Log backups

Xem 1-20 trên 21 kết quả Log backups
 • Khôi phục SQL Server từ Transaction Log Backup là một phần công việc cần thực hiện trong quá trình nâng cấp và vận hành máy chủ SQL. Và phần công việc còn lại là tiến trình restore được thực hiện mỗi khi máy chủ SQL có lỗi phát sinh. Một trong những tình huống này có thể liên quan tới quá trình restore từ file Transaction Log (Bản ghi giao tác) Backups.

  pdf4p hoangnhan123 12-10-2009 267 87   Download

 • Để bắt đầu, chúng tôi bắt đầu bằng giới thiệu về Full Backups, Full Backups có thể được hiểu là một cách đơn giản nhất để cung cấp một giải pháp backup hoàn tất. Full Backup sẽ tạo một file chứa toàn bộ cơ sở dữ liệu, gồm có Transaction Logs. (Trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu về Transaction Logs và các mô hình khôi phục Recovery Models). (Down về bản đẹp)

  pdf4p minhqui710 10-09-2010 262 90   Download

 • B 1: Khởi động máy vào log on Admin , vào thư mục C: tạo thư mục (Dulieu) và các file h1.txt , h2.txt ; sau đó vào D: tạo thư mục Backup B2: Start → Programs → Accessories → Systems Tools → Backup → tại cửa sổ Welcome → bỏ dấu chọn ô Always start in wizard mode → Click chọn Advance Mode → tại cửa sổ Backup Utility chọn tab Backup → click vào dấu “+” tại C: và đánh dấu chọn vào ô Dulieu → tại cửa sổ Backup media or file name chọn tab Browse … →...

  pdf26p nickboylove2010 30-03-2011 110 23   Download

 • My first encounter with SQL Server, at least from an administrative perspective, came while I was still at college, working in a small web development shop. We ran a single SQL Server 6.5 instance, on Windows NT, and it hosted every database for every client that the company serviced. There was no dedicated administration team; just a few developers and the owner.

  pdf391p nghiasimon 22-09-2012 64 18   Download

 • Types of Recovery Manager Backups Recovery Manager provides functionality to back up: The entire database, every datafile in a tablespace, or a single datafile The control file All or selected archived logs Note: The online redo log files are not backed up when using Recovery Manager. Closed Database Backups A closed database backup is defined as a backup of the database while it is closed (offline). This is the same as the consistent database backup. If you are performing a closed backup, the target database must not be open.

  ppt46p trinh02 28-01-2013 33 5   Download

 • Windows Server Backup là 1 trong những tính năng hữu ích đã được tích hợp sẵn trong Windows Server 2008/R2 cho phép người sử dụng dễ dàng sao lưu, phục hồi file, dữ liệu và các thành phần quan trọng khác trong hệ thống như System State, Full Server hoặc toàn bộ ổ cứng theo nhu cầu của người sử dụng. Sau những quá trình làm việc như vậy, Windows Server Backup sẽ hiển thị các file log của những lần sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu gần đây nhất.

  pdf4p coca278 27-08-2013 36 3   Download

 • Introduction CHAPTER 1 What Is Disaster Recovery? CHAPTER 2 Making Database Backups CHAPTER 3 Restoring a Database CHAPTER 4 Backing Up and Restoring Files and Filegroups CHAPTER 5 Creating a Backup/Recovery Plan CHAPTER 6 Maintaining a Warm Standby Server via Log Shipping CHAPTER 7 Clustering CHAPTER 8 Database Mirroring CHAPTER 9 Database Snapshots CHAPTER 10 Hardware Considerations CHAPTER 11 Disaster Recovery Planning

  pdf367p trasua_123 29-12-2012 27 5   Download

 • Retailers usually know who buys their products. Use of social media and web log files from their ecommerce sites can help them understand who didn’t buy and why they chose not to, information not available to them today. This can enable much more effective micro customer segmentation and targeted marketing campaigns, as well as improve supply chain efficiencies. Finally, social media sites like Facebook and LinkedIn simply wouldn’t exist without big data.

  pdf7p yasuyidol 02-04-2013 20 4   Download

 • Overview The recovery catalog is a schema that is created in a separate database. It contains the RMAN metadata obtained from the target database control file. RMAN propagates information about the database structure, archived redo logs, backup sets, and datafile copies into the recovery catalog from the control file of the target database. You should use a catalog when you have multiple target databases to manage. RMAN stores, uses, and maintains the information in the recovery catalog. The recovery catalog is maintained by RMAN when you do the following: 1.

  ppt28p trinh02 28-01-2013 17 3   Download

 • 11. Click chọn Phải vào DHCP Relay Agent chọn properties, nhập vào địa chỉ IP của DHCP server: 192.168.2.2 add ok 12. Tại client3 dùng lệnh Ipconfig /renew xem có xin được IP từ DHCP server thông qua Relay agent hay không, dùng lệnh Ipconfig /all Module 3: Managing and Monitoring Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Tiếp tục lab của module 2 Lab 1: Quản lý database và backup DHCP 1. Data base của DHCP được lưu trong %systemroot%\system32\DHCP VSIC Education Corporation Trang 36 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2.

