intTypePromotion=1
ADSENSE

Mạng nơ ron sinh học

Xem 1-0 trên 0 kết quả Mạng nơ ron sinh học
 • Mạng nơ-ron Sơ đồ đơn giản về một mạng nơ-ron nhân tạo Theo nghĩa sinh học, mạng nơ-ron là một tập hợp các dây thần kinh kết nối với nhau. Ngày nay, thuật ngữ này còn dùng để chỉ mạng nơ-ron nhân tạo, cấu thành từ các nơ-ron nhân tạo. Do đó thuật ngữ 'mạng nơ-ron' xác định hai khái niệm phân biệt: 1.Mạng nơ-ron sinh học là một mạng lưới (plexus) các nơ-ron có kết nối hoặc có liên quan về mặt chức năng trực thuộc hệ thần ...

  pdf14p heoxinhkute 27-07-2010 227 64   Download

 • Ổn định tuyệt đối mạng nơ ron mờ. Năm 1935, nhà sinh học Nga P. K. Anokhin đã viết trong một cuốn sách về khái niệm sự phản hồi ("feedback afferentation"). Nhà khoa học Rumani Stefan Odobleja xuất bản Psychologie consonantiste (Paris, 1938) cũng mô tả nhiều nguyên lý của ngành điều khiển học. Vào những năm 1940 sự nghiên cứu các quá trình điều khiển/điều chỉnh và mô tả bằng mô hình toán học được tiếp tục nghiên cứu tiếp tục và năm 1034 có hai bài báo quan trọng đã được xuất bản. Đó là bài "Hành...

  pdf6p butmaucam 27-08-2013 61 6   Download

 • Về một phương pháp nhận dạng bền vững bộ lọc phi tuyến dùng mạng nơ ron. Điều khiển học là ngành khoa học của thời đại mới, nghiên cứu truyền thông và điều khiển, tiêu biểu là Cơ chế điều chỉnh phản hồi, trong cơ thể sống, máy móc và sự kết hợp của cả máy móc lẫn sinh học, ví dụ như trường hợp hệ thống kinh tế - xã hội.

  pdf6p butmaucam 28-08-2013 45 5   Download

 • Để điều khiển chính xác đối tượng khi chưa biết rõ được thông số, trước tiên ta phải hiểu rõ đối tượng đó. Đối với đối tượng là phi tuyến như rô bốt, ta cần thực hiện nhận dạng đặc tính vào ra của nó để đảm bảo tạo ra tín hiệu điều khiển thích nghi được lựa chọn chính xác hơn. Hiện nay thường sử dụng logic mờ (Fuzzy Logic), mạng nơ ron ( Neural Networks), và mạng no ron mờ (Fuzzy Neural Networks) để nhận dạng và điều khiển thích nghi hệ thống phi tuyến....

  pdf83p cancer23 06-08-2012 132 45   Download

 • Trong bài viết này, nhóm tác giả tập trung vào việc thiết kế một mô hình mạng nơ ron nhân chập và kết hợp với việc áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu để đưa ra một hệ thống giải quyết bài toán.

  pdf4p vitunis2711 11-12-2019 35 1   Download

 • Bài viết sử dụng phương pháp hồi quy thực hiện trên mạng nơ ron lan truyền ngược để dự báo số học sinh nhập học theo số liệu được thu thập và xử lý từ năm 1989 đến năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp–Giáo dục Thường xuyên (GDNN-GDTX) quận Đống Đa, Hà Nội.

  pdf6p quenchua11 23-03-2021 9 0   Download

 • Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng tăng, dữ liệu phát sinh từ hoạt động quản lý, kinh doanh, sản xuất của các công ty, tổ chức ngày càng nhiều. Các công ty, tổ chức cần phải nhanh chóng đưa ra các quyết định bằng cách xử lý nhiều yếu tố với quy mô và tính phức tạp ngày càng tăng. Để có quyết định chính xác nhất, người quản lý thường thực hiện việc dự đoán hay phân loại vấn đề cần giải quyết trước khi ra quyết định. ...

  pdf26p and_12 08-08-2013 91 24   Download

 • Mạng nơ-ron nhân tạo hay thường gọi ngắn gọn là mạng nơ-ron là một mô hình toán học hay mô hình tính toán được xây dựng dựa trên các mạng nơ-ron sinh học. Nó gồm có một nhóm các nơ-ron nhân tạo (nút) nối với nhau, và xử lý thông tin bằng cách truyền theo các kết nối và tính giá trị mới tại các nút (cách tiếp cận connectionism đối với tính toán). Trong nhiều trường hợp, mạng nơ-ron nhân tạo là một hệ thống thích ứng (adaptive system) tự thay đổi cấu trúc của mình dựa trên các...

  pdf13p and_12 08-08-2013 120 19   Download

 • Theo nghĩa sinh học, mạng nơ-ron là một tập hợp các dây thần kinh kết nối với nhau. Ngày nay, thuật ngữ này còn dùng để chỉ mạng nơ-ron nhân tạo, cấu thành từ các nơ-ron nhân tạo. Do đó thuật ngữ 'mạng nơ-ron' xác định hai khái niệm phân biệt: Mạng nơ-ron sinh học là một mạng lưới (plexus) các nơ-ron có kết nối hoặc có liên quan về mặt chức năng trực thuộc hệ thần kinh ngoại biên (peripheral nervous system) hay hệ thần kinh trung ương (central nervous system). Trong ngành thần kinh học...

  pdf13p and_12 08-08-2013 60 9   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng mô hình dự báo thông số BOD5 dựa trên hai mô hình nơ–ron nhân tạo là MLP và RBF tại hạ lưu sông Sài Gòn–Đồng Nai và đánh giá hiệu quả dự báo giữa hai mô hình.

  pdf11p vichaeng2711 29-04-2021 46 2   Download

 • Một mô hình meta-controlled boltzman machine sửa đổi. Tới năm 1868, Maxwell James xuất bản một bài báo về lý thuyết điều chỉnh governor. Năm 1935, nhà sinh học Nga P. K. Anokhin đã viết trong một cuốn sách về khái niệm sự phản hồi ("feedback afferentation"). Nhà khoa học Rumani Stefan Odobleja xuất bản Psychologie consonantiste (Paris, 1938) cũng mô tả nhiều nguyên lý của ngành điều khiển học.

  pdf8p butmaucam 28-08-2013 39 3   Download

 • Đồ hình tổng quát và mối quan hệ với văn phạm cấu trúc câu. Cho tới năm 1950, các nhà điều khiển học đã đi đến hợp nhất với hoạt động nghiên cứu về Lý thuyết chung về các hệ thống (GST), lập ra cùng thời bởi nhà sinh học Ludwig von Bertalanffy, như một cố gắng xây dựng khoa học hợp nhất những nguyên lý chung phát triển của các hệ thống mở

  pdf11p butmaucam 28-08-2013 42 3   Download

 • Theo nghĩa sinh học, mạng nơ-ron là một tập hợp các dây thần kinh kết nối với nhau. Ngày nay, thuật ngữ này còn dùng để chỉ mạng nơ-ron nhân tạo, cấu thành từ các nơ-ron nhân tạo. Do đó thuật ngữ 'mạng nơ-ron' xác định hai khái niệm phân biệt:

  pdf77p bluesky_12 26-12-2012 122 48   Download

 • Một giải pháp triển khai mô hình ký văn bản điện tử. Điều khiển học khởi đầu như một ngành nghiên cứu đa lĩnh vực: điều khiển hệ thống cơ khí, lý thuyết mạng điện, mô hình lôgic và thần kinh học vào những năm 1940. Tên gọi Điều khiển học do Norbert Wiener đề xuất để đặt cho các nghiên cứu "cơ chế hoạt động có mục đích " và nêu ra trong cuốn sách "Điều khiển học: Điều khiển và Truyền thông trong Sinh vật và Máy móc" (1948)....

  pdf7p butmaucam 28-08-2013 54 4   Download

 • Một cách tiếp cận đối với phép dịch các câu truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành dạng logic. Điều khiển và Truyền thông trong Sinh vật và Máy móc" về Các vòng nhân quả và Cơ chế phản hồi của Wiener được xuất bản lần đầu tiên cùng lúc tại Mỹ, Anh, Pháp... Trong cuốn sách, điều khiển học được nhấn mạnh là không chỉ điều khiển và truyền thông bên trong các hệ nhân tạo được thiết kế mới mà cả trong sự phát triển của các hệ thống của tự nhiên, như sinh vật, xã hội....

  pdf9p butmaucam 28-08-2013 38 3   Download

 • a query sublanguage for temporal clinical database systems and its implementation. cybernetics and society” xuất bản năm 1950, Wiener đã đại chúng hóa các mối liên quan điều khiển học với xã hội, chỉ ra tính tương tự giữa các hệ điều khiển tự động như máy hơi nước với sinh vật và các tổ chức con người.

  pdf11p butmaucam 28-08-2013 30 2   Download

 • Trong đề tài này, tác giả tiến hành nghiên cứu, xây dựng một mô hình đối thoại cho tiếng Việt, dựa trên phương pháp học chuỗi liên tiếp, sequence-to-sequence, để sinh ra câu trả lời từ một chuỗi đầu vào tương ứng. Lợi thế của phương pháp này là mô hình có thể được huấn luyện end-to-end trên tập dữ liệu có sẵn, và yêu cầu ít hơn các luật bằng tay. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm biết thêm về kết quả của đề tài nghiên cứu này.

  pdf23p hanh_tv26 03-04-2019 25 1   Download

 • Hoạch định, tối ưu hóa và tạo dáng đi cho robot dạng người là nhằm làm cho robot đi được một cách tự nhiên và ổn định như con người. Hiện nay vẫn là bài toán khó do kỹ thuật hiện tại chưa tiếp cận được các đối tượng sinh học vô cùng phức tạp về kết cấu và tinh vi trong hoạt động.

  pdf135p cotithanh999 05-05-2020 17 1   Download

 • Bài viết này đề xuất một phương pháp phân loại tín hiệu rung nhĩ được đo từ các thiết bị điện tâm đồ (ECG) cầm tay. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi sử dụng kết hợp XGBoost và mô hình học sâu (deep learning) trong đó XGBoost được xây dựng trên bộ đặc trưng được tăng cường và tinh chỉnh qua thực nghiệm, thực hiện vai trò sinh dữ liệu cho mô hình học sâu.

  pdf7p vimessi2711 02-04-2019 27 0   Download

 • Hệ thần kinh Hệ thần kinh người: bộ phận trung ương được tô màu đỏ, bộ phận ngoại biên tô màu xanh. Hệ thần kinh là một hệ cơ quan phân hóa cao nhất trong cơ thể người, ở dưới dạng ống và mạng lưới đi khắp cơ thể, được cấu tạo bởi một loại mô chuyên biệt là mô thần kinh, gồm các tế bào thần kinh — nơ-ron và các tế bào thần kinh đệm (thần kinh giao).

  pdf8p heoxinhkute 17-07-2010 375 86   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mạng nơ ron sinh học
p_strCode=mangnoronsinhhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2