intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật truyền file multicast

Xem 1-3 trên 3 kết quả Kỹ thuật truyền file multicast
  • Thế kỷ 21 đƣợc mệnh danh là thế kỷ của công nghệ thông tin, với sự bùng nổ mạnh mẽ về khoa học công nghệ. Đây là kỷ nguyên của nền văn minh dựa trên cơ sở công nghiệp trí tuệ. Ngày nay, tin học đã trở thành một môn khoa học quan trọng trên thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ nhƣ vậy thì công việc lập trình các ứng dụng nhằm phục vụ nhu cầu, lợi ích của con ngƣời trở nên cấp thiết. Máy tính đã trở thành công cụ đắc lực và không thể thiếu của...

    pdf60p chieuwindows23 01-06-2013 89 22   Download

  • 1. Tổng quan về lập trình mạng 2. Lập trình mạng với thư viện Winsock của Windows 3. Lập trình multicasting 4. Lập trình mạng với hệ thống Web 5. Lập trình mạng với hệ thống Email 6. Lập trình mạng với hệ thống truyền File 7. Chương trình multiuser chat

    pdf35p longmontran 15-01-2010 212 110   Download

  • LẬP TRÌNH MẠNG Nội dung chương trình 1. Tổng quan về lập trình mạng 2. Lập trình mạng với thư viện Winsock của Windows 3. Lập trình multicasting 4. Lập trình mạng với hệ thống Web 5. Lập trình mạng với hệ thống Email 6. Lập trình mạng với hệ thống truyền File 7. Chương trình multiuser chat Chương 1: Tổng quan về lập trình mạng Chương

    pdf35p meoheo6 28-05-2011 93 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kỹ thuật truyền file multicast
p_strCode=kythuattruyenfilemulticast

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản