Mandatory ventilation

Xem 1-3 trên 3 kết quả Mandatory ventilation
  • Our panel attempted to develop guidelines that would meet the needs of a person with recent onset spinal cord injury who is in respiratory distress. This document represents the best recommendations that we could provide given the availability of scientific evidence. As chairman of the panel writing these guidelines, my goal was to gather and disseminate the best available knowledge and information about managing the respiratory needs of patients with ventilation problems.

    pdf62p mnemosyne75 02-02-2013 23 3   Download

  • Thông khí cơ học hỗ trợ Assisted Mechanical Ventilation: Đặc điểm: BN khởi động sau đó máy thở “thổi” hỗ trợ thêm. BN quyết định thời điểm thở vào và tần số thở. Máy thở QĐ các TS kiểm soát, TS điều kiện… đặt trước. Có 03 kiểu hỗ trợ: A/C - Assist/Control. SIMV - Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation.

    pdf11p barbie1987 22-09-2010 253 104   Download

  • Các mode thở máy cơ bản Assist/control – A/C Có 2 kiểu: A/C về thể tích: V – A/C, (S) CMV (synchronized controlled mandatory ventilation) A/C về áp lực: P – A/C, Pressure Control, P – CMV Máy quyết định mọi thông số, chỉ đồng bộ với nhịp thở của BN (trigger) Nếu nhịp thở BN nhịp thở máy thở theo nhịp của BN Nên dùng trong 24 – 48h đầu khi thở máy Bn yếu or mệt cơ hô hấp Bn có TTHH bị ức chế ĐĐ: Áp dụng: Các mode thở máy cơ bản Hỗ trợ áp lực (Pressure support ...

    pdf7p bacsinhanhau 11-10-2010 225 97   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản