truyền thống Đà Nẵng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p doanvanchunghd 26-05-2017 30 2   Download

 • Nền kinh tế toàn cầu trong năm 2015 nhìn chung vẫn tăng trưởng chậm. Trong năm 2016, dự báo kinh tế thế giới sẽ tiếp tục phải đối mặt với không ít thách thức… Mời các bạn cùng tìm hiểu về kinh tế - tài chính thế giới năm 2015 và dự báo 2016 qua bài viết sau.

  pdf4p bautroibinhyen15 09-02-2017 20 1   Download

 • Bài viết Kinh tế vĩ mô một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2016 (tăng giảm) so với năm 2015 trình bày tổng thu cân đối NSNN năm 2016 ước đạt khoảng 1.094 nghìn tỷ đồng, vượt 79,6 nghìn tỷ đồng (+7,8%) so dự toán. Trong đó, thu ngân sách địa phương đạt 118,6% dự toán (tương ứng vượt 77,8 nghìn tỷ đồng), hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao (58/63 địa phương); thu ngân sách trung ương không kể ghi thu, ghi chi viện trợ cho các dự án, cơ bản đạt dự toán.

  pdf7p dangthitrangtrang 07-05-2018 17 1   Download

 • Bài nghiên cứu này phân tích thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015, từ đó đưa ra các đánh giá về việc thực hiện mục tiêu điều hành chính sách cũng như việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ. Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, bài nghiên cứu đưa ra một số đề xuất điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới

  pdf20p hanh_tv32 03-05-2019 17 2   Download

 • Bài viết sau đây đưa ra cái nhìn tổng quan về chính sách tài khóa giai đoạn 2011-2015 trên các giác độ kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, từ đó đề xuất định hướng lớn cho chính sách này giai đoạn 2016-2020.

  pdf8p vidoraemi2711 17-06-2019 15 2   Download

 • Bài nghiên cứu này phân tích thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015, từ đó đưa ra các đánh giá về việc thực hiện mục tiêu điều hành chính sách cũng như việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ. Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, bài nghiên cứu đưa ra một số đề xuất điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

  pdf20p hanh_tv34 08-05-2019 50 9   Download

 • Bài viết đánh giá những tác động của chính sách tài khóa đến cân đối ngân sách nhà nước (NSNN), đầu tư và khu vực sản xuất, kinh doanh và đề xuất một số định hướng mới cho giai đoạn 2016 - 2020.

  pdf7p vinobita2711 28-05-2019 31 5   Download

 • Bài viết nghiên cứu xem xét và đánh giá những sự thay đổi trong thương mại quốc tế toàn cầu trong giai đoạn 2005-2015 và đặc biệt là sự giảm sút của năm 2016. Để đánh giá một cách sát thực tình trạng giảm sút này cũng như dự báo xu hướng tương lai của thương mại toàn cầu, bài viết đã phân tích và đánh giá về hoạt động thương mại quốc tế của một số quốc gia và khu vực chủ đạo như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, khu vực ASEAN và EU. Bên cạnh đó, bài viết đưa ra một số nhận định về khả năng tăng trưởng và những sự thay đổi trong thương mại quốc tế năm 2017.

  pdf27p hanh_tv32 03-05-2019 13 0   Download

 • Năm 2015 khép lại, cùng với những chuyển biến tích cực của nền kinh tế, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tiếp tục ghi nhận một năm với nhiều kết quả ấn tượng trên tất cả các mặt trận. Bước vào năm 2016, DATC vững tin thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đặt ra… Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế Việt Nam 2015 - 2016
p_strCode=kinhtevietnam20152016

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản