intTypePromotion=1
ADSENSE

Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ

Xem 1-12 trên 12 kết quả Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Đảng bộ và nhân dân xã Tượng Lĩnh và lịch sử truyền thống cách mạng (1930-1995) sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân xây dựng CNXH (1965-1975), Đảng bộ lãnh đạo nhân dân tiếp tục xây dựng CNXH (1976-1985), Đảng bộ và nhân dân Tượng Lĩnh trong sự nghiệp đổi mới (1986-1995). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p viryucha2711 25-04-2019 39 2   Download

 • Tài liệu Đảng bộ và nhân dân xã Tượng Lĩnh và lịch sử truyền thống cách mạng (1930-1995) ghi lại truyền thống đấu tranh bất khuất, lao động cần cù, sáng tạo của Đảng bộ, nhân dân Tượng Lĩnh từ tiền khởi nghĩa, qua các cuộc kháng chiến đến thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới.

  pdf64p viryucha2711 25-04-2019 20 1   Download

 • Tài liệu về lịch sử Đảng bộ xã ra đời là một sự kiện hết sức quan trọng và đáng tự hào của Đảng bộ và Nhân dân trong xã Lai Hưng. Đây là tài liệu quí giá, phản ánh trung thực chặng đường 60 năm đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân trong xã, đúc kết những bài học kinh nghiệm bổ ích, động viên cán bộ, Nhân dân vươn lên xây dựng quê hương xã nhà giàu mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf214p shiwo_ding9 03-07-2019 18 1   Download

 • Tài liệu Lịch sử Đảng bộ huyện Long Thành 1930-1975 thể hiện truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và quân dân Long Thành trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và 30 năm kháng chiến 1930-1975.

  pdf124p talata_10 11-03-2015 107 13   Download

 • Lịch sử và truyền thống ngành kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Bình Dương (1945-1975): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vài nét về công tác kiểm tra Đảng tại Bình Dương trước năm 1945, sự ra đời của Chi bộ dự bị đặc biệt, sự thành lập Tỉnh ủy lâm thời Thủ Dầu Một và việc đẩy mạnh công tác kiểm tra Đảng tại địa phương, công tác kiểm tra Đảng tại Đảng bộ Thủ Dầu Một từ sau cách mạng tháng Tám 1945 đến năm 1954. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p visasuke2711 02-05-2019 16 0   Download

 • Tài liệu Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Đồng Nai (tập 3) được biên soạn nhằm để tổng kết, đánh giá chặng đường đã qua, rút ra những bài học kinh nghiệm quí giá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, làm Tài liệu giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

  pdf217p tienthanhcong7892 30-05-2014 281 37   Download

 • Tài liệu Đảng bộ tỉnh Bến Tre - Lịch sử (1930-2015) phản ánh một cách khách quan, sinh động quá trình ra đời, xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Bến Tre từ khi còn non trẻ đến khi trở thành một Đảng bộ tỉnh dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh cách mạng giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những quyết sách sáng tạo mà Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã đề ra và tổ chức nhân dân thực hiện với quyết tâm cao để đưa địa phương ngày càng phát triển. Cuốn sách gồm có 4 chương.

  pdf361p kexauxi1 04-08-2019 65 4   Download

 • Tài liệu Đảng bộ thành phố Đà Lạt - Lịch sử (4/1975-2000) được biên soạn nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu, trưởng thành và những bài học quý báu của Đảng bộ, quân dân Đà Lạt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục gìn giữ phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương anh hùng, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, xây dựng Đà Lạt ngày càng xứng là thành phố du lịch văn minh, giàu đẹp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p viryucha2711 25-04-2019 18 2   Download

 • Trong suốt lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, nước ta đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, bảo vệ đất nước. Tương ứng với mỗi thời đại lịch sử, với lòng yêu nước sâu sắc và tinh thần đoàn kết dân tộc, nhân dân ta đã giành thắng lợi, đánh bại nhiều quân thù xâm lăng ngoại quốc, bảo vệ vững chắc non sông bờ cõi dân tộc và truyền thống thượng võ anh hùng....

  doc27p maivanluc 22-04-2011 470 178   Download

 • Bảo vệ quyền con người luôn là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Truyền thống đó càng được phát triển rực rỡ từ khi Đảng ta lãnh đạo cách mạng của dân tộc, đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, thống nhất đất nước, phá bỏ xiềng xích áp bức bóc lột tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, xây dựng một xã hội tiến bộ, công bằng và tôn trọng phẩm giá con người. Các quyền tự do của con người là những giá trị xã hội do...

  pdf105p dellvietnam 23-08-2012 325 93   Download

 • Là một quốc gia đa dân tộc, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc là một trong những nội dung cơ bản được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm thể hiện trong quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Xuất phát từ tình hình đặc điểm của một quốc gia có nhiều dân tộc, có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời; Đảng Cộng sản Việt Nam lấy những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin,...

  pdf87p vascaravietnam 16-08-2012 217 75   Download

 • Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) là một hình thức của du lịch cộng đồng thu hút du khách trên thế giới. Ở đó, du khách được trải nghiệm cuộc sống thú vị của từng điểm đến một cách chân thực nhất. Nhờ vào sự đa dạng văn hóa, đặc biệt là văn hóa bản địa mang đậm dấu ấn truyền thống, các nước ASEAN đang trở thành những điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế.

  pdf7p vilisa271 22-09-2020 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ
p_strCode=lichsutruyenthongcachmangcuadangbo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2