Lãnh đạo dnnn

Xem 1-6 trên 6 kết quả Lãnh đạo dnnn
 • Công văn 2892/BNV-CCVC của Bộ Nôi vụ về việc bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo DNNN khi thực hiện CPH không được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước ở Công ty CP

  pdf1p diennghia 19-08-2009 59 7   Download

 • Quản lý DNNN, bao giờ đứa trẻ “to xác” mới lớn? Không có những điều chỉnh kịp thời về công tác nhân sự, không có chứng cứ xác thực để đánh giá ai hoàn thành nhiệm vụ và ngược lại, nên mới chỉ có khoảng 4-5% lãnh đạo các DNNN bị thay thế do không hoàn thành nhiệm vụ.

  pdf7p xavi1357 18-02-2011 39 7   Download

 • Không có những điều chỉnh kịp thời về công tác nhân sự, không có chứng cứ xác thực để đánh giá ai hoàn thành nhiệm vụ và ngược lại, nên mới chỉ có khoảng 4-5% lãnh đạo các DNNN bị thay thế do không hoàn thành nhiệm vụ.

  pdf6p hongnhung_0 25-11-2010 50 5   Download

 • Thuyết trình: Các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tại Việt Nam nhận thức về mặt chiến lược cho xã hội trong thời kỳ chuyển tiếp nhằm tìm hiểu nhận thức của các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam và kế hoạch đề ra chiến lược cho doanh nghiệp của họ, phác thảo công thức về mặt vĩ mô để chuyển đổi tuần tự và có kế hoạch đồng thời giúp doanh nghiệp nhận thức được vấn đề.

  ppt27p big_12 06-06-2014 41 5   Download

 • Bài dịch: Các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tại Việt Nam nhận thức về mặt chiến lược cho xã hội trong thời kỳ chuyển tiếp nhằm tìm hiểu nhận thức của lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tại Việt Nam cũng như kế hoạch chiến lược của họ, làm thế nào để xây dựng nền kinh tế cạnh tranh khi đối mặt với xu hướng toàn cầu hóa, trong khi vẫn tiếp tục duy trì các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa thật sự.

  pdf8p orange_12 04-06-2014 44 4   Download

 • Trong cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh Kiên Giang, Thủy sản đã được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong thời gian qua, hiện nay và cũng như trong tương lai kinh tế thủy sản sẽ đóng góp một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế tỉnh nhà. Tiềm năng vùng biển, hải đảo và ven biển tỉnh Kiên Giang rất phong phú, đa dạng; với lãnh hải thuộc vùng biển Tây Nam có 63.

  pdf76p nhanma1311 28-12-2012 50 13   Download

Đồng bộ tài khoản