Leonard

Xem 1-20 trên 78 kết quả Leonard
 • The Project Gutenberg EBook of First Course in the Theory of Equations, by Leonard Eugene Dickson This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: First Course in the Theory of Equations Author: Leonard Eugene Dickson Release Date: August 25, 2009

  pdf207p khangoc2393 26-09-2012 32 6   Download

 • The Project Gutenberg EBook of The Number Concept, by Levi Leonard Conant This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net Title: The Number Concept Its Origin and Development Author: Levi Leonard Conant Release Date: August 5, 2005

  pdf629p khangoc2393 26-09-2012 28 6   Download

 • Leonard Susskind (Physics World, 07/2009) Ra đời cách đây 200 năm, Charles Darwin nổi tiếng với công trình nghiên cứu của ông giải thích nguồn gốc của các loài. Nhưng khi đặt ra một tiêu chuẩn mới cho cái mà một sự giải thích của tự nhiên sẽ phải như vậy, ông còn có sự tác động to lớn lên vật lí học và vũ trụ học, như Leonard Susskind giải thích sau đây. Charles Darwin không phải nhà vật lí lí thuyết, và tôi chẳng phải là nhà sinh học. ...

  pdf6p tocxuxu 06-10-2011 27 5   Download

 • Project Gutenberg's An Elementary Study of Insects, by Leonard Haseman This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: An Elementary Study of Insects Author: Leonard Haseman Release Date: November 10, 2007

  pdf232p khangoc2392 26-09-2012 29 5   Download

 • " Mr. Spardleton looked at me and then at Susan, and Susan looked at him and then at me in that sober wide-eyed way she has, and then they looked at each other and smiled. I guess they realized that I had said something pretty funny. Mr. Spardleton said, "I understand why you think of the situation in terms of brides, but I always think of it in terms of a proud father who sees nothing but perfection in his newborn son." "Yes," I said, "that's a good way to put it, too.

  pdf23p nunongnuna 01-04-2013 17 2   Download

 • "I'm all right. Feel as good as I ever did." Several men prodded themselves experimentally, and one began to take his own pulse. Summersby stretched and blinked his eyes; they felt gummy, as though he'd been asleep a long time, but his mouth wasn't cottony, so he figured

  pdf0p nunongnuna 02-04-2013 11 2   Download

 • This book is based on The Oxford Guide to Writing: A Rhet- oric and Handbook for College Students, and thanks are due once more to those who contributed to that book: my friend and colleague Leonard J. Peters; Professors Miriam Baker of Dowling College, David Hamilton of the University of Iowa, Robert Lyons and Sandra Schor of Queens College of the City University of New York, and Joseph Trimmer of Ball State University, all of whom read the manuscript and con-tributed perceptive comments; Ms. Cheryl Kupper, who copyedited that text with great thoroughness and care; and John W.

  pdf446p truongbao 27-07-2009 1137 932   Download

 • Syngress books are now distributed in the United States and Canada by O’Reilly Media, Inc.

  pdf664p vusuakhonghat 28-05-2009 339 190   Download

 • Professional Event Coordination The Wiley Event Management Series SERIES EDITOR: DR. JOE GOLDBLATT, CSEP Special Events: Twenty-First Century Global Event Management, Third Edition by Dr. Joe Goldblatt, CSEP The International Dictionary of Event Management, Second Edition by Dr. Joe Goldblatt, CSEP, and Kathleen S. Nelson, CSEP Corporate Event Project Management by William O’Toole and Phyllis Mikolaitis, CSEP Event Marketing: How to Successfully Promote Events, Festivals, Conventions, and Expositions by Leonard H. Hoyle, CAE, CMP Event Risk Management and Safety by Peter E.

  pdf0p dangcap_pro 29-12-2009 224 112   Download

 • Syngress books are now distributed in the United States and CanadaO'Reilly Media, Inc. The enthusiasm and work ethic at O'Reilly are incredible, and we would like to thank everyone there for their time and effects to bring syngress books to market: Tim O'Reilly, Laura Baldwin, Mark Brokering, Mike Leonard...

  pdf338p dieutan 17-05-2010 222 104   Download

 • Stey Leonard, ông chủ sáng lập ra hãng Leona Dair đã từng nói: “Khách hàng không đến cửa hàng của tôi để hỏi: ‘Liệu tôi có thể làm gì cho ngài?’, mà chính chúng tôi mới phải hỏi: ‘Chúng tôi có thể làm gì cho khách hàng của mình?’”. Một doanh nhân thành đạt luôn ý thức được rằng họ chỉ có thể phát triển tốt khi họ còn khả năng giữ được khách hàng trong khi vẫn tạo ra một khoản lợi nhuận vừa phải....

