intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật thương mại năm 2013

Xem 1-20 trên 252 kết quả Luật thương mại năm 2013
 • Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

  doc9p holoesinin 05-06-2014 151 23   Download

 • Quyết định 879/QĐ-UBND.HC năm 2013 công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

  pdf2p tanhthanhthanh23 18-04-2014 70 6   Download

 • Văn bản hợp nhất 3201/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

  pdf15p tanhthanhthanh23 18-04-2014 69 2   Download

 • Văn bản hợp nhất 05/TTHN-BYT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc do Bộ Y tế ban hành.

  pdf29p thanhthienhoang23 13-05-2014 29 2   Download

 • Quyết định 2837/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án nghiên cứu phát triển thị trường thanh long Bình Thuận.

  doc64p holoesinin 05-06-2014 50 2   Download

 • Quyết định 5345/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Trung tâm - Dịch vụ phát triển Kinh tế Chợ Lớn trực thuộc Ban Công tác người Hoa do thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

  pdf2p tanhthanhthanh23 17-04-2014 45 1   Download

 • Quyết định 5799/QĐ-UBND năm 2013 quy định phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

  pdf4p tanhthanhthanh23 18-04-2014 54 1   Download

 • Chương trình 1229/CTr-SCT năm 2013 hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn (2013-2020).

  pdf27p tanhthanhthanh23 18-04-2014 38 1   Download

 • Quyết định 1627/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt và ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp giữa các nước thành viên ASEAN - Trung Hoa do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf2p tanhthanhthanh23 18-04-2014 43 1   Download

 • Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm bộ máy sắc ký I on Phục vụ công tác do tỉnh Bắc Giang ban hành.

  pdf2p tanhthanhthanh23 18-04-2014 34 1   Download

 • Quyết định 843/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2013-2017 của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

  pdf10p thanhthienhoang23 13-05-2014 44 1   Download

 • Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  pdf15p thanhthienhoang23 13-05-2014 32 1   Download

 • Kế hoạch 2403/KH-UBND năm 2013 kiểm tra điều kiện kinh doanh của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  pdf5p thanhthienhoang23 13-05-2014 32 1   Download

 • Quyết định 1485/QĐ-BKHĐT năm 2013 Khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên thích ứng biến đổi khí hậu trong lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

  pdf63p thanhthienhoang23 13-05-2014 50 1   Download

 • Kế hoạch 2291/KH-UBND năm 2013 kiểm tra điều kiện kinh doanh của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  pdf5p thanhthienhoang23 13-05-2014 31 1   Download

 • Quyết định 3270/QĐ-UBND năm 2013 Quy định trách nhiệm phối hợp giữa tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  pdf5p thanhthienhoang23 13-05-2014 33 1   Download

 • Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2013 khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống, làng nghề và ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014 - 2015.

  pdf6p thanhthienhoang23 13-05-2014 26 1   Download

 • Báo cáo 246/BC-UBND năm 2013 tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10/2013 và triển khai công tác tháng 11/2013 do tỉnh Đắk Lắk ban hành.

  doc14p holoesinin 05-06-2014 41 1   Download

 • Quyết định 3950/QĐ-TCHQ năm 2013 giải thể Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu cảng tổng hợp Bình Dương thuộc Chi cục Hải quan Sóng Thần trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.

  doc2p holoesinin 05-06-2014 43 1   Download

 • Quyết định 2516/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh mục sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế.

  doc3p holoesinin 05-06-2014 41 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Luật thương mại năm 2013
p_strCode=luatthuongmainam2013

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2