Kỹ năng mbp

Xem 1-5 trên 5 kết quả Kỹ năng mbp
 • Mục đích của bài giảng "Kỹ năng kiểm soát quá trình - MBP - Phần 1: Dành cho nhà quản lý" là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể thiết lập được phương pháp kiểm soát theo quá trình, biết phương pháp setup các loại tài liệu quản lý như sổ tay thủ tục, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf101p nhansinhaoanh_03 22-10-2015 91 23   Download

 • Phương pháp quản lý theo quá trình là phương pháp quản lý dựa trên việc phân loại hoạt động theo các quá trình.Khi nghiên cứu tài liệu này, sẽ giúp bạn:Thiết lập được phương pháp kiểm soát theo quá trình.Phương pháp setup các loại tài liệu quản lý như sổ tay, thủ tục, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu.

  pdf101p truongthinh 12-10-2009 819 335   Download

 • Theo tiêu chuẩn ISO 9000:2000 (3.4.1), quá trình là tập hợp các hoạt động có quan hệ lẫn nhau và tương tác để biến đầu vào thành đầu ra. Ngắn gọn hơn, mọi hoạt động hay tập hợp hoạt động sử dụng các nguồn lực để biến đầu vào thành đầu ra có thể xem như một quá trình

  ppt0p benq 01-03-2009 645 236   Download

 • nhưng nói chung, họ có xu hướng tối đa hiện tại khoảng 70 đến 80 Mbps (megabit mỗi giây) của thông. Giống như SLB, FWLB cho phép để thực hiện một số bức tường lửa chia sẻ tải trọng một cách tương tự như SLB. Bởi vì bản chất của giao thông, tuy nhiên, cấu hình và công nghệ là khác nhau. Hình 1-4 cho thấy một cấu hình FWLB chung.

  pdf18p kennguyen8 08-11-2011 38 8   Download

 • 27 3.5. Đánh giá 3.5.1. Định tính: phản ứng kết tủa khuếch tán kép trên thạch (kỹ thuật Ouchterlony) Mục đích Tìm hiểu khả năng sử dụng phản ứng khuếch tán trên thạch để xác định kháng thể kháng protein tái tổ hợp MBP-VT2eB. Chuẩn bị thạch 1,5 g agarose được làm tan trong 100 ml đệm PBS 1X, đun đến khi agarose tan hoàn toàn. Đổ thạch 6,5 cm x 6 cm, dày 3 mm trên tấm phim trong, tạo các giếng trên thạch.

  pdf10p zues02 18-06-2011 66 12   Download

Đồng bộ tài khoản