  pdf5p womanhood911_11 24-11-2009 243 98   Download

 • .Electric Power Engineering Handbook Second Edition Edited by Leonard L. Grigsby Electric Power Generation, Transmission, and Distribution Edited by Leonard L. Grigsby Electric Power Transformer Engineering, Second Edition Edited by James H. Harlow Electric Power Substations Engineering, Second Edition Edited by John D. McDonald Power Systems Edited by Leonard L. Grigsby Power System Stability and Control Edited by Leonard L. Grigsby ß 2006 by Taylor & Francis Group, LLC. .The Electrical Engineering Handbook Series Series Editor Richard C.

  pdf379p nguyenthai_thinh 21-03-2013 116 58   Download

 • Trong buổi phỏng vấn với giáo sư ĐH Havard kiêm học giả Dorothy Leonard lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số vấn đề liên quan đến vấn đề quản lý các hoạt động sáng tạo và đổi mới trong tổ chức đồng thời tìm hiểu thêm về đầu sách mới của giáo sư “Deep Smarts: How to Cultivate and Transfer Business Wisdom” Giáo sư Dorothy Leonard bắt đầu giảng dạy tại trường ĐH Havard năm 1983 sau ba năm giảng dạy tại Khoa công nghệ trường ĐH quản lý Sloan – bang Massachusetts.

  pdf7p bunrieu 14-07-2010 134 56   Download

 • Nghệ thuật và vật lý Nghệ thuật và vật lý của Leonard Shlain là một cuốn sách hay trên cả tuyệt vời bàn về mối tương quan giữa nghệ thuật và vật lý. Đặc điểm đáng lưu ý nhất là cuốn sách nhấn mạnh đến vật lý học chứ không phải khoa học nói chung và trình bày một cách thuyết phục mối tương quan giữa hai phạm trù nghệ thuật và vật lý thông qua rất nhiều vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong nghệ thuật và vật lý.

  pdf9p lgg330 30-09-2010 176 52   Download

 • Leonard and Durrant-Whyte [1991] summarized the problem of navigation by three questions: "where am I?", "where am I going?", and "how should I get there?" This report surveys the stateof- the-art in sensors, systems, methods, and technologies that aim at answering the first question, that is: robot positioning in its environment.

  pdf210p longmontran 18-01-2010 100 41   Download

 • Nhiệt động học cổ điển đã vươn lên với tư cách là khoa học của các động cơ nhiệt hay khoa học về nhiệt động năng. Nicolas Léonard Sadi Carnot đã mở đầu cho các nghiên cứu hiện đại về các động cơ nhiệt trong một tiểu luận có tính nền tảng: "Ý nghĩa của nhiệt động năng và các động cơ ứng dụng loại năng lượng này" (1823).

  pdf16p cinny03 19-01-2011 155 39   Download

 • Bạn muốn thỏa trí sáng tác những hình vui nhộn từ bộ sưu tập hình ảnh của mình? Bạn muốn mình là nhân vật quan trọng trên tờ tiền USD, hay muốn mình là người họa sĩ tài ba Leonard De Vency?

  pdf1p nhan4321 27-10-2009 205 36   Download

 • Trên Tạp chí La Recherche số tháng 2.2009 có đăng bài báo của hai tác giả Paul Davies và Leonard Susskind xung quanh vấn đề: Thông tin về lỗ đen và vật chất bị nó hút vào có biến mất vĩnh viễn hay không khi lỗ đen bốc hơi?

  pdf9p heavenmaster1995 22-08-2011 101 35   Download

 • Leonard and Durrant-Whyte [1991] summarized the general problem of mobile robot navigation by three questions: “Where am I?,” “Where am I going?,” and “How should I get there?.” This report surveys the state-of-the-art in sensors, systems, methods, and technologies that aim at answering the first question, that is: robot positioning in its environment. Perhaps the most important result from surveying the vast body of literature on mobile robot positioning is that to date there is no truly elegant solution for the problem.

  pdf30p longtuyenthon 27-01-2010 74 31   Download

 • Mật mã RSA RSA : Ron Rivest, Adi Shamir và Len Adleman (Leonard Max Adleman) năm 1977 Massachusetts. Mô hình mã hóa và giải mã bản mã điện tử: Thuật toán RSA có hai khóa, khóa công khai (public) và khóa bí mật (private). Mỗi khóa là những số cố định sử dụng trong quá trình giải mã và mã hóa. Khóa công khai được công bố rộng rãi cho mọi người và được dùng để mã hóa

  ppt11p thedaigiapro 16-01-2013 106 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản