Light emitting

Xem 1-20 trên 108 kết quả Light emitting
 • Organic light emitting diodes (OLEDs) have attracted enormous attention in the recent years because of their potential for flat panel displays and solid state lighting. This potential lies in the amazing flexibility offered by the synthesis of new organic compounds and by low-cost fabrication techniques, making these devices very promising for the market.

  pdf232p cucdai_1 22-10-2012 47 13   Download

 • This book describes the state-of-the-art advancement in the field of organic electroluminescence contributed by many researchers with internationally established expertise in the field. It includes original contributions on the synthesis of suitable organic materials, fabrication of organic light emitting devices (OLEDs) and organic white light emitting devices (WOLEDs), characterization of these devices and some designs for optimal performance.

  pdf242p camchuong_1 04-12-2012 34 13   Download

 • Bài giảng Giới thiệu về OLED (Organic Light – Emitting Diode) nêu lên tổng quann về công nghệ OLED; thành phần cấu tạo và công đoạn chế tạo một tế bào OLED; cơ chế phát sáng của OLED; một số loại OLED và ứng dụng thực tế; ưu và nhược điểm của OLED.

  ppt28p cocacola_05 02-11-2015 36 6   Download

 • Bài thuyết trình Giới thiệu về OLED (Organic Light - Emitting Diode) bao gồm những nội dung về công nghệ OLED, thành phần cấu tạo và công đoạn chế tạo 1 tế bào OLED, cơ chế phát sáng của OLED, một số loại OLED và ứng dụng thực tế, ưu và nhược điểm của OLED.

  pdf28p maiyeumaiyeu10 17-09-2016 21 5   Download

 • Các diode phát quang (Light Emiting Diode-LED) đang được ứng dụng rộng trong nuôi cấy mô thực vật do có hiệu quả chiếu sáng cao, thuận tiện cho việc thiết kế và lắp đặt, chi phí năng lượng thấp. Nghiên cứu được thực hiện với mục đích khảo sát khả năng ứng dụng đèn LED trong nuôi cấy in vitro cây cà phê vối năng suất cao giống TR11. Sau 6 tháng nuôi cấy, các mảnh lá nuôi cấy dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau đều phát sinh mô sẹo.

  pdf8p advanger 04-05-2018 4 0   Download

 • Phần 1 Giáo trình Quang điện tử (sử dụng cho bậc Đại học - Cao đẳng) trình bày các kiến thức cơ bản, bán dẫn, LED - light emitting Diode, các dụng cụ phát hiện bức xạ, LCD - Liquid crystal display qua nội dung 5 chương đầu tài liệu.

  pdf106p uocvong06 10-10-2015 109 57   Download

 • LED-LIGHT EMITTING DIODE 5.1. Nguyên tắc hoạt động và cấu tạo 5.1.1. Hiện tượng phân cực ánh sáng. Ánh sáng là sóng điện từ có độ dài từ 0.4 μm đến 0.75 μm. Một nguồn sáng như một ngọn đèn, một ngọn lửa gồm vô số các hạt phát ra ánh sáng. Các hạt này là các phân tử, nguyên tử hay ion.

  pdf18p grayswan 29-06-2011 137 42   Download

 • Serial Connection And Parallel Connection Figure 1 shows the most basic and commonly used circuits for driving light-emitting diodes. In Figure 1(A), a constant voltage source (VCC ) is connected through a current limiting resistor (R) to an LED so that it is supplied with forward current (IF). The IF current flowing through the LED is expressed as IF = (V CC - VF)/R, providing a radiant flux proportional to the IF. The forward voltage (V F) of the LED is dependent on the value of IF, but it is approximated by a constant voltage when setting R. Figures 1(B) and...

  pdf44p lehieukutek 26-12-2009 100 11   Download

 • Organic light-emitting diodes (OLED) are playing a major role in information technology (IT) by providing the promise of further expanding the use of digital displays through making display fabrication technology lower in cost and higher in performance to replace liquid crystal displays (LCD). Due to various attractive features such as high contrast, high brightness, large color gamut and thin structure, various sized OLED displays from small-sized mobile phone display to large-sized TV display have already begun to be mass-produced....

  pdf0p ktcn_1 10-07-2012 51 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'organic light emitting diode part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 239198720 02-02-2012 33 9   Download

 • Light sources should be as small as possible, produce light efficiently and have a long life. The demands of architects, light planners and operators of lighting installations have formed the basis of the research and development work of the lighting industry. Today more light sources with these properties are on the market than ever before in the history of artificial light. Until now, however, no filament or discharge lamp has combined all three properties. Only light emitting diodes (LEDs), also called light diodes, achieve this.

  pdf32p macj55 22-01-2013 34 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'organic light emitting diodeedited by marco mazzeosciyo part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p 181024119874 09-02-2012 24 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'organic light emitting diodeedited by marco mazzeosciyo part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p 181024119874 09-02-2012 21 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'organic light emitting diodeedited by marco mazzeosciyo part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p 181024119874 09-02-2012 23 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'organic light emitting diode material process and devices part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p 239198717 12-01-2012 39 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'organic light emitting diode material process and devices part 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p 239198717 12-01-2012 28 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'organic light emitting diode part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 239198720 02-02-2012 31 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'organic light emitting diodeedited by marco mazzeosciyo part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p 181024119874 09-02-2012 15 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'organic light emitting diodeedited by marco mazzeosciyo part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p 181024119874 09-02-2012 19 5   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: The origin of the red emission in n-ZnO nanotubes/p-GaN white light emitting diodes

  pdf7p sting05 09-02-2012 28 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản