intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật cạnh tranh sửa đổi

Xem 1-20 trên 22 kết quả Luật cạnh tranh sửa đổi
 • Bài viết này tập trung đánh giá một số điểm hạn chế nổi bật của Luật cạnh tranh năm 2004. Từ đó, bài viết đưa ra những kiến nghị mang tính định hướng nhằm xây dựng Luật cạnh tranh sửa đổi thành một “bản hiến pháp” của nền kinh tế thị trường... Mời các bạn cùng tìm hiểu.

  pdf13p hanh_tv32 03-05-2019 24 1   Download

 • Bài viết phân tích quy định về chính sách khoan hồng của Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi), đồng thời đưa ra các khuyến nghị có liên quan cho việc xây dựng và áp dụng chính sách khoan hồng tại Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf6p viirene2711 12-10-2020 8 0   Download

 • Nhằm kiểm soát các hành vi tập trung kinh tế một cách hiệu quả, Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi)1 đã có các quy định mới, đặc biệt là các tiêu chí đánh giá tác động của hành vi tập trung kinh tế đối với thị trường. Bài viết bàn về các tiêu chí đánh giá trong Dự thảo dựa trên các phân tích kinh tế và kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài.

  pdf6p viirene2711 12-10-2020 16 0   Download

 • Dưới góc nhìn của khoa học pháp lý, Tác giả phân tích những luận cứ của sự bất cập về quy trình xử lý các hành vi Cạnh tranh không lành mạnh của pháp luật cạnh tranh năm 2004, đồng thời đề xuất những kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam, phục vụ đắc lực cho việc hội nhập kinh tế thế giới mà nước ta là thành viên.

  pdf9p vinobinu2711 03-03-2020 37 5   Download

 • Bài viết này sẽ phân tích quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh Việt Nam về chống định giá quá đáng. Dựa vào kết quả phân tích, một số kiến nghị cụ thể cũng sẽ được trình bày hướng đến sửa đổi, bổ sung những điểm thiếu sót hoặc không phù hợp của các quy định, nhằm góp phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả của pháp luật cạnh tranh.

  pdf7p quenchua9 19-11-2020 5 1   Download

 • Trong tương quan so sánh với Luật Cạnh tranh năm 2004, vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (thỏa thuận) được quy định trong Dự thảo sửa đổi Luật Cạnh tranh ngày 05/03/2018 có nhiều thay đổi (Dự thảo). Bên cạnh đó, Dự thảo còn có một số vấn đề cần tiếp tục được hoàn thiện, trong đó có quy định về vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

  pdf5p vidoha2711 09-09-2020 15 0   Download

 • Bài viết phân tích những nội dung cơ bản của nhượng quyền thương mại, như trợ giúp, kiểm soát và sự độc lập của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại; nghĩa vụ cung cấp thông tin của bên nhượng quyền; các đối tượng sở hữu công nghiệp trong hợp đồng nhượng quyền thương mại; mối quan hệ giữa nhượng quyền thương mại và pháp luật cạnh tranh.

  pdf11p viirene2711 12-10-2020 14 0   Download

 • Nước ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trường, phá sảng doanh nghiệp là hiện tượng kinh tế xã hội tồn tại khách quan. phá sản luôn là một hiện tượng tất yếu trong nền kinh tế thị trường, nó hiện hữu như là một sản phẩm của quá trình cạnh tranh, chọn lọc và đào thải tự nhiên của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên để luật phá sản thật sự được thực thi trong các vụ phá sản của các doanh nghiệp Việt Nam thật sự là 1 câu hỏi lớn cho các nhà...

  pdf27p gacon_yubj 25-05-2011 1056 395   Download

 • Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 1999 xây dựng Điều 119 về tội buôn bán người với cấu thành tội phạm bao quát và chặt chẽ vừa đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa đáp ứng được yêu cầu về sự tương thích với pháp luật quốc tế trong tiến trình hội nhập của đất nước. Bên cạnh nhiều điểm tiến bộ đã đạt được thì Điều 119 về tội buôn bán người cũng có một số vấn đề cần cân nhắc mà...

  pdf5p dem_thanh 20-12-2012 94 16   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về cạnh tranh.

  pdf42p abcdef_45 30-10-2011 32 6   Download

 • Một số điểm cần sửa đổi, bổ sung trong Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động Ý thức cá nhân, bao gồm trình độ văn hoá, hiểu biết pháp luật, đạo đức, quan điểm, quan niệm sống… có sự chi phối rất mạnh mẽ tới hành vi của con người. Điều kiện kinh tế-xã hội, hoàn cảnh sống… tác động đến hành vi mỗi người cũng đều thông qua lăng kính ý thức cá nhân của họ....

  pdf5p bravetocxu 26-04-2013 54 6   Download

 • Cần phải xây dựng hoàn thiện và sửa đổi hệ thống luật ngân hàng cho thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn và lộ trình hội nhập II. Nâng cao vai trò quản lý và điều tiết của ngân hàng nhà nước II.1. Thực hiện chính sách tài chính tiền tệ linh hoạt, nâng cao vai trò điều tiết, kiểm soát tiền tệ của ngân hàng nhà nước

  pdf89p caphe_123 17-07-2013 77 23   Download

 • Trước tình hình tội phạm rửa tiền ngày càng gia tăng, năm 1997, Liên bang Nga đã tội phạm hóa hành vi rửa tiền trong Luật hình sự. Năm 2001, trong bối cảnh đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phòng chống rửa tiền (PCRT) trên phạm vi toàn cầu, cùng với những khó khăn gặp phải trong thực tiễn đấu tranh PCRT trong nước, Liên bang Nga đã tiến hành sửa đổi lần thứ nhất các quy định về PCRT, đồng thời xây dựng Luật PCRT, sơ bộ hình thành hệ thống pháp luật nền tảng trong lĩnh vực...

  pdf27p dontetvui 20-01-2013 128 21   Download

 • Quyết định 89/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu dịch vụ có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 240/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

  pdf2p trongthuy 18-08-2009 112 7   Download

 • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

  doc44p cuong199 10-02-2011 95 7   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2005/NĐCP NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CẠNH TRANH CHÍNH PHỦ

  pdf3p chuon-chuon 18-01-2012 65 6   Download

 • "Luật số: 64/2014/QH13 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự" quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành và phán quyết, quyết định của Trọng tài thương...

  doc29p tsmttc_010 28-08-2015 46 0   Download

 • Quyết định số 709/QĐ-BCT Phê duyệt kế hoạch thực hiện vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2017. Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;...

  doc11p bachma49 29-12-2017 19 0   Download

 • Thông tư hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ. Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010...

  doc11p yilinglaozu 10-01-2020 8 0   Download

 • Bài viết phân tích quy định về hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015 và Bộ luật dân sự Pháp sửa đổi năm 2016, trong đó tập trung làm rõ điều kiện áp dụng hoàn cảnh thay đổi cơ bản và hệ quả pháp lý của hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

  pdf11p vimanoban2711 06-04-2021 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật cạnh tranh sửa đổi
p_strCode=luatcanhtranhsuadoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2