Luật hoạt động chữ thập đỏ

Xem 1-15 trên 15 kết quả Luật hoạt động chữ thập đỏ
 • Luật này quy định về hoạt động chữ thập đỏ; biểu tượng trong hoạt động chữ thập đỏ; vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực cho hoạt động chữ thập đỏ; hợp tác quốc tế về hoạt động chữ thập đỏ; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (sau đây gọi chung là Hội Chữ thập đỏ); trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong hoạt động chữ thập đỏ

  doc9p havang 10-05-2009 269 27   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật hoạt động chữ thập đỏ. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1.

  pdf13p abcdef_42 01-11-2011 44 5   Download

 • Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ do Chính phủ ban hành.

  pdf9p hkquoc 14-01-2011 146 9   Download

 • Luật số 11/2008/QH12 về việc hoạt động chữ thập đỏ do Quốc hội ban hành

  pdf12p lawvhxh3 16-11-2009 56 4   Download

 • Lệnh số 06/2008/L-CTN về việc công bố Luật hoạt động chữ thập đỏ do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawttnh22 19-11-2009 58 2   Download

 • Thông tư 07/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ

  doc4p sontinh 18-08-2009 141 9   Download

 • Thông tư Số: 30/2014/TT-BYT Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. Thông tư căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; căn cứ Luật hoạt động Chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 ngày 12 tháng 6 năm 2008;...

  doc9p minhvanthuan 19-11-2014 45 3   Download

 • Chứng minh là hoạt động tố tụng do Tòa án và các chủ thể tham gia tố tụng tiến hành nhằm làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án” án” Chứng minh bao gồm các giai đoạn: thu thập đoạn: chứng cứ, kiểm tra chứng cứ và đánh giá chứng cứ, cứ cứ.

  pdf36p canon_12 29-03-2014 171 42   Download

 • Bí mật nhà nước (BMNN) được coi là “tài sản” đặc biệt thuộc sở hữu Nhà nước, do Nhà nước quản lý, nắm giữ, bảo vệ và khai thác hoặc chuyển giao để phục vụ cho hoạt động đối nội, đối ngoại của đất nước. BMNN có liên quan trực tiếp đến sự ổn định về chính trị, vững mạnh về quốc phòng - an ninh và phát triển bền vững về kinh tế - xã hội. Các thế lực thù địch, các loại đối tượng xấu luôn tìm cách thu thập, khai thác BMNN nhằm gây nguy...

  pdf10p hoa_bachhop 26-02-2012 99 19   Download

 • Doanh nghiệp tư nhân là đơn vị kinh doanh do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.Có vốn không thấp hơn vốn xác định được qui định riêng cho từng ngành nghề. - Do một cá nhân làm chủ (mang tính chất đối nhân) chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn với những khoản nợ của mình (cả tài sản trong dân sự và tài sản đưa vào kinh doanh)....

  pdf3p mrkingv2 05-08-2013 59 11   Download

 • Thông báo số 146/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawvhxh3 16-11-2009 50 6   Download

 • Thông tư số 07/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawvhxh10 19-11-2009 74 4   Download

 • Kế toán là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản trong các đơn vị nhằm kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của đơn vị đó. Theo luật kế toán Việt Nam ngày 17/6/2003 kế toán là việc thu thập xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị,hiện vật và thời gian lao động.

  doc7p hoangha144 21-02-2010 566 121   Download

 • “Thực hiện một nền kinh tế quốc dân chủ yếu có hai thành phần: thành phần kinh tế quốc doanh thuộc sở hữu toàn dân và thành phần kinh tế hợp tác xã thuộc sở hữu tập thể” (Điều 18 theo Hiến Pháp sửa đổi 1980).

  ppt45p honggiaoqldd09a 27-11-2012 319 96   Download

 • Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu châu Âu theo GDP 1. Đức có nền kinh tế thị trường được đặc trưng bởi lực lượng lao động chất lượng cao, cơ sở hạ tầng phát triển, khối lượng vốn lớn, mức độ tham nhũng thấp và quá trình đổi mới diễn ra mạnh mẽ. Vào những năm đầu thế kỷ 21, nền kinh tế Đức tăng trưởng tương đối ổn định, với động lực chủ yếu là hoạt động xuất khẩu.

  pdf13p butmaudo 19-08-2013 37 8   Download

Đồng bộ tài khoản