intTypePromotion=4
ANTS

Lịch sử pháp luật Hà Nội

Xem 1-20 trên 38 kết quả Lịch sử pháp luật Hà Nội
 • Phần 1 tài liệu Bách khoa thư Hà Nội (Tập 4: Pháp luật) cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về Hà Nội và pháp luật, pháp luật qua các thời kì lịch sử ở thủ đô Thăng Long - Hà Nội, hương ước cổ Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf151p tramnamcodon_08 05-05-2016 54 13   Download

 • Đổi mới phương pháp thảo luận các môn học Mác - Lê Nin trong Trường Đại học Luật Hà Nội Thứ hai, trong điều chỉnh hành vi con người, cần có sự kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa pháp luật với đạo đức. Muốn vậy, hoạt động xây dựng pháp luật phải được tiến hành trên nền tảng đạo đức, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, ghi nhận, thể chế hoá các chuẩn mực đạo đức. Tuy nhiên, pháp luật có đặc trưng riêng, khác hẳn đạo đức xã hội ở tính xác định về hình thức,...

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 43 4   Download

 • Với tư cách là một thiết chế chính trị - xã hội, một hình thức nhà nước, dân chủ có mối quan hệ hữu cơ với pháp luật, bởi pháp luật là một yếu tố cấu thành của nội dung dân chủ. Nền dân chủ chúng ta đã và đang phấn đấu xây dựng là nền dân chủ triệt để, trong đó nội dung cơ bản nhất là toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân. Mặt khác, dân chủ phải đi liền với kỷ cương, pháp chế. Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có sự kết hợp hài hoà giữa quyền và trách...

  doc125p hanghuenguyenchithan 20-11-2010 1565 486   Download

 • Bài viết đưa ra những minh chứng pháp lý khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bài viết đã phân tích một số nội dung mới được trích dẫn trong các sách địa lý và bản đồ cổ của Việt Nam để chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

  pdf18p vinaruto2711 05-04-2019 16 0   Download

 • Cần có một văn bản có hiệu lực pháp lý cao ràng buộc mọi cơ quan nhà nước, tạo cơ sở tổ chức và hoạt động của nhà nước. Tránh sự xâm phạm từ phía nhà nước. Đảm bảo các quyền tự do dân chủ cho người dân (công dân trong xã hội)

  ppt48p sunny_1 31-10-2013 207 61   Download

 • Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý các tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh...

  doc75p hongtam_kt5 22-04-2011 164 54   Download

 • Luận văn đã đánh giá thực trạng của công tác cải cách hành chính của các quận, huyện và thị xã cho đến nay; tìm ra những lý do, nguyên nhân của thực trạng đó; đưa ra một số giải pháp, kiến nghị chung để từng bước tăng cường, hoàn thiện trong công tác cải cách hành chính cấp huyện của thành phố Hà Nội.

  pdf14p quangdati 17-04-2017 57 27   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Bách khoa thư Hà Nội (Tập 4: Pháp luật), phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các cơ quan tư pháp ở Thăng long - Hà nội trong hệ thống tổ chức tư pháp cả nước qua các giai đoạn lịch sử, tuyển dụng đào tạo chức danh tư pháp qua các giai đoạn lịch sử, kế thừa và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam về nhà nước và pháp luật,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf146p tramnamcodon_08 05-05-2016 60 13   Download

 • Bài viết lưu tâm tới những khó khăn trong việc lưu giữ, bảo tồn sự thanh lịch khi môi trường sống của người Hà Nội hiện nay đã bị pha tạp. Điều quan trọng nhất hiện nay là người Hà Nội cần hình thành ý thức và phong cách sống của người thị dân đích thực, trước hết là tự giác tuân thủ pháp luật và những quy ước chung của cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p khetien888 24-01-2017 71 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2009/QĐ-UBND NGÀY 09/01/2009 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf3p inoneyear 06-04-2010 161 5   Download

 • Từ cơ sở lý luận và thực tiễn Thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm môi trường. Luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động Thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm môi trường ở thành phố Hà Nội thời gian qua, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật phòng, chống tội phạm môi trường ở thành phố Hà Nội thời gian tới.

  doc32p vophongvouu 12-04-2017 45 3   Download

 • Trong lịch sử phát triển, vấn đề lợi ích vật chất luôn là tâm điểm của mọi xung đột trong xã hội. Bởi vậy, vấn đề bảo đảm quyền sở hữu các lợi ích vật chất cũng luôn được các nhà nước trên thế giới quan tâm. ở nước ta, quyền sở hữu được quy định và bảo hộ trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực: hình sự, dân sự... Trong Bộ luật dân sự, quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt của...

  pdf104p vascaravietnam 21-08-2012 711 187   Download

 • Đầu tư xây dựng là một lĩnh vực quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Muốn đầu tư xây dựng có hiệu quả thì công tác quản lý có vai trò quyết định. Vì vậy, từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác quản lý đầu tư xây dựng. Tại Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng đã quán triệt: Xây dựng đồng bộ và từng bước hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, điện lực,...

  pdf119p dellvietnam 23-08-2012 226 95   Download

 • Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 2 trình bày các nội dung: Luật quốc tế về một số nhóm người dễ bị tổn thương, cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, lịch sử phát triển và quan điểm, chính sách cơ bản của Đảng, Nhà nước về vấn đề quyền con người và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf156p hoa_loaken91 29-05-2014 170 57   Download

 • CHỦ TỊCH NƯỚC -------Số: 693/QĐ-CTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch...

  pdf3p hoacuc_tim 17-07-2012 57 5   Download

 • Từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 năm 1982, lần đầu tiên từ khi Việt Nam thống nhất, một phái đoàn nghị sĩ Pháp sang thăm chính thức Việt Nam. 1 Pháp đã tài trợ cho việc xây dựng khoa tiếng Pháp - Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, chịu trách nhiệm đào tạo giáo viên dạy tiếng Pháp ở các trường phổ thông.

  pdf14p butmaudo 19-08-2013 30 5   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa En Xan-va-đo về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, ký tại Hà Nội ngày 31 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5 năm 2011....

  pdf5p thanlannho 31-05-2011 67 2   Download

 • Bài viết phân tích tính nhân văn, tiến bộ của Lê Triều hình luật, còn gọi là Quốc Triều hình luật, Luật Hồng Đức về bảo vệ quyền lợi phụ nữ. Đây là quan điểm, chính sách, pháp luật rất tiến bộ của vua Lê Thánh Tông, vượt lên trên những hạn chế lịch sử của học thuyết nho giáo và chế độ phong kiến đương thời.

  pdf5p vinaruto2711 05-04-2019 48 2   Download

 • Từ góc nhìn của luật tư soi rọi vào các bản hiến pháp hiện hành của Việt Nam, cũng như lịch sử phát triển các bản hiến pháp của Việt Nam, tác giả cho rằng Lời nói đầu của Hiến pháp 1992 thể hiện không thành công chủ thể và mục đích của việc ban hành Hiến pháp, các quyền cơ bản của công dân chưa được đặt ở vị trí tương xứng trong Hiến pháp, ngôn từ dùng trong Hiến pháp còn mang tính ban ơn.

  pdf5p vimessi2711 05-04-2019 9 0   Download

 • Từ việc nghiên cứu các xu hướng của việc duy trì hay bãi bỏ hình phạt tử hình và các quy định về hình phạt tử hình trong lịch sử và Bộ luật hình sự năm 1999 hiện hành, tác giả đã đặt ra một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt này, đặc biệt là vấn đề loại bỏ hay duy trì hình phạt tử hình trong Luật hình sự cần được tiến hành thông qua thủ tục trưng cầu ý dân.

  pdf7p vinaruto2711 05-04-2019 14 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Lịch sử pháp luật Hà Nội
p_strCode=lichsuphapluathanoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản