intTypePromotion=3

Login Controls & MemberShip

Xem 1-2 trên 2 kết quả Login Controls & MemberShip
  • Security Form Authentication là phương thức giúp đảm bảo an toàn cho các ứng dụng ASP.NET. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh bảo mật công nghệ thông tin. Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng ASP.NET Security Form Authentication sau đây.

    pdf24p cocacola_10 02-12-2015 43 5   Download

  • Using the Login Controls protected void CreateUserWizard1_SendingMail(object sender, MailMessageEventArgs e) { MembershipUser user = Membership.GetUser(CreateUserWizard1.UserName); string code = user.ProviderUserKey.ToString(); e.Message.Body = e.Message.Body.Replace(“”, code); } CreateUserWizard Code Confirmation

    pdf10p yukogaru11 30-11-2010 49 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Login Controls & MemberShip
p_strCode=logincontrolsmembership

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản