Luật hệ điều hành

Xem 1-20 trên 927 kết quả Luật hệ điều hành
 • Bài giảng nguyên lý hệ điều hành giúp các bạn nắm rõ các Khái niệm hệ điều hành, Chức năng của hệ điều hành. Vị trí của hệ điều hành. Các thành phần của hệ điều hành. Cấu trúc của hệ điều hành. Hệ điều hành (HĐH) là phần gắn bó trực tiếp với phần cứng và là môi trường cho các chương trình ứng dụng chạy trên nó.

  pdf138p ngoynhi93 11-06-2013 484 220   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho Giáo viên, sinh viên, kỹ thuật viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Giáo trình nguyên lý hệ điều hành.Hệ điều hành là một chương trình quản lý phần cứng máy tính. Nó cung cấp nền tảng cho các chương trình ứng dụng và đóng vai trò trung gian giao tiếp giữa người dung máy tính và phần cứng của máy tính đó.

  pdf15p tranthikimuyen5 23-08-2011 164 87   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 2', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p tranthikimuyen5 23-08-2011 145 72   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 3', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p tranthikimuyen5 23-08-2011 121 56   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 8', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p tranthikimuyen5 23-08-2011 117 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 6', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p tranthikimuyen5 23-08-2011 100 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 7', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p tranthikimuyen5 23-08-2011 98 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 4', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p tranthikimuyen5 23-08-2011 104 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 5', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p tranthikimuyen5 23-08-2011 93 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 9', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p tranthikimuyen5 23-08-2011 85 39   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 4a', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p tranthikimuyen5 23-08-2011 92 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 11', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p tranthikimuyen5 23-08-2011 75 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 10', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p tranthikimuyen5 23-08-2011 65 34   Download

 • Cách "lách luật" iOS 6 Youtube App Hãy cùng khám phá 5 tính năng mới của iOS 6 và các mẹo tùy chỉnh chúng để sử dụng thật hiệu quả hệ điều hành này. Chinh phục iOS 6 Tìm lại bóng hình YouTube App Youtube đã bị loại bỏ khi cài đặt mặc định iOS 6. Nhưng nếu muốn khôi phục, bạn có thể nhanh chóng tải về app Youtube mới từ App Store. Điều kỳ lạ là app này không hỗ trợ bạn tải video lên Youtube. Bạn có thể dễ dàng lách luật bằng cách chọn một video trong app...

  pdf6p peheo_4 03-11-2012 72 8   Download

 • Cách "lách luật" iOS 6 Youtube App .Hãy cùng khám phá 5 tính năng mới của iOS 6 và các mẹo tùy chỉnh chúng để sử dụng thật hiệu quả hệ điều hành này. Chinh phục iOS 6 Tìm lại bóng hình YouTube App Youtube đã bị loại bỏ khi cài đặt mặc định iOS 6. Nhưng nếu muốn khôi phục, bạn có thể nhanh chóng tải về app Youtube mới từ App Store. Điều kỳ lạ là app này không hỗ trợ bạn tải video lên Youtube. Bạn có thể dễ dàng lách luật bằng cách chọn một video trong app Photos và...

  pdf7p docvachiase 17-05-2013 28 1   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Cách nạp, làm việc với hệ điều hành và ra khỏi hệ thống. 2. Kỹ năng Thành thạo mở và tắt máy tính. Biết cách làm việc với hệ điều hành bằng bảng chọn. 3. Thái độ Ham thích môn học, có tính kỷ luật cao. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SGV, máy tính, máy chiếu Projecter 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi III. Hoạt động dạy - học 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ...

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 419 39   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Cung cấp cho học sinh: Khái niệm hệ điều hành, chức năng và phân loại hệ điều hành. 2. Kỹ năng Biết: khái niệm hệ điều hành, chức năng của hệ điều hành. Phân biệt được đâu là hệ điều hành đơn nhiệm và đa nhiệm. 3. Thái độ Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao. II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SGV, phấn 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi III. Hoạt động dạy - học 1. Ổn định...

  pdf4p abcdef_33 17-09-2011 307 38   Download

 • Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Biết lịch sử phát triển của hệ điều hành Biết một số đặc trưng cơ bản của một số hệ điều hành hiện nay 2. Kỹ năng 3. Thái độ Ham thích môn học, có tính kỷ luật cao II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SGV, tài liệu 2.

  pdf6p phalinh6 11-07-2011 102 29   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Biết lịch sử phát triển của hệ điều hành Biết một số đặc trưng cơ bản của một số hệ điều hành hiện nay 2. Kỹ năng 3. Thái độ Ham thích môn học, có tính kỷ luật cao II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SGV, tài liệu 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi III. Hoạt động dạy - học 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp 2. Nội dung bài mới Nội dung...

  pdf4p abcdef_33 17-09-2011 389 29   Download

 • Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Cách nạp, làm việc với hệ điều hành và ra khỏi hệ thống. 2. Kỹ năng Thành thạo mở và tắt máy tính. Biết cách làm việc với hệ điều hành bằng bảng chọn. 3. Thái độ Ham thích môn học, có tính kỷ luật cao. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SGV, máy tính, máy chiếu Projecter 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi III. Hoạt động dạy - học 1. ...

  pdf5p phalinh6 11-07-2011 130 21   Download

Đồng bộ tài khoản