intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết phát triển tài chính

Xem 1-20 trên 934 kết quả Lý thuyết phát triển tài chính
 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Một số vấn đề chiến lược công nghiệp hóa và lý thuyết phát triển , phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phản lại cuộc cách mạng trong lý thuyết phát triển, hai chiến lược phát triển kinh tế - Sử dụng tư tưởng và sản xuất tư tưởng, chính Tài liệu công nghiệp ở Đông Á,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf187p doinhugiobay_03 24-11-2015 67 13   Download

 • Nội dung của luận án trình bày cơ sở lý thuyết về tác động của phát triển tài chính đến bất bình đẳng thu nhập, thực trạng và ước lượng tác động của phát triển tài chính đến bất bình đẳng về thu nhập ở Việt Nam, một số quan điểm và giải pháp giải quyết bất bình đẳng thu nhập gắn với phát triển tài chính.

  pdf178p roongkloi10 11-08-2017 46 7   Download

 • Bài giảng 21 Tự do hóa tài chính và tăng trưởng Các chỉ báo phát triển tài chính USA Tín dụng nội địa từ ngân hàng theo % GDP M2 theo % GDP 272 83 Thailand 146 98 52 India 68 74 90 Vietnam 95 93 23 Mức vốn hóa của các 106 công ty niêm yết theo % GDP Mức bao quát của cơ quan tín dụng tư nhân cho người trưởng thành % 100

  pdf5p mymemory1212 16-02-2011 1151 55   Download

 • bản wod được dịch từ tài liệu tiếng anh! rất mong nhận được sự đóng góp hoàn chỉnh từ các bạn...

  doc4p linhokinhte54b 14-04-2011 300 40   Download

 • Luận điểm chính: Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng nhất Ba yếu tố chính của tăng trưởng kinh tế gồm: đất đai, lao động và vốn Đất đai là yếu tố quan trọng nhất vì: đất đai - chi phí XS - lợi nhuận - tích luỹ - đầu tư - tăng trưởng Xã hội chia làm 3 nhóm người: địa chủ, tư bản và công nhân. Trong đó, tư bản quyết định trong phân phối thu nhập: địa chủ-địa tô, tư bản-lợi nhuận, lao động-tiền công. Vì thế, tư bản tích lũy tạo động lực cho phát triển ...

  ppt29p alt_12 22-07-2013 85 17   Download

 • Nội dung của môn học Tài chính phát triển nhằm trình bày về giới thiệu về tài chính phát triển, phát triển tài chính & tăng trưởng kinh tế, lý thuyết thông tin bất cân xứng, thị trường tín dụng phi chính thức, áp chế tài chính, hội nhập tài chính quốc tế, khủng hoảng tài chính, phát triển hệ thống tài chính Việt Nam.

  pdf255p red_12 17-05-2014 83 15   Download

 • Bài giảng Tài chính phát triển gồm 8 chương trình bày lý thuyết căn bản của tài chính phát triển: giới thiệu về hệ thống tài chính và tài chính phát triển, phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế, các tổ chức tài chính, thị trường tín dụng phi chính thức....

  ppt40p pink_12 27-05-2014 78 11   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giảng viên hoàn thành tốt công việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Chính sách phát triển bài 3: Lý thuyết phát triển trình bày về tổng quan lý thuyết phát triển, lý thuyết tăng trưởng nội sinh, lý thuyết bắt kịp công nghệ của Lucas, bắt kịp công nghệ đi kèm tái phân bổ lao động, bẫy tăng trưởng chính trị. Mời các bạn tham khảo.

  pdf7p phuongpham357 26-07-2014 61 4   Download

 • Bài giảng 6 Lý thuyết khủng hoảng tài chính nằm trong bài giảng Tài chính phát triển trình bày về các lý thuyết khủng hoảng tài chính, vai trò của chính phủ và khủng hoảng tiền tệ ở Việt Nam? Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học khủng hoảng tài chính nhanh.

  pdf15p wave_12 08-04-2014 71 1   Download

 • Tài liệu Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững do Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp từ các bài viết của một số cán bộ nghiên cứu nhằm góp phần thảo luận thêm về những vấn đề liên quan đến chính Tài liệu phát triển bền vững nền kinh tế. Cụ thể ở phần 1 Tài liệu các bạn sẽ được tìm hiểu về việc phát triển kinh tế bền vững - một sổ vấn đề lý luận; các học thuyết phát triển cho các nước đang phát triển và việc vận dụng cho phát triển bền vững kinh tế Việt Nam đến năm 2030;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin Tài liệu.

  pdf216p ngochuyen1234567 24-10-2015 160 59   Download

 • Bài viết Nguyên nhân phá sản của các ngân hàng thương mại: Lý thuyết và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đúc kết nguyên nhân dẫn đến phá sản của các NHTM, với kỳ vọng rút ra các bài học kinh nghiệm hữu ích trong việc hoạch định chiến lược quản lý và phát triển hệ thống tài chính tín dụng quốc gia.

  pdf6p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 183 20   Download

 • Ngày nay không một Quốc gia nào trong quá trình hoạch định chính sách và quản lý phát triển kinh tế lại không có nội dung phát triển bền vững. Trên lý thuyết, phát triển bền vững là nhằm đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ mai sau. Nó liên quan đến phát triển và sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

  pdf29p kieuoanh 09-07-2009 2479 676   Download

 • Bài giảng 14 Chính sách tài khóa ở các nước đang phát triển Chính sách tài khóa mở rộng Macroeconomics Fall 2 2010 1 Chính sách tài khóa thu hẹp 3 Chính sách tài khóa thuận và nghịch chu kỳ Kaminsky, Reinhart và Vegh 2004 • Ở các nước phát triển, chính sách tài khóa thường nghịch chu kỳ. • Ở các nước đang phát triển, chính sách tài khóa thường thuận chu kỳ. • Chính sách tài khóa cần đi “ngược chiều gió” hơn là xuôi theo chiều chu kỳ kinh tế. ...

  pdf6p mymemory1212 16-02-2011 854 248   Download

 • Tại sao nghiên cứu tài chính Tài liệu tham khảo Kết cấu chương •Khái niệm tài chính •Chức năng và vai trò của tài chính •Phân loại hệ thống tài chính I. Khái niệm tài chính  1. Định nghĩa detail 2. Đặc trưng của quan hệ tài chính detail II. Chức năng và vai trò của tài chính 1. Chức năng của tài chính a. Chức năng phân phối b. Chức năng giám sát detail detail 2. Vai trò của tài chính a. Đảm bảo nhu cầu về vốn cho các chủ thể kinh tế b. Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn detail detail III. Sự ra đời và phát triển của tài chính 1. Điều kiện ra đời của tài chính a.

  pdf8p kimtuyen 24-12-2009 362 129   Download

 • Cung cấp cho học viên cao học những kiến thức cơ bản về tài chính- tiền tệ có mở rộng, nâng cao và cập nhật những vấn đề lý luận về tài chính (quan niệm, chức năng); về tiền tệ (các học thuyết về tiền tệ; cung - cầu tiền tệ). Tiếp cận vấn đề phát triển tài chính và ổn định tiền tệ đối với tăng trưởng kinh tế.

  doc31p hoahoctro_yl_vp 16-11-2012 410 104   Download

 • Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường đòi hỏi ph ải được cung cấp thông tin tài chính hoàn h ảo, có độ tin c ậy cao với sự kiểm tra và xác nhận của kiểm toán độc lập. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc cổ phần hóa ..

  pdf129p vienduong14 30-09-2011 226 83   Download

 • Bài thuyết trình Tiền tệ ngân hàng với đề tài "Thị trường tài chính Việt Nam thực trạng và giải pháp" gồm các nội dung cần tìm hiểu sau đây: Cơ sở lý thuyết về thị trường tài chính, thực trạng thị trường tài chính Việt Nam, nguyên nhân và giải pháp phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt43p kimkhanhkh 12-03-2014 284 69   Download

 • Ngày nay khụng một Quốc gia nào trong quỏ trỡnh hoạch định chính sách và quản lý phỏt triển kinh tế lại khụng cú nội dung phỏt triển bền vững. Trên lý thuyết phát triển bền vững là nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu cho thế hệ mai sau.

  pdf17p kimku11 03-10-2011 239 62   Download

 • Trong 15 năm qua, Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã tạo ra động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế đất nước. Là một bộ phận của nền kinh tế, việc hình thành và phát triển thị trường dịch vụ kế toán – kiểm toán vừa là tất yếu khách quan của kinh tế thị trường...

  pdf94p inspiron1212 01-11-2012 84 19   Download

 • Tài chính quốc tế là hoạt động tài chính diễn ra trên bình diện quốc tế. Nội dung chương 1 gồm có sự hình thành và phát triển tài chính quốc tế, nội dung tài chính quốc tế, hoạt động tài chính quốc tế.

  ppt18p trentroicosao 14-03-2014 88 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết phát triển tài chính
p_strCode=lythuyetphattrientaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2