intTypePromotion=1
ADSENSE

Lớp kết hợp dc

Xem 1-7 trên 7 kết quả Lớp kết hợp dc
 • “Lân cận lớp 2 giữa các máy chủ có nghĩa là các máy chủ này nằm trong cùng miền quảng bá. Khi các máy chủ là lân cận lớp 2, mỗi máy chủ nhận được tất cả các gói tin multicast và quảng bá từ máy chủ khác.” Phiến dịch vụ như phiến tường lửa và phiến cân bằng tải … cung cấp các chức năng trạng thái dựa trên phần cứng

  pdf42p orchid 18-03-2009 327 96   Download

 • Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài dân ca của vùng Đồng Bằng Bắc Bộ.

  pdf3p mobistar1209 30-11-2010 263 23   Download

 • Bộ sưu tập “Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000" bao gồm nhiều giáo án với nội dung chi tiết được tổng hợp bởi nhiều giáo viên. Giúp học sinh củng cố kiến thức đã học về lịch sử thế giới hiện đại từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000. Phân kỳ hai giai đoạn của lịch sử thế giới hiện đại từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 và nắm được nội dung chủ yếu của mỗi giai đoạn. HS cũng nhận thức được những nội dung, tính chất của hai giai đoạn, bao trùm là tính chất gay gắttrong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu: HB, ĐLDT, DC&TBXH.

  doc7p thanhthanh090909 10-04-2014 344 10   Download

 • 1. Đo dòng điện, điện áp DC hiển thị kim 2. Đo dòng điện, điện áp AC hiển thị kim 3. Đo điện trở 4. Đo dòng điện, điện áp, điện trở trong máy đo điện tử (kết hợp transistor hoặc OPAMP) 5. Đo điện trở đất 6. Cấu trúc và sử dụng dao động ký (Osciloscope) 7. Đo tần số chu kỳ hiển thị số 8. Mạch đo trong máy đo hiển thị số (IC 7107) 9. Giao tiếp song song dùng cho do lường điều khiển (Chỉ cho lớp chính quy) 10. Giao tiếp nối tiếp dùng cho đo lường điều khiển (Chỉ cho lớp chính quy)...

  doc2p thanhfnt 01-04-2010 316 91   Download

 • Tổng quan về kiến trúc Server Farm Yêu cầu thiết kế cho Server Farm Mô hình thiết kế lớp truy nhập Ảnh hưởng đến khả năng mở rộng và mật độ Độ khả dụng cao trong trung tâm dữ liệu Tổng kết Định nghĩa Lớp truy nhập DC Yêu cầu lớp 2 và lớp 3 Gắn đơn và đôi Chuyển mạch lớp 2, hiệu năng cao, trễ thấp Hỗn hợp yêu cầu cao Nhiều lựa chọn đường.

  pdf42p muaythai2 25-10-2011 44 6   Download

 • Nó có thể bị thay đổi về tính chất vật lý và có thể chứa những tỷ lệ khác nhau của lactose vô định hình. Tính chất Bột kết tinh trắng hoặc gần như trắng. Dễ tan nhưng tan chậm trong nước, thực tế không tan trong ethanol 96%. Định tính Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau: Nhóm I: B, C, D. Nhóm II: A, D. A. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của lactose chuẩn (ĐC). B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục...

  pdf5p truongthiuyen18 20-07-2011 456 17   Download

 • Guaifenesin là (2RS)-3-(2-methoxyphenoxy)propan-1,2-diol, phải chứa từ 98,0 đến102,0% C10H14O4 tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất: Bột kết tinh trắng hay gần như trắng, hơi tan trong nước, tan trong ethanol 96%. Định tính: Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau: Nhóm I: B Nhóm II: A, C A. Điểm chảy: Từ 79 đến 83 oC (Phụ lục 6.7). B. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của guaifenesin chuẩn (ĐC). C. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ luc 5.4). Bản mỏng: Silica gel...

  pdf6p truongthiuyen18 20-07-2011 102 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lớp kết hợp dc
p_strCode=lopkethopdc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2