Liferay portal development

Xem 1-14 trên 14 kết quả Liferay portal development
 • Liferay in Action is a comprehensive and authoritative guide to building portals on the Liferay 6 platform. Fully supported and authorized by Liferay, this book guides you smoothly from your first exposure to Liferay through the crucial day-to-day tasks of building and maintaining an enterprise portal that works well within your existing IT infrastructure.

  pdf378p stingdau_123 26-01-2013 64 31   Download

 • A portal is a website built around a collection of components that request, display, and share information. Liferay Portal 6, an enterprise-ready development platform, makes it a snap to build portals that integrate with your existing backend systems and provide a rich interactive user experience. Because Liferay uses standard Java and JavaScript, along with built-in SOAP and JSON support for web services, developers can be productive immediately.

  pdf378p phungnguyet_123 20-02-2013 57 16   Download

 • The eXperT’s Voice ® in open source Liferay Java -based Portal Applications Development ™ Practical A down-to-earth, practical approach to developing full-featured Java™-based web portals with blogs, wikis, and more Poornachandra Sarang, Ph.D. ..Practical Liferay Java -based Portal Applications Development ™ Poornachandra Sarang, Ph.D. .Practical Liferay: Java™-based Portal Applications Development Copyright © 2009 by Poornachandra Sarang, Ph.D. All rights reserved.

  pdf386p ptng13 25-06-2012 221 48   Download

 • Thực tế Liferay: Java ™-Phát triển ứng dụng dựa trên Cổng thông tin Copyright © 2009 by Poornachandra Sarang, tiến sĩ Tất cả các quyền.

  pdf36p myngoc1 08-09-2011 72 27   Download

 • Tin nhắn Thêm vào Email The Message Email tùy chọn cho phép bạn thiết lập các định dạng mặc định cho các thông báo thông báo cho thuê bao khi một tin nhắn mới được đưa lên diễn đàn. Bạn có thể xác định các Chủ đề, cơ thể, và Chữ ký cho tin nhắn. Liferay cung cấp một số điều khoản được xác định trước, bạn có thể sử dụng cho các lĩnh vực, nhưng bạn có thể

  pdf32p myngoc1 08-09-2011 39 14   Download

 • Portlets are the small Java applications that run within a portal. Good portlets work independently and also communicate fluently with the portal, other portlets, as well as outside servers and information sources. Using Java's Portlet 2.0 API and portal servers like Liferay, you can build flexible, stable business portals without the design overhead required by other application styles. About the Book Portlets in Action is a comprehensive guide to building portlet-driven applications in Java.

  pdf644p stingdau_123 26-01-2013 43 11   Download

 • tên đăng ký nhãn hiệu có thể xuất hiện trong cuốn sách này. Thay vì sử dụng một biểu tượng thương hiệu với tất cả các, Các ứng dụng được sắp xếp theo thể loại. Nhấp vào Admin mục trình đơn, chọn ứng dụng cài đặt Plugin, và nhấp vào nút Add bên cạnh nó. Bạn sẽ tìm thấy rằng các ứng dụng đã được thêm vào trang web quản trị của bạn

  pdf39p myngoc1 08-09-2011 53 18   Download

 • Phạt cảnh cáo phải được kết nối Internet trong khi thực hiện các bước sau. Trong ứng dụng cài đặt Plugin, bạn sẽ tìm thấy chủ đề bổ sung, portlet plugin, layouttemplate plugin, và bổ sung web. Nhấp vào tab Theme Plugins để xem danh sách các chủ đề có sẵn và chọn các Envision 5.1.1.2 chủ đề như là một ví dụ

  pdf38p myngoc1 08-09-2011 58 13   Download

 • Lưu ý Những thay đổi bổ sung định kỳ. Nếu bạn không tìm thấy chủ đề Envision được liệt kê trên màn hình của bạn, chọn bất kỳ chủ đề có sẵn cho các mục đích của bài tập này.Chọn chủ đề hiển thị thông tin sản phẩm trên màn hình kế tiếp, Bộ cài đặt ứng dụng màn hình Plugin

  pdf39p myngoc1 08-09-2011 39 13   Download

 • Cấu hình định dạng e-mail Email Từ thông báo Ở đây, bạn cần phải nhập vào tên và địa chỉ e-mail của người gửi tin nhắn. Đánh dấu vào ô kiểm tra Định dạng HTML nếu bạn muốn định dạng tin nhắn trong HTML. Màn hình cũng hiển thị danh sách các định nghĩa được sử dụng trong tin nhắn của bạn.

  pdf38p myngoc1 08-09-2011 37 12   Download

 • Hạng người sử dụng • RSS • Bài đăng ẩn danh • Đánh giá Bây giờ chúng ta nhìn vào các tùy chọn này trong chiều sâu. Email Từ tùy chọn cho phép bạn cấu hình các thiết lập e-mail của tin nhắn thông báo của bạn. Các màn hình tương ứng với tab được thể hiện trong hình

  pdf39p myngoc1 08-09-2011 51 12   Download

 • Hãy hành động trên các lĩnh vực sau đây trong hộp thoại hiển thị: a. Tên: Nhập Analyst1. b. Mô tả: Nhập Các tài liệu trong thư mục con này được cung cấp bởi Analyst1. c. Xin để những thiết lập giá trị mặc định của họ. 4. Nhấp vào nút Save để lưu lại các thay đổi của bạn. 5. Danh sách các thư mục Bây giờ bạn sẽ thêm các thư mục con trong thư mục hệ thống phân cấp.

  pdf38p myngoc1 08-09-2011 40 11   Download

 • Thêm một thư mục con Trước tiên, bạn sẽ thêm các thư mục con trong thư mục cơ bản. Thực hiện theo các bước sau để làm như vậy: 1. Nhấp vào liên kết cơ bản trong danh sách thư mục hiển thị trên màn hình ứng dụng chính. 2. Nhấp vào nút Add thư mục con trên màn hình hiển thị.

  pdf39p myngoc1 08-09-2011 57 11   Download

 • Để thêm chứng khoán Biểu đồ ứng dụng trên trang cổng thông tin của bạn, hãy làm theo các bước sau: 1. Thêm một ví dụ của portlet Google Gadget để trang cổng thông tin của bạn. 2. Nhấp vào biểu tượng ứng dụng cấu hình của portlet hoặc menu cấu hình tùy chọn từ danh sách trình đơn thả xuống. 3. Nhấp vào liên kết Tài chính trong danh sách thể loại. 4. Hãy tìm tiện ích Biểu đồ chứng khoán (được đánh dấu trong hình...

  pdf48p myngoc1 08-09-2011 65 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản