intTypePromotion=1
ADSENSE

Lí thuyết học qua trải nghiệm

Xem 1-20 trên 23 kết quả Lí thuyết học qua trải nghiệm
 • Lí thuyết học tập trải nghiệm của Kolb là một lí thuyết giáo dục hiện đại được biết đến rộng rãi nhất. Nó có một vị trí quan trọng trong sự thay đổi từ quá trình giáo dục truyền thống sang quá trình giáo dục theo định hướng. Mục đích của bài viết này trình bày việc thực hiện giảng dạy dựa vào lí thuyết học tập trải nghiệm của Kolb trong đào tạo giáo viên kĩ thuật cùng các phương pháp áp dụng lí thuyết này.

  pdf6p tamynhan8 04-11-2020 2 0   Download

 • Bài viết đưa ra những lập luận khoa học cho việc tiếp cận mô hình cấu trúc năng lực (CTNL) của Đặng Thành Hưng và mô hình học tập trải nghiệm HTTN của Kolb nhằm giải thích các hoạt động học tập mà người học cần phải trải qua để phát triển năng lực, từ đó đề xuất các mô hình thiết kế bài học theo lí thuyết HTTN trong đào tạo theo năng lực.

  pdf9p tieuthi300610 28-03-2018 60 8   Download

 • Tích hợp trong mô hình của Kolb được thể hiện thông qua tiến trình thực hiện các giai đoạn học tập. Dựa vào đó, bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về mô hình và quy trình dạy học tích hợp; kết quả dạy học thử nghiệm và đánh giá bước đầu về tính hiệu quả của quy trình dạy học tích hợp.

  pdf10p viartemis2711 15-10-2019 27 8   Download

 • Bài viết trình bày cơ sở, quan niệm về việc ứng dụng lí thuyết hoạt động để tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông. Từ đó chúng tôi xây dựng quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học toán ở trường phổ thông, đồng thời thiết kế ví dụ minh họa cho quy trình trên.

  pdf8p visasuke2711 02-05-2019 101 12   Download

 • Bài viết bàn luận về vấn đề phát triển mô hình học tập nghiệp vụ sư phạm (NVSP) dựa trên nền tảng lí thuyết học tập dựa vào trải nghiệm của Kolb. Qua đó, đưa ra cách thiết kế bài học dựa vào mô hình học tập NVSP đã đề xuất. Thiết kế minh họa cho một bài học “trình diễn một kĩ năng dạy nghề”.

  pdf8p viartemis2711 15-10-2019 21 3   Download

 • Bài viết xây dựng cách thức xác định nhu cầu học tập của sinh viên học cùng lớp thông qua phân nhóm trình độ và phong cách học tập của họ làm cơ sở cho việc lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học thích hợp để nâng cao hiệu quả dạy học. Kết quả đánh giá thử nghiệm được trình bày trong bài viết này là cơ sở cho giảng viên chủ động linh hoạt phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên.

  pdf7p tamynhan9 02-12-2020 8 0   Download

 • Bài viết này đưa ra những lập luận khoa học khẳng định: “Học tập trải nghiệm” chính là giải pháp để đổi mới dạy học vật lí trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay. Trong bài viết, chúng tôi tập trung làm sáng tỏ về phương pháp khoa học vật lí, từ đó đề xuất mô hình học tập vật lí dựa vào trải nghiệm. Đưa ra cách tổ chức dạy học vật lí dựa vào học tập trải nghiệm. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tác động của dạy học vật lí dựa vào học tập trải nghiệm đến kết quả học tập và quá trình học tập của học sinh phổ thông.

  pdf7p quenchua11 23-03-2021 3 0   Download

 • Giáo dục trải nghiệm có thể hiểu là một tư tưởng giáo dục trong đó đề cao và chủ yếu thông qua hoạt động trải nghiệm của người học. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu vận dụng lí thuyết trải nghiệm hay chính xác là chu trình học trải nghiệm của David Kolb trong tổ chức các hoạt động thực hành sư phạm cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

  pdf5p violympus 11-03-2019 116 5   Download

 • Kết quả nghiên cứu nhằm làm rõ thực tiễn tổ chức dạy học trải nghiệm (DHTN) trong đào tạo giáo viên của đội ngũ giảng viên (GV) ở Khoa Sư phạm (KSP) Trường Đại học Cần Thơ. Bài báo dựa trên nghiên cứu lí luận về DHTN, khảo sát 31 GV, phỏng vấn 7 GV là cán bộ quản lí các bộ môn (BM) trực thuộc KSP (trưởng, phó trưởng bộ môn và tổ trưởng chuyên ngành, trong đó có BM Tâm lí - Giáo dục) kết hợp quan sát thực tế giảng dạy một số giờ học.

  pdf9p kethamoi 02-10-2019 65 5   Download

 • Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) là hoạt động giáo dục trong đó từng học sinh (HS) được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kĩ năng và tích lũy kinh nghiệm riêng của cá nhân. Phạm vi bài viết này, chúng tôi nghiên cứu cơ sở lí thuyết của HĐTNST, trên cơ sở đó thiết kế các HĐTNST trong dạy học chương 1, chương trình Hóa học lớp 11 nâng cao.

  pdf13p viapollo11 11-04-2019 288 45   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu cơ sở lí thuyết của hoạt động trải nghiệm, trên cơ sở đó thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học Hóa vô cơ lớp 11. Qua đó giúp học sinh tự hình thành kiến thức, hứng thú trong học tập, rèn luyện các kĩ năng và củng cố những tri thức đã được tiếp nhận.

  pdf7p vicolor2711 10-07-2019 78 8   Download

 • Bài viết bàn luận về bản chất của học tập dựa vào trải nghiệm, từ đó đề xuất một số biện pháp và xây dựng công cụ đánh giá kết quả học tập dựa vào trải nghiệm. Minh họa thiết kế công cụ đánh giá bài học “trình diễn một kĩ năng dạy nghề” trong đào tạo giáo viên kĩ thuật.

  pdf6p viartemis2711 15-10-2019 17 2   Download

 • Bài báo tập trung xây dựng khung lí thuyết về quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục kĩ năng phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh và trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm quy trình đã xây dựng (chú trọng bước xây dựng kế hoạch và chức hoạt động trải nghiệm giáo dục kĩ năng phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh).

  pdf13p koxih_kothogmih5 04-09-2020 16 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là Đưa hoạt động trải nghiệm vào trong môn Công nghệ 10 tạo hứng thú học tập cho HS từ đó mà nâng cao hiệu quả học tập của HS, nâng cao chất lượng môn học. Giúp các em có kiến thức thực tế để học đi đôi với hành, lí thuyết kết hợp với thực tiễn từ đó vận dung linh hoạt kiến thức môn học vào giải quyết các vấn đề gặp phải trong đời sống hằng ngày.

  pdf29p thuyanlac888 20-05-2020 15 1   Download

 • Lí thuyết giao dịch hồi ứng đặt vấn đề về mối quan hệ giữa bạn đọc và văn bản trong quá trình kiến tạo ý nghĩa tác phẩm văn chương. Tinh thần nổi bật của lí thuyết này: Tác phẩm văn chương là kết quả của quá trình giao dịch hồi ứng giữa văn bản của nhà văn và sự trải nghiệm, cảm xúc, quan điểm, những quan tâm.

  pdf6p visasuke2711 02-05-2019 9 0   Download

 • Một trong những nguyên nhân là do sinh viên việc chưa có được sự trải nghiệm nghề nghiệp, chưa có được động cơ học tập và chưa hiểu hết đặc điểm tâm sinh lí của học sinh phổ thông, chương trình đào tạo còn nặng về lí thuyết trong nhà trường Sư phạm là một trong những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên.

  pdf6p tamynhan8 04-11-2020 8 0   Download

 • Bài viết trình bày và thảo luận một số vấn đề lí luận giáo dục và đào tạo theo hướng tiếp cận lí thuyết giáo dục nhân văn (GDNV). Nghiên cứu được thực hiện dựa vào nguồn dữ liệu thứ cấp kết hợp cùng với những trải nghiệm, quan sát của tác giả từ thực tiễn dạy học đại học. Kết quả nghiên cứu đã phát hiện và làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận và thực tiễn về GDNV – mở ra cách tiếp cận mới, toàn diện, hiệu quả trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người.

  pdf8p vioregon2711 02-02-2021 4 0   Download

 • Trong từ trường cực mạnh của các sao lùn trắng và sao neutron, một loại liên kết hóa học thứ ba có thể xảy ra. Đó là kết quả của các nhà hóa học lí thuyết ở Na Uy, họ đã sử dụng các mô phỏng trên máy tính chứng minh rằng những phân tử cho đến nay chưa được tìm thấy có thể hình thành trong những từ trường cao hơn nhiều so với những từ trường được tạo ra trên Trái đất này. Học sinh ngành hóa được học rằng có hai loại liên kết hóa học –...

  pdf5p noel_noel 12-01-2013 53 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm xây dựng: Dạy học gắn liền với trải nghiệm sản xuất kinh doanh tại huyện Diễn Châu qua chủ đề “Địa lí công nghiệp” lớp 12 THPT. Nhằm nâng cao sự liên hệ giữa lý thuyết với thực tiễn, thực hiện hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học. Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo, tạo tính hứng thú trong học tập, giúp học sinh được trải nghiệm thực tiễn cuộc sống, góp phần hình thành một số phẩm chất năng lực của học sinh; góp phần thực hiện giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng, cung cấp nhân lực cho địa phương.

  doc62p mucnang999 04-03-2021 2 1   Download

 • Địa lí là một môn khoa học rất gần gũi với cuộc sống đời thường thông qua môn học các em được cung cấp những kiến thức cơ bản về trái đất, môi trường sống của con người, những hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của loài người trên trái đát. Vậy học Địa lí như thế nào đê đạt kết quả cao thi đòi hỏi người thầy, cô là giáo viên giảng dạy môn địa lí phải lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc trưng bộ môn. Vì vậy xin mời thầy cô tham khảo sáng kiến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học kiểu bài lý thuyết về sự phân hóa lãnh thổ Việt Nam trong chương trình Địa lý lớp 9.

  pdf40p quocthangdang 18-04-2014 419 128   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lí thuyết học qua trải nghiệm
p_strCode=lithuyethocquatrainghiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2