intTypePromotion=1
ADSENSE

Life cycle cost

Xem 1-20 trên 64 kết quả Life cycle cost
 • Balances Scientific and Economic Points of View to Thoroughly Address Management Issues Responding to the need for clarification and benchmarks, Environmental Life Cycle Costing provides the fundamental basis on which to establish a definitive methodology. Clearly defining environmental LCC, this book balances scientific and economic points of view and thoroughly addresses the management perspective.

  pdf210p 951628473 04-05-2012 83 21   Download

 • (bq) part 2 book "management accounting - information for decision making and strategy execution" has contents: measuring and managing customer relationships, measuring and managing process performance, measuring and managing life cycle costs, behavioral and organizational issues in management accounting and control systems,...and other contents.

  pdf309p bautroibinhyen21 14-03-2017 77 10   Download

 • (bq) part 2 book "management accounting" has contents: measuring and managing customer relationships, measuring and managing customer relationships, measuring and managing life cycle cost, behavioral and organizational issues in management accounting and control systems, using budgets for planning and coordination, financial control.

  pdf309p bautroibinhyen23 02-04-2017 40 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'environmental life cycle costing - chapter 14', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p giangsinh_trang 05-01-2012 30 3   Download

 • (bq) part 2 book "improving machinery reliability" has contents: life cycle cost studies, extending motor life in the process plant environment, equipment reliability improvement through reduced pipe stress, startup responsibilities, spare parts and their effect on service factors, spare parts and their effect on service factors,... and other contents.

  pdf425p bautroibinhyen19 02-03-2017 21 2   Download

 • One of the most recent optimization techniques applied to the optimal design of photovoltaic system to supply an isolated load demand is the Artificial Bee Colony Algorithm (ABC). The proposed methodology is applied to optimize the cost of the PV system including photovoltaic, a battery bank, a battery charger controller, and inverter. Two objective functions are proposed: the first one is the PV module output power which is to be maximized and the second one is the life cycle cost (LCC) which is to be minimized.

  pdf12p kethamoi1 17-11-2019 14 0   Download

 • The power and voltage losses have been greatly concerned in the distribution system planning and operation because low normal voltage, high impedance and load density of the system lead to increases in losses and decreases in bus voltages.

  pdf12p vivalletta2711 11-01-2020 7 0   Download

 • Throughout the 1990s and into this century, the United States Air Force (USAF) has found it necessary to retain its aircraft fleets for unprecedentedly long service lives. Current plans forecast keeping portions of some existing fleets for as long as 80 years of service. The safety, aircraft availability, and cost implications of that fleetretention policy are unknown. Project AIR FORCE’s Aging Aircraft Project is conducting

  pdf0p xuan2013 26-01-2013 29 2   Download

 • Chapter 16 - Managing costs and quality. In this chapter, the following content will be discussed: Cost management, activity-based management (ABM), business process re-engineering (BPR), life cycle costing and budgeting, target costing, managing throughput, managing quality, total quality management (TQM).

  ppt31p trueorfalse9 04-10-2017 28 2   Download

 • This chapter is an expansion of chapter 14 from the second edition, and relates contemporary cost management and time management to the generation of customer value. As in the previous edition, cost management techniques include activity-based management, business process re-engineering, and life-cycle costing. There is a more detailed coverage of target costing. The new material on time-based management includes measures of break-even time and time-to-market, and identifying and managing time drivers.

  ppt30p allbymyself_07 01-02-2016 42 1   Download

 • part 2 book “excel modeling in corporate finance” has contents: cost-reducing project, break-even analysis, corporate financial planning, life-cycle financial planning, international parity, binomial option pricing, real options, debt and equity valuation, useful excel tricks,… and other contents.

  pdf122p tieu_vu13 06-08-2018 24 2   Download

 • Software testing is one of the important phases in Software Development Life Cycle. It provides several means/methods to reduce errors, cut maintenance and overall software costs. It is a process which focuses on evaluating an attribute or capability of a program and ensures that it meets the required result.

  pdf5p hongnhan878 12-04-2019 17 0   Download

 • In chapter 7, we will see that the distinction between these types of life cycles plays a critical role in developing budgets and schedules for projects. It is not necessary for the PM to estimate the precise shape of the life-cycle curve, but the PM must know which type of project life cycle applies to the project at hand.

  ppt35p nanhankhuoctai1 29-05-2020 14 1   Download

 • Did you know? Customers provide 50% of the idea for new products/ services. New product development accounts for only 5% of the total life cycle costs, but it commits a company to 80% of the costs over the life of the product

  pdf20p mama15 30-09-2010 139 63   Download

 • SDLC is a disciplined and systematic approach that divides the software development process into various phases, such as requirement, design, and coding The phase-wise software development process helps you track schedule, cost, and quality of the software projects. the phase-wise software development prodess help you track schedule, cost and quality of the ....

  pdf55p phongk2t1 20-12-2010 133 21   Download

 • Asset Management as a Framework to Address Uncertainty “Meeting agreed customer and environmental service levels while minimizing life cycle costs”.

  pdf35p conrepcon 13-04-2012 66 12   Download

 • Tóm tắt thông tin tích hợp các chi phí vòng đời vào những thực hành quản lý hiện tại được thảo luận trong ánh sáng của động cơ được công nhận cho các công ty để theo dõi và phổ biến các chi phí môi trường bên ngoài của giao dịch thương mại. Các chỉ số cần được lựa chọn một cách thích hợp, bổ sung bởi các khuyến nghị rằng bất kỳ số liệu phải được dựa trên chứng minh, phương pháp tiếp cận toàn diện. Phạt cảnh cáo, do đó, quy định liên quan đến bình thường, mà...

  pdf14p giangsinh_trang 05-01-2012 43 9   Download

 • Flo là nguyên tố nhẹ nhất trong Tập đoàn VII của bảng tuần hoàn, với số nguyên tử 9 và trọng lượng nguyên tử của 18,998. Nó có một đồng vị duy nhất, và hóa trị của nó trong tất cả các hợp chất tự nhiên là 1. Mặc dù có chứa chất florua không được liệt kê là một trong "Tiêu chuẩn về các chất ô nhiễm không khí" quy định của EPA, nó vẫn là một chất gây ô nhiễm môi trường rất quan trọng khí. Thật vậy, florua (F) là các chất gây ô nhiễm không khí...

  pdf15p giangsinh_trang 05-01-2012 38 8   Download

 • Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) là những hợp chất hữu cơ với một loạt boilingpoint từ 50-100 240-260 ° C (WHO) .1 Chúng bao gồm một số lượng lớn các chất ô nhiễm không khí lớn phát ra từ các cơ sở công nghiệp và nonindustrial. Hóa học, chất VOC bao gồm cả béo và hydrocarbon thơm, các dẫn xuất halogen hydrocarbon, một số rượu, este, và aldehyde. Bảng 11.1 cho thấy một số ví dụ của nhóm các hợp chất này. Tầm quan trọng của hợp chất VOC như là một lớp không khí ô...

  pdf12p giangsinh_trang 05-01-2012 40 8   Download

 • Chương này giới thiệu sự phát triển lịch sử của cuộc sống chi phí chu kỳ (LCC), có niên đại những năm 1930, và thiết lập của phương pháp, dựa một phần vào nhu cầu của quân đội. LCC được định nghĩa là một công cụ chính xác với 3 biến thể. thông thường Giá rẻ, phương pháp lịch sử, là tương phản với môi trường giá rẻ, sử dụng hệ thống tương đương ranh giới và cùng một đơn vị chức năng như vòng đời đánh giá (LCA) và bao gồm một đánh giá tác động bổ sung....

  pdf20p giangsinh_trang 05-01-2012 35 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Life cycle cost
p_strCode=lifecyclecost

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2