  pdf7p yukogaru1 29-07-2010 242 159   Download

 • Khởi động máy vào log on Admin , vào thư mục C: tạo thư mục (Dulieu) và các file h1.txt , h2.txt ; sau đó vào D: tạo thư mục Backup B2: Start → Programs → Accessories → Systems Tools → Backup → tại cửa sổ Welcome → bỏ dấu chọn ô Always start in wizard mode → Click chọn Advance Mode → tại cửa sổ Backup Utility chọn tab Backup → click vào dấu “+” tại C: và đánh dấu chọn vào ô Dulieu

  pdf26p lyacau 29-12-2009 239 148   Download

 • Nếu ta có một bộ đầy đủ các tập tin offline redo log từ lần cuối backup cơ sở dữ liệu, khi các tập tin dữ liệu bị hư ta có thể dùng bản backup và các tập tin redo log để gán lại những thay đổi cho bản backup.

  doc1p thuxuan 01-08-2009 230 52   Download

 • SecurePlatform allows easy configuration of your computer and networking aspects, as well as the Check Point products installed. An easy-to-use shell provides a set of commands, required for easy configuration and routine administration of a security system, including: network settings, backup and restore utilities, upgrade utility, system log viewing, control, and much more. A Web GUI enables most of the administration configuration, as well as the first time installation setup, to be performed from an easy–to–use Web interface....

  pdf72p hoangtumayman 26-09-2011 34 7   Download

 • au khi đã chỉnh sửa file, các bạn có thể commit những thay đổi lên server bằng cách click chuột phải, chọn SVN commit…, check những file cần commit, viết thêm ghi chú về thay đổi (nếu cần) vào phần log message rồi click ok. Ở bước này các bạn chú ý là chỉ nên commit những file chung cho project, những file chỉ sử dụng cho riêng mình (ví dụ các file test, backup…) các bạn không nên commit.

  pdf34p xingau8 04-09-2011 37 6   Download

 • The process of retrieving data from a backup and applying transaction log to the data is called as restoring. When you create a differential backup, it records all the transactions applied to the database. Using the differential backup you can roll forward the transaction as a part of the restoration process. The information about the uncommitted transactions is also a part of the backup.

  pdf10p tienphuoconline 13-05-2011 31 5   Download

 • Restoration and Datafile Media Recovery Using RMAN RMAN automates the procedure for restoring files. When you issue the RESTORE command, RMAN uses a server session to restore the correct backups and copies. The RMAN repository is used to select the best available backup set or image copies to use in the restoration. By default, RMAN does not restore a file if the file is already in the correct place and its header contains the correct information. In releases before Oracle9i, the files were always restored.

  ppt16p trinh02 28-01-2013 27 5   Download

 • Sylvia Qi, Kiểm định chức năng, IBM Toronto Lab Рауль Ф. Чонг (Raul F. Chong), Chuyên gia, IBM Toronto Lab,IBM Tóm tắt: Hướng dẫn này bàn về các chủ đề sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu. Nó giải thích các phương pháp khác nhau về phục hồi cơ sở dữ liệu và ghi lưu lại (ghi log) và làm thế nào để sử dụng các lệnh BACKUP (Sao lưu), RESTORE (Khôi phục lại), ROLLFORWARD (Khôi phục tiếp) và RECOVER (Phục hồi).

  pdf85p hoa_kimngan 13-09-2011 40 3   Download

 • Media Recovery Media recovery is used to recover a lost or damaged current datafile or control file. You can also use it to recover changes that were lost when a datafile went offline without the OFFLINE NORMAL option. Restoring Files When you restore a file, you are replacing a missing or damaged file with a backup copy. Recovery of Files When you recover a file, changes recorded in the redo log files are applied to the restored files.

  ppt46p trinh02 28-01-2013 26 3   Download

 • Incomplete Recovery Incomplete recovery reconstructs the database to a prior point in time (before the time of the failure). Note: This situation results in the loss of data from transactions committed after the time of recovery. This data will need to be reentered manually if required. Perform this recovery only when absolutely necessary. Incomplete recovery can be a difficult and time-consuming operation.

  ppt28p trinh02 28-01-2013 12 3   Download

 • Control Files The control files include information about the file structure of the database and the current log sequence number being written by LGWR. During normal recovery procedures, the information in a control file guides the automatic progression of the recovery operation. Database Backups Because one or more files can be physically damaged as the result of a disk failure, media recovery requires the restoration of the damaged files from the most recent operating system backup of a database.

  pdf8p nhacsihuytuan 13-04-2013 13 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản