intTypePromotion=1
ADSENSE

Làm việc nước ngoài

Xem 1-20 trên 3530 kết quả Làm việc nước ngoài
 • Suốt cuộc đời, Hồ Chí Minh luôn theo đuổi khát vọng xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Để thực hiện khát vọng đó, Hồ Chí Minh coi việc việc phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực có vị trí quan trọng hàng đầu. Bài viết "Phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh" tập trung phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực để xây dựng và phát triển đất nước và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng đó trong giai đoạn hiện nay.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 0 0   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được cấp giấy phép cho cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam được biểu diễn nghệ thuật. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung và thời gian biểu diễn.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 7 1   Download

 • Mẫu Đơn xin đi nước ngoài của Đảng viên là biểu mẫu được cá nhân Đảng viên viết và gửi lên Cấp ủy Chi bộ nơi đang sinh hoạt để xin được đi nước ngoài giải quyết việc riêng. Nội dung mẫu đơn cần điền đầy đủ chính xác, trung thực các thông tin của người làm đơn, lý do xin đi nước ngoài và được lập thành 2 bản gửi cho Cấp ủy Chi bộ nơi đang sinh hoạt. Mời bạn tham khảo các mẫu dưới đây.

  doc4p thenthenn 23-06-2022 7 1   Download

 • Đảng viên ra nước ngoài trong thời hạn 60 ngày làm việc phải nộp Phiếu công tác chính thức ngoài nước cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại để được tiếp nhận sinh hoạt đảng. Mẫu Phiếu công tác chính thức ngoài nước cần trình bày rõ họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ công tác trong nước; mục đích ra khỏi nước, địa chỉ sinh sống và làm viên nước ngoài.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 6 1   Download

 • Mẫu Hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp với người lao động về quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

  doc3p thenthen19 14-06-2022 10 1   Download

 • Mẫu Sổ theo dõi hợp đồng lao động (Mẫu số 25/TP-TTTM)là văn bản ghi lại những thông tin về hợp đồng lao động của các trọng tài viên, nhân viên làm việc tại trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam... Để biết rõ hơn, mời bạn tham khảo tại đây.

  doc3p thenthen19 14-06-2022 6 1   Download

 • Du lịch đang là một lĩnh vực phát triển ở nước ta nói riêng và trên thế giới nói chung, do đó nhu cầu người am hiểu ngoại ngữ càng trở nên phổ biến, đặc biệt tại các thành phố du lịch. Trong các cơ sở đào tạo ngoại ngữ hiện nay việc thực hiện tiêu chí lấy người học làm trung tâm, thời lượng chương trình học ngày càng bị rút ngắn, tài liệu học tập còn chưa phong phú đã gây không ít khó khăn trong quá trình học của sinh viên.

  pdf6p vipatriciawoertz 31-05-2022 33 0   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu lý thuyết liên quan đến chất lượng dịch vụ giáo dục đại học trong nước và ngoài nước. Bao gồm: Cấu trúc chương trình đào tạo; Hoạt động giảng dạy của giảng viên; Hoạt động hỗ trợ học tập; Hoạt động phục vụ; Làm cơ sở cho việc tổng hợp, xây dựng mô hình lý thuyết về sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ Giáo dục Thể chất tại Đại học Đà Nẵng.

  pdf5p viirenerosenfeld 26-05-2022 15 1   Download

 • Bài viết đánh giá tác động của công nghệ đối với việc các công ty đa quốc gia (MNC) lựa chọn Việt Nam là điểm đến của xuất vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (outward FDI). Dựa trên mô hình trọng lực mở rộng (augmented Gravity Model), nghiên cứu đã sử dụng các kiểm định Pairwise, White, Wooldrige, Hausman, VIF và các phương pháp hồi quy khác nhau như Bình phương nhỏ nhất, Bình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi, Hiệu ứng cố định và Hiệu ứng thay đổi để đảm bảo tính bền vững của kết quả ước lượng.

  pdf6p viirenerosenfeld 26-05-2022 4 1   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu tài liệu để từ đó khôi phục lại bức tranh toàn cảnh về nước Mỹ trong thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI, từ đó chứng minh được tiềm lực siêu cường của Mỹ; thông qua nghiên cứu tài liệu, tập trung làm rõ tham vọng của Mỹ trong thế kỷ XXI trên các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, quân sự, chính trị, văn hóa,... Từ đó có nhận định khách quan hơn về những chính sách cho việc bảo vệ ngôi bá quyền của Mỹ.

