Managing nfs and nis

Xem 1-15 trên 15 kết quả Managing nfs and nis
 • Tham khảo tài liệu 'managing nfs and nis', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p nguyenthucanh 03-05-2010 84 21   Download

 • A modern computer system that's not part of a network is even more of an anomaly today than it was when we published the first edition of this book in 1991. But however widespread networks have become, managing a network and getting it to perform well can still be a problem. Managing NFS and NIS, in a new edition based on Solaris 8, is a guide to two tools that are absolutely essential to distributed computing environments: the Network Filesystem (NFS) and the Network Information System (formerly called the "yellow pages" or YP).The Network Filesystem, developed by Sun Microsystems, is...

  pdf409p ken333 14-06-2012 65 7   Download

 • A modern computer system that's not part of a network is even more of an anomaly today than it was when we published the first edition of this book in 1991. But however widespread networks have become, managing a network and getting it to perform well can still be a problem. Managing NFS and NIS, in a new edition based on Solaris 8, is a guide to two tools that are absolut

  pdf0p phungnguyet_123 20-02-2013 38 3   Download

 • Twenty years ago, most computer centers had a few large computers shared by several hundred users. The "computing environment" was usually a room containing dozens of terminals. All users worked in the same place, with one set of disks, one user account information file, and one view of all resources. Today, local area networks have made terminal rooms much less common.

  pdf1p vinhnghi 17-08-2009 65 17   Download

 • các cuộc gọi RPC, quá trình kêu gọi viết () thực hiện RPC cuộc gọi riêng của mình. Một lần nữa, mà không có bất kỳ chủ đề async, hạt nhân vẫn có thể viết các tập tin NFS, nhưng nó phải làm như vậy bằng cách buộc mỗi quá trình khách hàng để thực hiện các cuộc gọi RPC riêng của nó.

  pdf41p kimku3 31-10-2011 25 3   Download

 • Các chủ đề async cho phép khách hàng thực hiện yêu cầu nhiều RPC cùng một lúc, thực hiện ghi lại trên thay mặt cho các quá trình bằng cách sử dụng NFS file. NFS đọc và viết yêu cầu được thực hiện trong NFS kích thước bộ đệm. Kích thước bộ đệm được sử dụng cho đĩa I / O yêu cầu độc lập của MTU của mạng

  pdf41p kimku3 31-10-2011 27 3   Download

 • và máy chủ hoặc kích thước khối hệ thống tập tin của khách hàng. Nó được lựa chọn dựa vào kích thước hiệu quả xử lý bởi các giao thức mạng lưới giao thông vận tải, và thường là 8 kilobytes cho NFS phiên bản 2, và 32 kilobytes cho NFS phiên bản 3. Các khách hàng NFS thực hiện kế hoạch này, bộ đệm

  pdf41p kimku3 31-10-2011 30 3   Download

 • để tất cả các hoạt động đĩa được thực hiện trong lớn hơn (và thường hiệu quả hơn) khối. Khi đọc từ một file, một phiên bản NFS 2 đọc RPC yêu cầu toàn bộ 8 kilobyte NFS đệm. các khách hàng

  pdf41p kimku3 31-10-2011 33 3   Download

 • Hạt nhân Linux truyền thống đã không được cung cấp một giao diện thô, đối với một số lý do. Các định dạng nhị phân misc là có thể xác định một định dạng nhị phân được giải thích dựa trênKhóa kiovec theo cách này là không cần thiết, tuy nhiên, đối với hầu hết các ứng dụng của kiobufs nhìn thấy trong trình điều khiển thiết bị.

  pdf41p kimku3 31-10-2011 29 4   Download

 • Một mạng được thiết kế để đảm bảo truy cập trong suốt đối với hệ thống tập tin và để cung cấp dịch vụ "plugand-play" cho các khách hàng mới là một ứng cử viên cho việc mở rộng thường xuyên. Tham gia các mạng độc lập với thiết bị định tuyến, chuyển mạch, trung tâm, cầu, hoặc lặp có thể thêm vào mức độ giao thông

  pdf40p kimku3 31-10-2011 27 4   Download

 • Sống cuộc gọi hệ thống execve trong exec.c và dựa trên các định dạng nhị phân có sẵn khác nhau để thực sự giải thích các dữ liệu nhị phân được tìm thấy trong các tập tin thực thi. Các định dạng nhị phân quan trọng nhất hiện nay là ELF, được thực hiện bởi binfmt_elf.c. binfmt_script.c hỗ trợ việc thực hiện các tập tin giải thích.

  pdf41p kimku3 31-10-2011 25 3   Download

 • Sau khi phát hiện sự cần thiết của một thông dịch viên (thường là #! Dòng "công việc"), tập tin dựa trên các định dạng nhị phân khác để tải các thông dịch viên. Các định dạng nhị phân linh tinh (như các định dạng thực thi Java) có thể được định nghĩa bởi người sử dụng với một giao diện / pr oc quy định trong binfmt_misc.c.

  pdf41p kimku3 31-10-2011 24 3   Download

 • snoop phân tích mạng snoop kèm với Solaris nắm bắt các gói tin từ mạng và hiển thị chúng trong các hình thức khác nhau theo các thiết lập của các bộ lọc quy định. Snoop có thể capture lưu lượng mạng và hiển thị nó trên bay, hoặc lưu nó vào một tập tin để phân tích trong tương lai.

  pdf41p kimku3 31-10-2011 39 3   Download

 • Có thể lưu các lưu lượng truy cập mạng vào một tập tin cho phép bạn hiển thị cùng một dữ liệu được thiết lập theo các bộ lọc khác nhau, trình bày quan điểm khác nhau của cùng một thông tin. Trong hình thức đơn giản của nó, rình mò chụp và hiển thị tất cả các gói dữ liệu hiện tại trên giao diện mạng:

  pdf41p kimku3 31-10-2011 45 3   Download

 • The second edition of Teach Yourself TCP / IP in 14 days on the first extension is very popular version, put the information up-to-date and add new threads to complete coverage of TCP / IP. The book has been reorganized to reading and learning easier, as well as to provide a more rational approach to this subject. New materials in dealing with the installation version, configure, and test a TCP / IP network servers and clients. You will see how to easily set up UNIX, Linux, and Windows NT server services common to all TCP / IP, including Telnet, FTP, DNS, NIS, and NFS....

  pdf487p entrysky 10-10-2011 32 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản