Lõi từ hình chữ i

Xem 1-20 trên 136 kết quả Lõi từ hình chữ i
  • Vai trò chủ đạo thực sự của doanh nghiệp nhà nước có được trong tay khi sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hiệu quả sử dụng vốn ngày càng cao, lợi nhuận tăng vượt trội . Muốn vậy doanh nghiệp phải có những thông tin về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán …. những thông tin này rất cần thiết cho nhà lãnh đạo, nhà đầu tư, các chủ nợ….

    doc30p le_cuongtv 11-08-2011 477 300   Download

  • Chủ nghĩa Mác – Lênin“ là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng;...

    doc52p shancdk7 23-07-2012 308 82   Download

  • Tuy nhiên, khi phân tích quá trình lao động sản xuất hàng hóa, đặc biệt là quá trình sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa, Ông chỉ tập trung phân tích quá trình sản xuất ra hàng hóa hiện vật, mà trên thực tế, đôi khi việc phân chia ranh giới giữa hàng hóa hiện vật và hàng hóa vô hình gặp rất nhiều khó khăn. Chính điều này đã dẫn tới việc tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau về một loại hàng hóa vô hình cụ thể: dịch vụ thương nghiệp.

    doc19p ntson0292 22-08-2011 181 63   Download

  • Từ những năm 80, các dự án đã chú ý đến sự phát triển của phụ nữ. Người ta nhận thấy một điều rằng: Khi phụ nữ không phải là mục tiêu trực tiếp của phát triển cộng đồng thì họ không có tiếng nói riêng của mình và ít được chú ý trong việc hình thành các chương trình phát triển. Họ không được hưởng lợi từ dự án và vai trò của họ bị lu mờ so với nam giới, vì nam giới có nhiều cơ hội hơn.

    doc5p hoangsonho 16-08-2011 231 43   Download

  • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tư liệu để giúp quá trình học tập và giảng dạy được thuận lợi. Dưới đây là bài giảng Ổn định công trình chương 3: Ổn định của dầm chịu uốn ngang phẳng trình bày về ổn định của dầm có tiết diện chữ nhật hẹp chịu uốn thuần túy, ổn định dầm có tiết diện hình chữ nhật hẹp chịu nén lệch tâm, ổn định dầm có tiết diện chữ I, các phương trình vi phân khi uốn,

    ppt40p phuongpham357 22-07-2014 99 36   Download

  • Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó? Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn 1) Chủ nghĩa Mác-Lênin làa) “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I.

    doc95p pvgdcn 23-06-2011 4840 1610   Download

  • CHỦ ĐỀ I KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC TRONG KHÔNG GIAN I. TÓM TẮT KIẾN THỨC A. KHỎANG CÁCH. 1) Khỏang cách từ một điểm M đến một đường thẳng a trong không gian là độ dài đọan thẳng MH, trong đó MH  a với H  a. 2) Khỏang cách từ một điểm M đến mặt phẳng (P) là độ dài đọan MH, trong đó MH  (P) với H  (P). 3) Nếu đường thẳng a // (P) thì khỏang cách từ a đến (P) là khỏang cách từ một điểm M bất kì của a đến (P). 4) Nếu...

    pdf16p trungtran3 18-08-2010 3083 1009   Download

  • I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta suốt trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã luôn luôn coi trọng củng cố và không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. 1.

    pdf27p anhtu1902 05-10-2011 1828 830   Download

  • Trong gia đình: thân sinh của Người là một nhà nho cấp tiến có lòng yêu nước, thương dân sâu sắc những đều học được từ cha Hồ Chí Minh nâng lên thành tư tưởng cốt lỏi trong đường lối chính trị của mình. Ngoài ra tư tưởng của Người cũng bị ảnh hưởng nhiều từ người mẹ nhân hậu, đảm đang chan hòa với mọi người. Mối quan hệ anh chị em trong gia đình cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lòng yêu nước thương nòi của Hồ Chí Minh....

    doc9p vanrong1988 06-01-2010 1111 331   Download

  • Lựa chọn điểm phân tích xuất phát từ khả năng sinh lợ i của vốn chủ (ROE). Thông số này dao động khá mạnh trong 3 năm gần đây, đã có lúc vượt qua con số chung của ngành (22%, 15,5% so với 7%), và năm 2007 xuống thấp hơn so với ngành (6,1%). Trong năm 2006 cứ 100 đồng vốn chủ tạo ra 15,5 đồng lợi nhuận, so với năm 2005 thì đã giảm 6,5 đồng

    doc13p thelastkingofcentury 23-03-2011 545 220   Download

  • BIOS – Basic I/O System – Hệ thống xuất nhập cơ bản Cách nhận biết: - Hình dáng thông thường: - Hình chữ nhật có vạt 1 góc gồm 32 chân, gắn trong một sóc két (như hình) hoặc hàn dính vào mainboard. - Lọai đời mới: dạng flash; chip dán 8 chân Hoặc chip 8 chân ghim bình thường: Nhiệm vụ: - Giao tiếp mức cơ bản nhất với người dùng từ lúc bật công tắt cho đến lúc hệ điều hành bắt đầu được load vào bộ nhớ mà ta gọi là BOOT.

    pdf3p luan89tn 21-04-2011 285 117   Download

  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG I CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I. CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: 1. Cơ sở khách quan 1.1. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Xã hội Việt Nam...

    pdf15p candy20ck8 10-04-2013 403 91   Download

  • I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Trẻ hiểu được nội dung câu truyện, sự trưởng thành của hạt đỗ qua hình tượng văn học với các nhân vật gần gũi: cô Mưa, chị Gió, bác Mặt Trời. Hiểu được những điều kỳ lạ của sự sống trong thiên nhiên. Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ của mình để trình bày những hiểu biết về câu truyện, về quá trình phát triển của cây. hỏi của cô.

    pdf6p audi123 31-07-2010 908 58   Download

  • Xây dựng chiến lược Marketing là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả nhất ba mục tiêu lợi nhuận, vị thế và an toàn. Kinh doanh là phương thức hoạt động kinh tế trong điều kiện tồn tại nền kinh tế hàng hoá, gồm tổng thể những phương pháp, hình thức và phương tiện mà chủ thể kinh tế sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh tế của mình (bao gồm quá trình đầu tư, sản xuất, vận tải, thương mại, dịch vụ...

    pdf113p thanhthao100 04-11-2011 139 55   Download

  • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN I- XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC THỂ HIỆN QUYỀN LÀ CHỦ VÀ LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN Hồ Chí Minh có quan điểm nhất quán về xây dựng một nhà nước mới ở Việt Nam là một nhà nước do nhân dân lao động làm chủ. Đây là quan điểm cơ bản nhất của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Người sáng lập.

    doc20p phamdinhthe3993 11-05-2013 208 37   Download

  • Chính quyền triều Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp.Hệ tư tưởng phong kiến đã lỗi thời;Chính sách khai thác của thực dân Pháp đã làm thay đổi xã hội Việt Nam.Các sĩ phu yêu nước đã tổ chức vận động đấu tranh chống Pháp theo mục tiêu và phương pháp mới nhưng đều không thành công;

    ppt65p hoanglam666 09-05-2011 94 35   Download

  • I. Mục đích yêu cầu: - Bé biết nơi sống và ích lợi của một số loại chim - Bé biết so sánh những đặc điểm bên ngoài của một số loại chim - Biết đếm, xếp xen kẽ theo thứ tự màu sắc, kích thước của con chim - Phát triển ngôn ngữ, khả năng quan sát, ghi nhớ của bé thông qua các hoạt động II. Chuẩn bị: - Các hình ảnh về con chim - Tiếng chim hót - Đàn, giai điệu bài hát “Con chim non" - Bút màu, hình vẽ các com chim tương ứng với nhau ...

    pdf4p phuonguyen123 07-07-2010 253 28   Download

  • I. Mục đích yêu cầu: - Cho trẻ làm quen đặc điểm tính chất của nước: trong suốt, lỏng, có nhiều loại nước và nhiều nguồn nước khác nhau. - Biết được lợi ích của nước cần thiết cho con người và động vật: để ăn uống, tắm rửa vệ sinh cơ thể sạch sẽ. - Giáo dục trẻ uống nước khi khát, uống nước đã nấu chín, biết giữ vệ sinh cá nhân. II. Chuẩn bị: - 15 bao ni-lông (nhỏ vừa) đã thổi phồng treo trên trần, bên trong có thẻ hình về giáo dục vệ sinh....

    pdf3p audi123 31-07-2010 202 24   Download

  • Môn toán là một trong các môn thi tự luận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Muốn đạt được điểm cao, ngoài năng lực (giải chính xác kết quả), thí sinh còn phải trình bày rõ ràng, sạch sẽ. Dưới đây là những lưu ý: I. Hình thức trình bày - kỹ năng thực hiện: - Lỗi 1: Viết chữ xấu, cẩu thả. Trình bày bài lộn xộn, không mạch lạc, ý tưởng không rõ ràng gây khó hiểu cho giám khảo. Cách khắc phục: Cố gắng viết bài rõ ràng, cẩn thận.

    pdf7p oxano2 07-03-2011 133 21   Download

  • Quy tắc viết hoa trong tiếng Anh 1. Viết hoa chữ cái đầu câu Ví dụ: - There is something wrong with this cheese. (Hình như miếng bơ này bị hỏng rồi). .2. Viết hoa đại từ nhân xưng “I” Ví dụ: - If I see her, I will give her your message. (Nếu tôi gặp cô ấy, tôi sẽ chuyển cho cô ấy lời nhắn của bạn).

    pdf6p chimchichbongxinhdep 27-08-2013 95 18   Download

Đồng bộ tài khoản