intTypePromotion=1
ADSENSE

luật phòng tham nhũng

Xem 1-20 trên 510 kết quả luật phòng tham nhũng
 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về phũng, chống tham nhũng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về phũng ngừa, phỏt hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phũng, chống tham nhũng. 2. Tham...

  pdf37p abcdef_45 30-10-2011 153 30   Download

 • Nghiên cứu chính sách này so sánh khung pháp lý về các cơ chế xử lí và thực thi pháp luật phòng, chống tham nhũng ở năm quốc gia và vùng lãnh thổ: Úc, Hồng Kông, Indonesia, Singapore và Nam Phi. Mục đích của nghiên cứu là rút ra những bài học kinh nghiệm có thể áp dụng trong quá trình sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Phần lớn các quốc gia có luật chuyên biệt về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đều đưa vào đó các quy định về...

  pdf2p motorola_12 01-06-2013 135 11   Download

 • Quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm qua đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, quá trình đó cũng tạo ra môi trường, điều kiện thuận lợi cho những loại tội phạm mới phát sinh, phát triển, trong đó có tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài. Trong điều kiện các quy định pháp lý liên quan đến loại tội phạm này ở Việt Nam đang còn nhiều kẽ hở như hiện nay, việc phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài đang gặp không ít khó khăn.

  pdf6p nguathienthan 04-10-2019 46 3   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Luận văn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng và vận dụng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay giúp các bạn nắm được thực trạng vấn đề tham nhũng ở nước ta trong thời gian qua, Tư Tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng và vận dụng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

  doc48p policewip 27-07-2012 1447 376   Download

 • Luật phòng, chống tham nhũng Số: 55/2005/QH11 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Số: 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; luật này quy định về phòng, chống tham nhũng.

  pdf22p doxuan 07-07-2009 1272 188   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiến về vị trí, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thanh tra nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; đưa ra phương hướng, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng; đưa ra cơ sở khoa học để Thanh tra Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản pháp luật mới cóa quy định về nhiệm vụ, quyền hạn phòng, chống tham nhũng của các cơ quan thanh tra nhà nước.

  pdf85p tsmttc_003 06-06-2015 299 109   Download

 • Cùng tham khảo bài viết Phân loại tham nhũng: Biện pháp cần thiết trong đấu tranh phòng chống tham nhũng để giúp các bạn dễ dàng phân biệt các loại tham nhũng và đưa ra các biện pháp đấu tranh chống tham nhũng.

  pdf16p dontetvui 20-01-2013 308 90   Download

 • Tham khảo tài liệu Tham nhũng là rào cản mọi sự phát triển kinh tế đất nước? giúp các bạn thấy được hậu quả nghiêm trọng của tham nhũng gây ra. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và biện pháp khắc phục cho đất nước.

  pdf5p sunflower_1 07-09-2012 172 64   Download

 • Tài liệu tham khảo Những khác biệt trong pháp luật phòng, chống tham nhũng Việt Nam và Singapore giúp các bạn nắm được các hành vi phạm tội, quy định xử phạt và cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng của 2 nước Việt Nam và Singapore.

  pdf25p dontetvui 20-01-2013 210 45   Download

 • Tham khảo tài liệu Thủ tục Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Để giúp các bạn nắm được các bước trình tự, cách thức hoạt động của thủ tục.

  pdf2p tet_tay 04-01-2012 131 22   Download

 • Luận văn đưa ra một số kiến nghị về các giải pháp phòng, chống tham nhũng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay phù hợp với tình hình chính trị, kinh tế và xã hội ta trong giai đoạn phát triển hiện nay.

  pdf24p truongtien_07 03-04-2018 119 25   Download

 • Bài viết Giảng dạy các chuyên đề phòng, chống tham nhũng trong môn học nhà nước và pháp luật tại các nhà trường quân đội hiện nay trình bày chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn của tác giả trong quá trình tiến hành giảng dạy các chuyên đề về phòng, chống tham nhũng; rất mong qua đó nhận được sự chia sẻ các ý kiến của đồng nghiệp và những bạn đọc quan tâm, nhằm góp phần giảng dạy phòng, chống tham nhũng luôn bám sát hơi thở của cuộc sống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p tranminhluanluan 29-05-2018 100 5   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Phòng, chống tham nhũng - Sổ tay công tác sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf60p thuongdanguyetan07 04-05-2019 27 4   Download

 • Chống tham nhũng trước tiên cần phải có cơ chế minh bạch, giải trình, có sự giới hạn và kiểm soát quyền lực, xây dựng một nền văn hóa liêm chính. Bài viết trình bày những khó khăn đặt ra trong việc chứng minh tham nhũng - nhìn từ một số tình huống thực tế, xác lập các nhóm giải pháp quan trọng phòng, chống tham nhũng.

  pdf9p vidoha2711 07-09-2020 20 5   Download

 • Ở Việt Nam hiện nay, tham nhũng cũng đang là quốc nạn. Để chống nạn tham nhũng cần xây dựng nhà nước pháp quyền, Quốc hội phải thực sự là cơ quan lập pháp, cơ quan phòng chống tham nhũng phải có thực quyền; phải đẩy nhanh tiến trình kiểm soát tài sản, thu nhập; phải minh bạch thông tin; phải sửa đổi luật phòng chống tham nhũng; ít sử dụng tiền mặt; coi trọng biện pháp giáo dục đối với mọi người.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 36 3   Download

 • Nghiên cứu về những cách tiếp cận trong phòng, chống tham nhũng rất cần thiết. Hiện nay, trên thế giới có hai cách tiếp cận chính về phòng, chống tham nhũng, đó là “principal - agent theory” (thuyết ủy nhiệm) và “collective action theory” (thuyết hành động tập thể).

  pdf6p vimadrid2711 13-12-2019 8 1   Download

 • Tham nhũng là một căn bệnh phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Vào những năm 50 cảnh sát Cam-pu-chia đã nói không úp mở rằng: làm ruộng ăn lúa, làm làng ăn hối lộ. Mới đây chủ tịch Đảng cầm quyền Um nô, Thủ tướng Malaixia – Mahathir Mohamad đã khóc trước đại hội đảng về nạn tham nhũng…Còn ở Việt Nam từ thời Hồng Đức và Gia Long đã có các bộ luật để chống tham nhũng. Thời Minh Mạng có” phép làm liêm”, thời Tự Đức có ” chính sách báo liêm”...

  pdf50p blue_dreams567 08-07-2009 2934 828   Download

 • Cùng tham khảo Luật Phòng, chống tham nhũng giúp các bạn nắm được các vấn đề cơ bản về tham nhũng, hành vi, nguyên tắc xử lý tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, quyền hạn để phòng chống tham nhũng.

  doc28p havang 10-05-2009 3412 232   Download

 • LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 55/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  doc35p ltviet16 07-05-2010 415 166   Download

 • Bài giảng Luật phòng, chống tham nhũng trình bày những nội dung cơ bản được đưa ra trong Luật số 55/2005/QH11 như những vấn đề chung về tham nhũng và phòng chống tham nhũng; phòng ngừa tham nhũng; một số vấn đề cần công khai minh bạch; phát hiện tham nhũng.

  ppt84p thuytrang_8 21-09-2015 743 124   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=luật phòng tham nhũng
p_strCode=luatphongthamnhung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2