Lệ phí trước bạ và thuế gtgt

Xem 1-9 trên 9 kết quả Lệ phí trước bạ và thuế gtgt
 • Công văn 1184/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ và thuế GTGT khi rút vốn bằng tài sản

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 79 8   Download

 • Công văn 385/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc nộp lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất

  pdf2p dohuong 14-08-2009 60 3   Download

 • Công văn 262/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất

  pdf4p dohuong 14-08-2009 26 2   Download

 • Công văn 4962/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất

  pdf1p dohuong 14-08-2009 32 1   Download

 • Công văn 1574/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc truy thu lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất

  pdf1p phamvu 14-08-2009 35 1   Download

 • Công văn 2042/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc nộp lệ phí trước bạ và trích khấu hao đối với tài sản góp vốn

  pdf2p phamvu 14-08-2009 24 3   Download

 • Công văn 1653/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất

  pdf2p phamvu 14-08-2009 15 1   Download

 • Công văn 1575/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ

  pdf2p phamvu 14-08-2009 26 1   Download

 • Thông tư 18/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg ngày 18/11/2003 về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

  doc3p trucmoc 16-08-2009 50 10   Download

Đồng bộ tài khoản