intTypePromotion=3
ADSENSE

Lý luận dạy học ngoại ngữ

Xem 1-20 trên 37 kết quả Lý luận dạy học ngoại ngữ
 • Bài viết tiến hành khảo sát nội dung kiến thức liên quan đến câu ghép trong bốn cuối sách ngữ pháp tiếng Hán hiện đại dưới các góc độ phân loại, thứ tự xuất hiện, giải thích và thiết kế bài tập. Trên cơ sở kết quả khảo sát kết hợp thành quả nghiên cứu trong cùng lĩnh vực và đặc điểm lý luận dạy học ngoại ngữ đưa ra các kiến nghị liên quan.

  pdf5p sansan4 30-05-2018 29 1   Download

 • Bài viết này khái lược những nhận thức chung về việc dạy-học ngoại ngữ, giải đáp một số vấn đề cơ bản như những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến người học, người học cần có những điều kiện gì và phẩm chất nào, tổng kết những nhận thức về người học và phương pháp học ngoại ngữ trong các phương pháp và đường hướng dạy-học ngoại ngữ từ trước tới nay.

  pdf16p nganga_05 25-09-2015 87 18   Download

 • Nội dung tài liệu "Đề cương ôn tập môn học Giáo dục học đại cương II" tóm tắt các kiến thức cần đạt được của môn học qua hai chương: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu các nội dung trên.

  pdf28p hoa_loaken91 29-05-2014 325 74   Download

 • Bài báo đề cập đến một trong những vấn đề của giáo học pháp ngoại ngữ rất có về mặt lý luận và thực tiễn nhưng chưa được quan tâm một cách toàn diện, đó là lý giải tại sao NĂNG LỰC GIAO TIẾP được chọn là cái đích cuối cùng của dạy - học ngoại ngữ. Nội dung bài báo đề cập đến bản chất của năng lực giao tiếp và những cơ sở khoa học để chọn nó làm mục đích cơ bản, mục đích cuối cùng của dạy - học ngoại ngữ hiện đại. Đó là cơ...

  pdf6p phalinh17 14-08-2011 50 9   Download

 • Việc dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng nước ngoài (chủ yếu là tiếng Anh) trong trường phổ thông không phải là một việc “mới tinh”, mà đã bắt đầu được một số trường thực hiện thí điểm từ vài năm nay. Tuy nhiên, dù số lượng HS tham gia theo học chương trình thí điểm này tại TPHCM đã lên đến con số hơn 1.600 HS, song việc dạy - học vẫn dừng ở mức “tự thân vận động”. GV thì tự tìm tòi, chọn lựa giáo trình để giảng dạy, còn HS thì được quyền...

  pdf6p muaxuan_102 19-02-2013 58 12   Download

 • Cùng với sự phát triển của ngôn ngữ học miêu t. và ngôn ngữ học lý luận, so sánh đối chiếu được các nhà ngôn ngữ biết đến và sử dụng nó như một phương pháp, thủ pháp để nghiên cứu. Nhưng với nhu cầu nội tại của việc nghiên cứu ngôn ngữ, đặc biệt của việc học tập, gi.ng dạy ngoại ngữ, những năm cuối thế kỉ XX đến nay, nghiên cứu đối chiếu đã thực sự trở thành phân ngành ngôn ngữ học độc lập, phát triển đồng thời với Ngôn ngữ học so sánh lịch sử, Ngôn...

  pdf12p tuanlocmuido 14-12-2012 115 29   Download

 • Tài liệu Dạy học văn và các phương pháp hiệu quả: Phần 3 trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp dạy học môn làm văn, phương pháp dạy học lý luận văn học ở phổ thông trung học, hoạt động ngoại khóa văn học ở phổ thông trung học, người giáo viên văn học, những năng lực nghiệp vụ của người giáo viên văn học phổ thông trung học, vấn đề tu dưỡng của người sinh viên ngữ văn ở các trường sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf133p vizeus 08-03-2019 49 6   Download

 • Tóm tắt luận án: Mối liên hệ giữa đa trí năng và chiến thuật học từ vựng tiếng Anh của sinh viên Đại học có nội dung gồm 5 chương. Chương 1 là chương mở đầu giới thiệu lý do, mục đích nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và cấu trúc của luận án. Chương 2 trình bày những cơ sở lý luận. Chương 3 giới thiệu về phương pháp nghiên cứu được sử dụng. Chương 4 bàn về các kết quả nghiên cứu cũng như những thảo luận từ những kết quả đó và kết thúc bằng chương 5 kết luận và ngầm định cho việc dạy và học. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf60p dtphuongg 10-09-2018 25 3   Download

 • Hiểu nội dung của văn bản tiếng nước ngoài là nhu cầu của mọi người học ngoại ngữ. Tuy nhiên, cách tiếp cận theo hướng từ vựng, ngữ pháp truyền thống dường như chưa đáp ứng được yêu cầu này. Từ kinh nghiệm thực tiễn và một số lý luận của ngành lý thuyết dịch, trong các giờ Nghe hiểu, Đọc hiểu, ngoài các yếu tố về ngôn ngữ, tôi đã khai thác thêm khối kiến thức ngoài ngôn ngữ (chủ đề, xuất xứ, tác giả...) để đưa sinh viên đến gần hơn với nội dung mà văn bản đang tiếp cận chuyển tải.

  pdf12p vizeus 08-03-2019 24 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng về quản lý giảng dạy tiếng Anh tại khoa Ngữ văn Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương làm rõ thực trạng về quản lý giảng dạy tiếng Anh ở khoa Ngoại ngữ của trường; đề xuất biện pháp quản lý giảng dạy tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy.

  pdf89p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 62 13   Download

 • Giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải nhiều khó khăn: những diễn biến trái chiều trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới và trong nước; sự giảm thời lượng học tập các môn lý luận chính trị; năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và công nghệ thông tin của đội ngũ giảng viên các môn lý luận chính trị chưa cao;... Bài viết phân tích những khó khăn và đưa ra một vài giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 81 10   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ các lý thuyết về sự thụ đắc ngôn ngữ, lý thuyết hoạt động lời nói và vai trò của các lý thuyết này trong việc dạy và học ngoại ngữ. Từ đó đề xuất đường hướng giảng dạy (nguyên tắc, kỹ thuật, hoạt động...) phù hợp nhằm nâng cao khả năng thụ đắc tiếng Anh–lấy học sinh tiểu học ở Trà Vinh làm đối tượng nghiên cứu điển hình theo phương pháp nghiên cứu trường hợp.

  pdf27p change04 08-06-2016 73 8   Download

 • A DISSCUSSION ON THE RUSSIAN TESTING STANDARD SYSTEM FOR SPEAKERS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE AND THE APPLICATION OF THIS SYSTEM TO TRAINING RUSSIAN UNDERGRADUATES AT CFL’S Xác định các cấp độ năng lực sử dụng tiếng Nga như một ngoại ngữ và xây dựng hệ thống bài kiểm tra đánh giá tương ứng là một trong những nhiệm vụ cấp bách của lý luận cũng như thực tiễn giảng dạy tiếng Nga hiện nay.

  pdf7p phalinh18 18-08-2011 42 5   Download

 • Bài viết trình bày một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá môn tiếng Pháp tại Học viện Khoa học Quân sự dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam và Khung tham chiếu chung châu Âu về ngoại ngữ của thực tế dạy-học-kiểm tra, đánh giá ở Tổ bộ môn tiếng Pháp tại Học viện Khoa học Quân sự.

  pdf16p vikakashi2711 28-05-2019 16 1   Download

 • Bài viết trình bày về Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR). Đây là khung đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc tế được Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 lấy làm cơ sở tham khảo để đưa ra những quy định đánh giá năng lực ngoại ngữ ở Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi trình bày về hoàn cảnh ra đời, mục đích của CEFR, nội dung của tài liệu, ý nghĩa lý luận thực tiễn của CEFR, cũng như một số ý kiến phê bình của giới chuyên môn.

  pdf8p meolep2 10-12-2018 20 1   Download

 • Giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải nhiều khó khăn: những diễn biến trái chiều trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới và trong nước; sự giảm thời lượng học tập các môn lý luận chính trị; năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và công nghệ thông tin của đội ngũ giảng viên các môn lý luận chính trị chưa cao;... Bài viết phân tích những khó khăn và đưa ra một vài giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay.

  pdf8p thiendiadaodien_3 27-12-2018 25 0   Download

 • Thuật ngữ lo6gic được phiên âm từ tiếng nước ngoài ( logic: tiếng anh, tiếng hilap là logos, có nghĩa là lời nói, tư tưởng lý tính, qui luật v.v... Ngày nay,người ta sử dụng thuật ngữ 'lôgic' với những ý nghĩa sau: -Tính quy luật trong sự vận động và phát triển của thế giới khách quan.Đây chính là lôgic của sự vật,loogic khách quan. -Tính quy luật trong tư tưởng,trong lập luận.Đây chính là logic của tư duy...

  pdf90p ntgioi120403 05-11-2009 631 283   Download

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn dân công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển văn hoá; thực hiện tiến bộ công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng...

  pdf94p dellvietnam 24-08-2012 495 148   Download

 • Để hội nhập thế giới và thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, dạy và học ngoại ngữ trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. Ngoại ngữ được xếp vào một trong những lĩnh vực ưu tiên, một mũi nhọn đột phá trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ trong thời đại ngày nay. Trong các ngoại ngữ, tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất, hầu hết các giao dịch trên thế giới đều sử dụng tiếng Anh. Vì vậy, rất nhiều quốc gia đưa tiếng Anh vào trong chương trình giáo...

  pdf149p carol123 29-07-2012 237 85   Download

 • Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng cũng đã khẳng định: “Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con ngườiyếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế...

  pdf26p ctrl_12 08-07-2013 75 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý luận dạy học ngoại ngữ
p_strCode=lyluandayhocngoaingu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản