intTypePromotion=4
ADSENSE

Lý thuyết hiện đại thương mại quốc tế

Xem 1-20 trên 27 kết quả Lý thuyết hiện đại thương mại quốc tế
 • Tập hợp các Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế để giúp các bạn sinh viên ôn tập và kiểm tra kiến thức. Các câu hỏi xoay quanh các vấn đề: Thương mại quốc tế, nhân tố quyết định mô thức thương mại quốc tế, chi phí cơ hội,... Đây là tài liệu dành cho sinh viên Kinh tế.

  pdf38p toquangphuc90 15-12-2010 2262 658   Download

 • Chương 2 trang bị cho người học những lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế. Nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Lý thuyết chuẩn về thương mại quốc tế, Lý thuyết Heckscher – Ohlin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf91p tangtuy02 11-03-2016 152 10   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 3 Lý thuyết thương mại quốc tế hiện đại thuộc bài giảng Kinh tế lượng trình bày về xây dựng mô hình chuẩn thương mại quốc tế, lý thuyết tỷ lệ yếu tố sản xuất (Mô hình Heckscher - Ohlin) , định luật cân bằng hoá giá cả yếu tố sản xuất, mở rộng lý thuyết H-O.

  pdf24p thin_12 22-07-2014 237 44   Download

 • Chương 3 Lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế thuộc bài giảng lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế, mục tiêu trong chương học này nhằm tìm hiểu nguyên nhân; mô thức; và lợi ích của thương mại quốc tế theo quan điểm của các lý thuyết hiện đại, nghiên cứu nguyên nhân và cách thức di chuyển các nguồn lực kinh tế quốc tế.

  pdf79p kevinle124 04-06-2014 125 20   Download

 • Giáo trình Thương mại quốc tế gồm 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các nội dung: Chương 1 - Đối tượng và nhiệm vụ môn học, chương 2 - Bản chất của thương mại quốc tế, chương 3 - Lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển và tân cổ điển, chương 4 - Lý thuyết thương mại quốc tế hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p kiepnaybinhyen_02 04-12-2015 87 17   Download

 • Bài viết bao gồm hai nội dung chính: Thứ nhất là giới thiệu nội dung cơ bản của lý thuyết các bên hữu quan, thứ hai là phân tích ứng dụng của nó trong hoạt động của WTO như là một tổ chức thương mại quốc tế đa phương.

  pdf5p lalala06 30-11-2015 132 6   Download

 • Bài giảng tóm tắt môn Kinh tế quốc tế có kết cấu nội dung gồm 11 chương trình bày những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế, lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế, liên kết quốc tế, các hình thức hạn chế mậu dịch, cán cân thanh toán, hệ thống tài chính và tiền tệ thế giới.

  pdf54p yy8891 13-04-2011 709 218   Download

 • Nội dung Giáo trình Kinh tế quốc tế gồm có 6 chương, giới thiệu chung về kinh tế quốc tế, các lý thuyết thương mại cổ điển và các học thuyết thương mại hiện đại, chính sách thương mại quốc tế, thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf151p ngayhomnaybk 20-07-2013 340 133   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế do TS. Nguyễn Văn Sơn biên soạn trình bày các nội dung sau: Tổng quan kinh tế quốc tế, lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế, lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế, lý thuyết về lợi thế cạnh tranh, các công cụ của chính sách thương mại quốc tế, chính sách bảo hộ mậu dịch, chính sách tự do hóa thương mại, các xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa, các định chế hợp tác kinh tế quốc tế.

  pdf194p thephuong112 26-02-2014 188 63   Download

 • (NB) Bài giảng "Kinh tế quốc tế" do TS. Nguyễn Văn Sơn biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Tổng quan về kinh tế quốc tế, lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế, lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế, lý thuyết về lợi thế cạnh tranh, các công cụ của chính sách thương mại quốc tế, chính sách bảo hộ mậu dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf194p doinhugiobay_01 09-11-2015 132 36   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 3: Lý thuyết hiện đại, trình bày các nội dung chính: lý thuyết chuẩn, cung - cầu, đường cong ngoại thương, điều kiện thương mại, lý thuyết H-O, lý thuyết H-O-S. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh tế.

  pdf45p berybr 18-04-2014 78 18   Download

 • Nội dung chương 3 Lý thuyết thương mại quốc tế hiện đại thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế nhằm trình bày về xây dựng mô hình chuẩn thương mại quốc tế, lý thuyết tỷ lệ yếu tố sản xuất (Mô hình Heckscher – Ohlin), định luật cân bằng hóa giá cả yếu tố sản xuất.

  pdf28p thick_12 15-07-2014 80 10   Download

 • Nội dung chương 3 Lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế trình bày về nguyên nhân; mô thức; và lợi ích của thương mại quốc tế theo quan điểm của các lý thuyết hiện đại, những nội dung cơ bản của lợi thế cạnh tranh và phân biệt rõ lợi thế so sánh với lợi thế cạnh tranh, nguyên nhân và cách thức di chuyển các nguồn lực kinh tế quốc tế.

  pdf20p cheap_12 08-07-2014 135 9   Download

 • Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế; lý thuyết cổ điển và mậu dịch Quốc tế; lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế; thuế quan;... là những nội dung chính mà "Bài giảng Kinh tế quốc tế" hướng đến trình bày. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf54p hera_01 14-04-2016 46 6   Download

 • Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về các lý thuyết hiện đại về Thương mại quốc tế. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Mô hình thương mại dựa trên sự khác biệt về sở thich thị hiếu, lý thuyết về sự dư thừa nhân tố của Heckscher Ohlin, mô hình thương mại dựa trên kinh tế theo quy mô, thương mại quốc tế và chu kỳ sống của sản phẩm, thương mại quốc tế và chi phí vận tải.

  pdf35p tieu_vu02 02-06-2018 29 2   Download

 • Các nước phải giao thương với nhau vì: A) Không có đủ nguồn lực b) Sự giới hạn nguồn lực quốc gia c) Tâm lý thị hiếu tiêu dùng d) cả a,b,c đều đúng. Mục đích chính của môn học kinh tế quốc tế là : a)Cung cấp những kiến thức khái quát về một nền kinh tế thế giới hiện đại

  pdf43p oobye123456 05-08-2012 148 48   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng môn học Kinh tế Quốc tế sau đây để nắm bắt thêm những nội dung kiến thức về: Khái niệm môn học Kinh tế Quốc tế, lý thuyết cổ điển, lý thuyết hiện đại, chính sách thương mại, lý thuyết về thuế quan, các công cụ phi thuế quan, liên kết kinh tế quốc tế, liên kết kinh tế quốc tế và lý thuyết về liên hiệp thuế quan, di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất, tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái, các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế, chính sách ngoại hối.

  pdf370p cobetocxul10 05-06-2015 85 18   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 1 Tổng quan về kinh tế thế giới trình bày về tổng quan về Kinh tế quốc tế; Các lý thuyết thương mại: cổ điển và hiện đại; thuế quan và hàng rào phi thuế quan; sự di chuyển quốc tế của các nguồn lực và đầu tư trực tiếp nước ngoài; các tổ chức/định chế trong Kinh tế quốc tế.

  pdf7p cheap_12 08-07-2014 45 6   Download

 • Câu 1: Nhận định đúng - sai và giải thích ngắn gọn tại sao? 4đ 1. Trong giai đoạn toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, nền kinh tế các quốc gia có xu hướng chuyển từ đa dạng hóa sản phẩm sang chuyên biệt hóa sản phẩm. 2. Nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc MFN nhằm tạo sự công bằng và bình đẳng giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa được sản xuất trong nước. 3. Đại hội đồng họp để giải quyết tranh chấp thì được gọi là cơ quan giải quyết trnah chấp DSB. 4....

  pdf3p thiuyen3 17-08-2011 878 127   Download

 • Theo Baran (1957) Ấn Độ là một trong những quốc gia có điều kiện để phát triển kinh tế tốt nhất trong thế kỉ XVIII. Phương pháp sản xuất nền công nghiệp, các tổ chức thương mại ở Ấn Độ có thể so sánh với bất kì đâu trên thế giới.

  doc25p nguyenthao978692 26-04-2011 113 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết hiện đại thương mại quốc tế
p_strCode=lythuyethiendaithuongmaiquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2