Manic disorder

Xem 1-4 trên 4 kết quả Manic disorder
 • This chapter raises some questions about the relations between religion, culture and mental health. Does religion cause, exacerbate or relieve mental disorder? And what role is played by cultural factors in the relations between mental health and religion? Are religion’s roles in mental health similar in every culture? An underlying task for this book and its readers is to examine several prevalent ideas and questions about religion and mental health.

  pdf180p crius75 09-01-2013 15 3   Download

 • Rối Loạn Lưỡng Cực (Bipolar Disorder) - cũng còn được biết là "Bệnh Hưng - Trầm Cảm" (manic-depressive illness). Đây là một căn bệnh nghiêm trọng gây ra do sự hoán chuyển về tâm trạng / tâm tình, năng lực và khả năng trong con người khi hoạt động.

  pdf2p tuoanh04 12-07-2011 72 7   Download

 • Những bịnh tâm thần ảnh hưởng tình cảm (Mood Disorders) Phần 1 Bịnh xáo trộn về tình cảm có thể chia làm 3 loại: (1) buồn nản hay trầm cảm (major depression), (2) chu kỳ vui-buồn quá độ hay tình cảm lưỡng cực (manic depressive disorder) và (3) lo âu (anxiety disorder). Bịnh buồn nản (Major Depression) Định Nghĩa: Bịnh này do sự xáo trộn của chất Norepinephrine và chất Seretonin ở não bộ.

  pdf12p sinhtobo111 13-04-2011 39 6   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Effects of asenapine on depressive symptoms in patients with bipolar I disorder experiencing acute manic or mixed

  pdf16p thulanh29 17-12-2011 19 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản