intTypePromotion=1
ADSENSE

Lãnh đạo phong trào cách mạng

Xem 1-20 trên 76 kết quả Lãnh đạo phong trào cách mạng
 • Trong những năm 1968-1975, Hòn Tàu là địa điểm được Đặc khu ủy Quảng Đà lựa chọn xây dựng căn cứ đứng chân để lãnh đạo phong trào cách mạng Quảng Đà. Từ căn cứ Hòn Tàu, Đặc khu ủy Quảng Đà đã lãnh đạo quân và dân Quảng Đà giữ vững phong trào cách mạng, lần lượt đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ và các hành động lấn chiếm.

  pdf5p viv2711 14-10-2020 0 0   Download

 • Tổng hợp từ nhiều bài giảng bài Phong trào cách mạng 1930 - 1935 được thiết kế bằng Powerpoint sinh động, chi tiết từ nhiều giáo viên trên khắp cả nước. Đã giúp cho các em học sinh hiểu được những nét cơ bản về tình hình KT- xã hội Việt Nam những năm khủng hoảng kinh tế thế giới. Hiểu được: Lực lượng, hình thức, mục tiêu đấu tranh, qui mô của phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng ta lãnh đạo khác với các phong trào cách mạng trước đó. Trình bày những nét chính diễn biến phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh.

  ppt33p duynguyen2000 06-03-2014 182 38   Download

 • Tài liệu Hồ Chí Minh - Tiểu sử trình bày một cánh vắn tắt nhưng đầy đủ, chân thực và có hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần 1 Tài liệu giới thiệu về thời niên thiếu của chủ tịch Hồ Chí Minh, quá trình ra đi tìm đường cứu nước, sự chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf115p tsmttc_008 03-09-2015 142 32   Download

 • Bài viết này phân tích về vai trò của Xứ ủy Bắc Kỳ và Xứ ủy Trung Kỳ đối với việc thành lập, thống nhất tổ chức Đảng cũng như quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng, tổ chức nhân dân ở Thanh Hóa đấu tranh trong những năm 1930-1945.

  pdf9p chauchaungayxua7 08-08-2020 56 2   Download

 • Do những điều kiện khách quan và chủ quan đưa lại, vùng đất Nam Bộ Việt Nam là nơi có số lượng người Hoa và Hoa kiều đông đảo, sống tập trung. Đa phần kiều dân sinh sống ở đây, nhất là ở vùng Sài Gòn, Chợ Lớn đều là người gốc Quảng Đông - quê hương của Tôn Trung Sơn. Do đó, khi đến Việt Nam hoạt động cách mạng, Tôn Trung Sơn đã đặc biệt chú ý và có nhiều lần đến Nam Bộ.

  pdf8p vidoraemon2711 03-06-2019 15 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhà ngục Sơn La và cuộc đấu tranh của các chiến sĩ Cộng sản đến tháng 12/1339; Chi bộ Cộng sản nhà ngục Sơn La thành lập và lãnh đạo phong trào cách mạng địa phương.

  pdf8p caygaolon 01-11-2019 6 0   Download

 • Hai năm 1930-1931, cùng phong trào cách mạng chung của cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nông dân các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (ĐBBK) đã vùng dậy đấu tranh chống ách thống trị hà khắc của thực dân, phong kiến. Phong trào nông dân ĐBBK lúc này mang tính chất mới, nằm trong phạm trù cách mạng vô sản, có tổ chức, lãnh đạo chặt chẽ, diễn ra quyết liệt, lan rộng khắp các tỉnh.

  pdf7p vimoscow2711 28-08-2020 3 0   Download

 • Bài viết đề cập đến quá trình hình thành nhà Ngục Sơn La, sự thành lập Chi bộ Cộng sản nhà Ngục Sơn La (12-1939) và công tác tuyên truyền giác ngộ cách mạng đồng bào các dân tộc Sơn La trong những năm 1939-1945; sự ra đời của những tổ chức cách mạng đầu tiên trong đồng bào Thái đánh dấu bước phát triển về chất trong phong trào cách mạng ở Sơn La dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  pdf9p vicoachella2711 20-10-2020 8 0   Download

 • Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế giữa đầu thế kỷ XX đã đánh dấu sự ra đời, phát triển và vai trò đóng góp của Quốc tế cộng sản đối với phong trào cách mạng thế giới nói chung, phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc thuộc địa nói riêng. Trong đó có cách mạng Việt Nam. Cho đến nay, sau gần 80 năm ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đứng trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhìn nhận, đánh giá...

  pdf17p dellvietnam 23-08-2012 537 132   Download

 • Bài giảng Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền cách mạng (1930 – 1945) - nêu cao trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh, lãnh đạo đấu tranh khôi phục hệ thống tổ chức đảng và phong trào cách mạng (1932 – 1935), đại hội lần thứ nhất của Đảng...

  pdf31p xuanlan_12 25-04-2014 322 64   Download

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam do PGS.TS Trình Mưu biên soạn tập trung vào các bài học chính như: Nhập môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945);...

  pdf224p bienbuondiuem 24-05-2016 118 24   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả: 9. Nguyễn Văn Tuấn, ảnh hưởng của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc do Tôn Trung Sơn lãnh đạo đối với Phan Bội Châu và Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh.

  pdf10p phalinh14 07-08-2011 76 16   Download

 • Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo dựng các phong trào cách mạng của quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bài viết phân tích thực trạng vai trò của cán bộ chủ chốt cấp xã và những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã ở nông thôn hiện nay.

  pdf10p allbymyself_07 02-02-2016 86 10   Download

 • Sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước (28-1-1941) cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng đã mở ra thời kỳ mới, thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của phong trào cách mạng Việt Nam, chuẩn bị những tiền đề và điều kiện cho thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám sau này.

  pdf6p yumimi1 10-02-2017 42 6   Download

 • Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo dựng các phong trào cách mạng của quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bài viết phân tích thực trạng vai trò của cán bộ chủ chốt cấp xã và những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã ở nông thôn hiện nay.

  pdf10p thiendiadaodien_3 27-12-2018 22 0   Download

 • Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam-Bài 2 1. Phục hồi hệ thống tổ chức Đảng Giữa lúc phong trào cách mạng của quần chúng đang dâng cao, sau khi Xô viết Nghệ Tĩnh ra đời

  pdf6p heavenmaster2012 20-07-2011 88 19   Download

 • Cách tốt nhất để một lãnh đạo tự giết mình chính là từ chối tìm hiểu phương thức, thời điểm và đối tượng để trao quyền và trách nhiệm.” - Cash Penney, nhà sáng lập công ty J.C. Penney Sự thật và tính xác đáng trong câu trích dẫn trên là không thể phủ nhận được. Các quản lý và giám đốc chịu trách nhiệm giám sát rất nhiều nhân viên, các kế hoạch chiến lược và quy trình của công ty. Không có cách nào để họ có đủ thời gian để tham gia vào mọi công việc trong công...

  pdf2p huyenndn 15-01-2013 67 10   Download

 • Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam tạo ra bước ngoặt vĩ đại cho cách mạng Việt Nam: Đối với giai cấp công nhân: Chuyển từ tự phát lên tự giác, có ý thức giác ngộ giai cấp và nắm quyền lãnh đạo thông qua chính Đảng. Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân. Lãnh đạo phong trào cách mạng đi đến thắng lợi. Kết thúc thời kỹ khủng hoảng giai cấp lãnh đạo.

  doc135p tragiang24609 22-04-2010 2612 559   Download

 • Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.Tổ chức Đoàn gồm những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của thế hệ trẻ, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xây dựng XHCN ở Việt Nam.Lúc sinh thời và chỉ đạo Đoàn thanh niên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “... Đoàn thanh niên lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo...

  doc14p 240035490 28-07-2012 1391 344   Download

 • Thất bại của các phong trào yêu nước ở nước ta cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là do chưa có đường lối và phương pháp đúng đắn. Hồ Chí Minh rất khâm phục tinh thần yêu nước của những người đi trước, nhưng Người không tán thành con đường cứu nước của các vị ấy, mà quyết tâm ra đi tìm một con đường cứu nước mớị...

  doc4p thienthantre999 21-05-2011 1489 177   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
788 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lãnh đạo phong trào cách mạng
p_strCode=lanhdaophongtraocachmang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2