Luyện thi t

Xem 1-20 trên 446 kết quả Luyện thi t
 • ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút; Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... Câu 1: Đặt hiệu điện thế u = 100 2 sin 100t (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, biết L = 1 H ,hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R bằng ở hai đầu tụ C và bằng100V .Công suất tiêu  thụ mạch điện là A. 200W B. 100 W C. 350W D.

  pdf5p bocui010 05-09-2011 115 52   Download

 • "Have you ever been to France?" "Yes, I _____ there last August." a) had been b) went c) have been d) were 2. It's a small town in the south _____ England. a) b) from c) to d) of 3. Couldn't you go a little faster? I'm _____ a

  doc37p dinhluyen2704 27-10-2010 105 59   Download

 • Erika Weiss had corresponded with Peter Jarvis for nearly three years, but they only met for the first time last month at London airport. Erika had come from Germany to work for a year in her firm's London office. When she first arrived, she went to stay at a hostel, but she wasn't happy there. She decided to look for a flat of her own, but as she didn't know her way around London, and couldn't understand the advertisements for flats in the newspapers, she went to see Peter and to ask his advice....

  doc9p ahuy_2006 26-04-2011 107 56   Download

 • TOEFL (được đọc là toe-full hoặc toffle) là viết tắt của Test Of English as a Foreign Language. TOEFL là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh (Mĩ). Bài kiểm tra này bao gồm các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. TOEFL đánh giá kĩ năng hiểu và sử dụng tiếng Anh chuẩn Mĩ của một người có đạt đến trình độ có thể sử dụng ở bậc đại học. Điểm TOEFL thường được yêu cầu khi nhập học ở hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở Mĩ. Điểm số TOEFL có giá trị trong 2 năm....

  pdf15p truongdoan 24-07-2009 142 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luyện thi tốt nghiệp lớp 12 môn toán theo dạng bài', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p augi12 14-01-2012 100 16   Download

 • Section One: Listening Comprehension 1. (A) He can have more than four guests at his graduation. (B) His brother isn’ going to graduate this t semester. (C) He didn’ know that Jane wanted to be t invited. (D) He’ going to invite Jane. s 2. (A) Listen to the traffic report on the radio (B) Take a later train. (C) Ron to catch the next train. (D) Check the weekend schedule. 3. (A) Pelivet the notebook to Kathy. (B) Pind out where Kathy put the notebook. (C) Ask Kathy to explain the chemistry notes. (D) Ask Kathy for the man’ notebook....

  pdf21p logomay 12-06-2013 56 8   Download

 • Tham khảo sách 'chuyên đề ôn thi đại học môn toán - hình học giải tích trong mặt phẳng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p nghe_thuat 19-04-2011 1602 1087   Download

 • Tài liệu tham khảo và tuyển tập các Chuyên đề ôn thi đại học môn toán học giúp các bạn ôn thi tuyển sinh đại học , cao đẳng tốt hơn

  pdf3p nghe_thuat 19-04-2011 1357 877   Download

 • Tham khảo sách 'chuyên đề ôn thi đại học môn toán - các bài toán cơ bản có liên quan đến khảo sát hàm số', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p nghe_thuat 19-04-2011 1273 796   Download

 • Tham khảo sách 'chuyên đề ôn thi đại học môn toán - bất đẳng thức', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p nghe_thuat 19-04-2011 846 516   Download

 • ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 Môn: VẬT LÍ; KHỐI A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2. Câu 1: Khi đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện C thì biểu thức dòng điện có  dạng: i1  I0 cos(t  ) (A) . Mắc nối...

  pdf107p giaoduchongphuc 12-01-2012 901 508   Download

 • Tham khảo sách 'chuyên đề ôn thi đại học môn toán - phương trình bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p nghe_thuat 19-04-2011 727 478   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập ôn thi môn hóa: các dạng toán hóa vô cơ (có đáp số)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc27p quyettam3 23-06-2010 681 359   Download

 • Tài liệu tham khảo đề thi thử đại học môn toán năm 2011 lần thứ 1

  doc5p tungnd12c 10-04-2011 620 301   Download

 • Bai 1: Chon mot trong nhung cau tra loi dung nhat 1.Can you guess where tom found his cat? 2.Ann made a dress for her sister 3.He will take his brother with him. 4.Will you show me how to play the game? 5.We shall send a leter to John 6.I want you to reserve a table at the Savo at 7 o’clock. 7.Don’t climb that ladder it doesn’t look safe. 8.The director will make a peech at the party. 9.I was on holiday in May 10.She looked happy. Sher is in love 11.don’t use the office phone for personal calls....

  doc4p thanhthanh8873 18-10-2010 1193 300   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A, B TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

  doc36p lovelong93 07-05-2011 675 256   Download

 • Đây là một kiểu bài mới, chưa được cụ thể hóa thành một bài học riêng trong chương trình Ngữ văn bậc trung học phổ thông, do đó đã ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng làm bài của học sinh cũng như quá trình định hướng ôn tập cho học sinh từ phía giáo viên. Góp phần tháo gỡ những khó khăn trên, bài viết này xin đưa ra một số gợi ý để cùng các em ôn tập, phục vụ cho mùa thi 2009- 2010....

  pdf14p hoami1707 08-02-2011 475 238   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổng hợp kiến thức vật lý ôn thi đh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p tinhphuong60 18-06-2010 944 230   Download

 • Phƣơng pháp Gauss là phƣơng pháp dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng ( các bạn xem lại các phép biến đổi sơ cấp trên dòng là gì? ) của ma trận mở rộng (I) tức là (A|B) về ma trận bậc thang và sau đó giải hệ phƣơng trình tƣơng ứng của ma trận bậc thang đó từ dƣới lên. Nhƣ đã trình bày ở phần 1 ma trận, ứng dụng của hạng ma trận là để giải hệ phƣơng trình tuyến tính. Giả sử biến đổi ma trận mở rộng (A|B) về dạng ma trận bậc...

  pdf7p tutkkt 05-07-2011 475 216   Download

 • Tài liệu Lý thuyết và phương pháp giải bài tập amino axit giới thiệu tới các bạn các bài tập về thứ tự tăng dần về độ PH, phản ứng hóa học, công thức cấu tạo,... của amino axit. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Hóa học và những bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa.

  pdf7p chinhdhsph 11-10-2015 446 153   Download

Đồng bộ tài khoản