intTypePromotion=3

Logic học thời Tiên Tần

Xem 1-2 trên 2 kết quả Logic học thời Tiên Tần
  • Tài liệu Thời Tiên Tần và lịch sử logic học của tác giả Hồ Thích cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản về logic và triết học, quan điểm logic của Khổng Tử, Logic Mặc Định và Logic của phái Biệt Mặc. Tài liệu được chia thành 2 phần, Thời Tiên Tần và lịch sử logic học: Phần 1 sẽ trình bày về: Mở đầu logic và triết học, bối cảnh lịch sử, logic của Khổng Tử. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    pdf97p thiendiadaodien_7 04-03-2019 11 2   Download

  • Tài liệu Thời Tiên Tần và lịch sử logic học: Phần 2 sẽ là những nội dung về Thiên 3. Mặc Địch và logic của học phái ấy, tiến hóa và logic. Đây là tài liệu nghiên cứu hữu ích cho những ai có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử, phương pháp luận thuật, cũng như những điểm khác nhau giữa nó với học vấn truyền thống của Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf176p thiendiadaodien_7 04-03-2019 11 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Logic học thời Tiên Tần
p_strCode=logichocthoitientan

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản