Lâm trường thuộc tổng công ty giấy việt nam

Xem 1-8 trên 8 kết quả Lâm trường thuộc tổng công ty giấy việt nam
 • Công văn 3876/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với các Lâm trường thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 57 3   Download

 • 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động. 1.1. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Nghị định 81/2003/NĐ-CP bao gồm: a. Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu số 1 kèm theo Thông tư này). b.

  doc13p doxuan 15-07-2009 286 66   Download

 • Quyết định số 668/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

  pdf2p lawdn2 31-10-2009 47 3   Download

 • Quyết định số 29/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Giầy Thái Nguyên, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Da Giầy Việt Nam về làm đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Da Giầy Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf2p lawdn8 31-10-2009 32 2   Download

 • Quyết định số 28/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Túi cặp Đà Nẵng, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Da Giầy Việt Nam về làm đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf2p lawdn8 31-10-2009 40 2   Download

 • Quyết định số 27/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Da Giầy Huế, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Da Giầy Việt Nam về làm đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf2p lawdn8 31-10-2009 30 1   Download

 • Quyết định số 30/2003/QĐ-BCN về việc đổi tên Chi nhánh Tổng công ty Da Giầy Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thành Xí nghiệp Keo dán Bình An và chuyển về làm đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Giầy An Lạc do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf2p lawdn8 31-10-2009 24 1   Download

 • Quyết định số 36/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Giầy Phú Lâm, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Da Giầy Việt Nam về trực thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf2p lawdn8 31-10-2009 39 1   Download

Đồng bộ tài khoản