Luật nhãn hiệu hàng hóa

Xem 1-20 trên 179 kết quả Luật nhãn hiệu hàng hóa
 • Hiệp ước về Luật Nhãn hiệu hàng hoá giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

  doc57p truongvu 10-10-2009 134 32   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nội dung cơ bản của pháp luật việt nam và pháp luật hoa kỳ về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf133p vascaravietnam 21-08-2012 197 78   Download

 • Bản chất của nhãn hiệu: (a) Hiệp ước này áp dụng đối với những nhãn hiệu cấu tạo bởi các ký hiệu nhìn thấy được, với điều kiện là chỉ có những bên ký kết chấp nhận việc đăng ký nhãn hiệu ba chiều,mới bắt buộc phải áp dụng Hiệp ước này đối với các nhãn hiệu đó.

  pdf61p tuongvan 08-07-2009 178 58   Download

 • Phân tích, luận giải và đánh giá quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền SHTT đối với nhãn hiệu hàng hóa trong hoạt động kiểm soát hàng hóa XNK của Hải quan là những vấn đề chính mà đề tài "Thực thi pháp luật của Hải quan Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa xuất nhập khẩu" hướng đến trình bày.

  pdf21p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 49 15   Download

 • Thương hiệu Trung Quốc Luật (23 tháng tám năm 1982 nhân dân quốc gia thứ năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 24 cuộc họp dưới 22 tháng hai năm 1993 lần thứ VII Quốc hội Nhân dân tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ thirtieth của nó, " về việc sửa đổi "Luật Nhãn hiệu hàng Trung Quốc quyết định được "sửa đổi đầu tiên của ngày 27 tháng 10 năm 2001 của nhân dân toàn quốc lần thứ IX của Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp 24" về việc sửa đổi "Luật Nhãn...

  doc21p limousine1989 11-09-2012 89 19   Download

 • Đã có một thời chưa xa, tư tưởng sính ngoại ngự trị ở Việt Nam. Hàng hoá Việt Nam lúc đó chất lượng chưa cao, mẫu mã chưa đẹp, chủng loại chưa phong phú, một số doanh nghiệp theo trào lưu dùng hoặc nhái nhãn và thương hiệu nước ngoài làm uy tín hàng hoá trong nước ngày một giảm.

  pdf34p hotmoingay6 21-01-2013 126 54   Download

 • Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ vào luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005, căn cứ pháp lệnh bỏa vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 4 năm 1999...

  pdf24p phanquangthoai 17-03-2011 340 48   Download

 • Những câu chuyện về các bài học thấm thía xung quanh vấn đề thương hiệu đã trở nên quá cũ. Nhưng dường như những câu chuyện cũ đó không bao giờ có thể bị “lãng quên” được bởi nó luôn là kinh nghiệm hữu ích cho các công ty trong quá trình xây dựng thương hiệu.

  pdf4p inoneyear 21-04-2010 121 34   Download

 • Khái niệm nhãn hiệu hàng hoá trong Bộ luật dân sự Bởi vậy, trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, việc tăng cường các biện pháp cưỡng chế, nâng cao mức chế tài không phải khi nào cũng có ý nghĩa. Ở góc độ khác, nói như Khổng Tử, sử dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước để tác động “tuy có thể giảm được phạm pháp, nhưng người phạm pháp không biết xấu hổ, sỉ nhục”,...

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 37 6   Download

 • Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá trong Internet Hành vi pháp luật chịu sự tác động trực tiếp của quy phạm pháp luật, nói một cách cụ thể, chỉ khi có quy phạm pháp luật, các thành viên trong xã hội mới biết một cách chính xác cách xử sự mà nhà nước yêu cầu, đòi hỏi đối với mình.

  pdf5p bravetocxu 26-04-2013 24 5   Download

 • Một số vấn đề về nhãn hiệu hàng hoá nổi tiếng Trong trường hợp này, bản án của toà ngoài việc hạn chế “vừa đá bóng, vừa thổi còi” của cơ quan hành chính nhà nước, còn giúp khôi phục lại lòng tin trong nhân dân, riêng các cơ quan hành chính nhà nước có điều kiện xem xét lại hoạt động quản lí của mình để nâng cao hiệu quả trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến các dự án thu hồi đất tiếp sau....

  pdf7p duongphuongtim 23-04-2013 24 3   Download

 • Nhãn hiệu hàng hoá và danh hiệu thương mại Ba là giới hạn của hành vi pháp luật và hành vi đạo đức Có thể nói hành vi của con người phần lớn chịu sự điều chỉnh của pháp luật và đạo đức. Đối với mỗi người, cho dù ở đâu, bao giờ, khi nào cũng luôn phải chú ý đối nhân, xử thế sao cho phù hợp với các chuẩn mực đạo đức cũng như pháp luật.

  pdf5p bravetocxu 26-04-2013 21 2   Download

 • Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá với vấn đề chống chia cắt thị trường và chống cạnh tranh không lành mạnh Điều này cho thấy trong quản lí xã hội, cần có sự kết hợp chặt chẽ các biện pháp tác động của pháp luật và đạo đức, nhằm điều chỉnh có hiệu quả nhất đối với hành vi con người. 3. Sự phân tích trên đây về những điểm giống và khác nhau giữa hành vi pháp luật và hành vi đạo đức có ý nghĩa thực tiễn to lớn....

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 17 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ về mặt lý luận, cơ sở pháp lý và thực trạng về bảo hộ NHHH theo pháp luật Lào và Việt Nam, trên cơ sở so sánh và đối chiếu hệ thống pháp luật bảo hộ NHHH của hai nước. Từ đó đưa ra đề xuất các phương hướng hoàn thiện trong việc xây dựng hệ thống bảo hộ NHHH theo pháp luật Lào tương đồng với các nước khu vực và phù hợp với các công ước quốc tế.

  pdf26p hannguyetti 09-04-2017 5 2   Download

 • Thương hiệu hay nhãn hiệu hàng hoá? Nhìn chung, những hành vi được pháp luật điều chỉnh thì thường cũng được đạo đức điều chỉnh, do vậy mà sự chồng lấn giữa hành vi pháp luật và hành vi đạo đức là rất lớn. Nội dung những quy định cụ thể của pháp luật và đạo đức có thể thống nhất hoặc mâu thuẫn nhau, nói cách khác, sự điều chỉnh của pháp luật và đạo đức có thể là thuận chiều cũng có thể là ngược chiều....

  pdf9p bravetocxu 26-04-2013 24 1   Download

 • Nghị định thư về việc liên quan đến thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

  pdf15p truongvu 10-10-2009 175 68   Download

 • Ebook "Bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp (380 câu hỏi & đáp dành cho doanh nghiệp)" Đây là cuốn sổ tay hướng dẫn thực hành về sở hữu công nghiệp, được biên soạn dưới hình thức Hỏi – Đáp, trong đó các câu hỏi và trả lời ngắn gọn, dễ hiểu đều tập trung vào những quy định chủ yếu, đang có hiệu lực của hệ thống Văn bản pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu.

  pdf109p kiemtienthatkho 06-03-2015 78 28   Download

 • Nghị định số 197-HĐBT về việc ban hành Điều lệ về nhãn hiệu hàng hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf8p truongvu 10-10-2009 63 17   Download

 • Điều lệ về nhãn hiệu hàng hoá (ban hành kèm theo Nghị định số 197-HĐBT ngày 14/12/1982 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 84-HĐBT ngày 20/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf7p truongvu 10-10-2009 117 12   Download

 • Quy định số 547 về hình thức và nội dung các tài liệu của đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá do Cục Sáng chế ban hành

  pdf3p truongvu 10-10-2009 54 7   Download

Đồng bộ tài khoản