  pdf61p phuanhphu 13-05-2022 38 2   Download

 • Bài viết bàn về việc nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng vào điều kiện thực tế Hải Phòng là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát huy tối đa nguồn lực của thành phố, sớm đưa Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 8 1   Download

 • Việc nghiên cứu pháp luật nước ngoài, so sánh với pháp luật Việt Nam, từ đó rút ra những điểm tiến bộ và những mặt còn hạn chế, đúc kết thành kinh nghiệm, bài học để hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam là một việc nên và phải làm, nhất là trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

  pdf22p viindranooyi 09-05-2022 10 2   Download

 • Bảo vệ quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Bài viết tập trung phân tích bốn vấn đề cơ bản có liên quan, bao gồm: Những vấn đề chung; cơ sở pháp lý; các biện pháp bảo vệ quyền và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  pdf10p vithales 19-04-2022 9 3   Download

 • Bài viết phân tích các quan niệm về văn hóa trong lịch sử, qua đó chỉ ra, ngoài các động lực về kinh tế, xã hội thì động lực văn hóa tinh thần được coi như sức mạnh mềm giúp quốc gia phát triển bền vững. Do đó, việc khơi dậy và phát huy yếu tố tinh thần trong văn hóa dân tộc, chính là việc làm thiết thực góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đưa đất nước phát triển bền vững.

  pdf10p viedison 13-04-2022 17 3   Download

 • Mục tiêu chủ yếu của đề tài dược tập trung vào việc nêu và phân tích những chính sách của các nước như Mỹ, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc đối với hai nhà nước trên vùng bán đảo Triều Tiên sau khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay; trên cơ sở nêu và phân tích chính sách của các nước lớn nêu trên, đề tài luận văn tập trung làm rõ những tác động tích cực và những mặt hạn chế của những nước này đến tình hình hai nhà nước trên vùng bán đảo Triều Tiên.

  pdf148p badbuddy09 05-04-2022 24 2   Download

 • Cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể chủ yếu, thực hiện quyền hành pháp và luôn đứng trước nguy cơ lạm quyền, tham nhũng, thiếu trách nhiệm trong quản lý. Thông thường, việc kiểm soát thực hiện quyền hành pháp được thực hiện qua hai kênh: Kiểm soát của cơ quan nhà nước (kiểm soát bên trong) và kiểm soát của các thiết chế xã hội (Kiểm soát bên ngoài). So sánh việc kiểm soát thực hiện quyền hành pháp ở các nước và đề xuất các khuyến nghị cho Việt Nam là một công việc cần thiết.

  pdf7p viottohahn 30-03-2022 12 4   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm sáng tỏ các vấn đề sau: Tổng quan về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam theo Luật Nuôi con nuôi 2010; tổng quan về pháp luật nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài của một số nước trên thế giới; so sánh việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài của Việt Nam và các nước trên nhằm tìm ra sự giống và khác nhau. Phân tích sự khác biệt dựa trên yếu tố về văn hoá, lịch sử, tác động xã hội trong việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf112p badbuddy09 29-03-2022 6 0   Download

 • Trong phạm vi luận văn, tác giả hướng tới mong muốn làm sáng tỏ những cơ sở lý luận và thực tiễn hoạch định đường cơ sở trong Luật quốc tế hiện đại (cụ thể là Công ước Luật biển 1982) và các quy định của pháp luật nước ngoài (tham khảo các phương pháp hoạch định đường cơ sở của pháp luật một số nước trên Biển Đông). Qua đó nhận xét, phân tích quy định của pháp luật Việt Nam về đường cơ sở, làm rõ vai trò và ý nghĩa quan trọng của việc hoạch định đường cơ sở trong phân định biển.

  pdf135p badbuddy09 29-03-2022 7 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu, nghiên cứu về các Khái niệm về phá sản doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; Thủ tục phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài và thẩm quyền của tòa án nước ngoài trong việc mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài cũng như Trình tự, thủ tục Phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ góp phần làm phong phú thêm tài liệu khoa học về lĩnh vực đang được rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm, nghiên cứu.

  pdf97p badbuddy09 29-03-2022 12 1   Download

 • Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) được ký kết ngày 01/08/2020 là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu. EVFTA yêu cầu Việt Nam và EU tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện hiệu quả các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động. Chính vì thế, EVFTA không chỉ mang lại lợi ích về số lượng việc làm mà còn có khả năng làm tăng tiền lương của người lao động thông qua hoạt động của thị trường hiệu quả, tác động lan toả về tiền lương từ các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 9 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1363 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Làm việc nước ngoài
p_strCode=lamviecnuocngoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2