Marketing managers

Xem 1-20 trên 2392 kết quả Marketing managers
 • Excerpts taken from: A Framework for Marketing Management, by Philip Kotler Copyright © 2001by Prentice-Hall, Inc. A Pearson Education Company Upper Saddle River, New Jersey 07458 Marketing Management Millenium Edition, Tenth Edition, by Philip Kotler Copyright © 2000 by Prentice-Hall, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, in any form or by any means, without permission in writing from the publisher.

  pdf456p felicitas89 14-03-2011 449 236   Download

 • Bộ tài liệu Marketing Manager của Vietnam Marcom gồm có 22 chương với những nội dung chủ yếu sau: Những vấn đề cơ bản Marketing, hệ thống thông tin Marketing, phân tích môi trường Marketing, phân tích thị trường và người tiêu dùng, phân tích thị trường B2B,...và nhiều nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf467p 124357689 07-06-2012 336 212   Download

 • Lecture Marketing management will address the following questions: What is the new economy like?What is the new economy like? What are the tasks of marketing?What are the tasks of marketing? What are the tasks of marketing? What are the tasks of marketing? What are the major concepts and tools ofWhat are the major concepts and tools of marketing? Marketing? What orientations do companies exhibit in the What orientations do companies exhibit in the marketplace?marketplace? How are companies and marketers responding toHow are companies and marketers responding to the new challenges? The new c...

  pdf719p macj55 11-08-2014 114 31   Download

 • (BQ)Ebook Marketing management stay on the cutting-edge with the gold standard text that reflects the latest in marketing theory and practice. Marketing Management is the gold standard marketing text because its content and organization consistently reflect the latest changes in today’s marketing theory and practice.

   

  pdf812p nguyentrung16693 21-05-2015 55 26   Download

 • Business Marketing Management: B2B - Michael D. Hutt, Thomas W. Speh presentations on chapter 1 A business Marketing perspective, chapter 2 organizational bying behavior, chapter 3 custommer relationship management strategies forr business markets, chapter 4 Segmenting the business market and estimating segment demand, chapter 5 Business marketing planning: Strategic perspectives.

  pdf15p dungntfem 14-06-2015 44 13   Download

 • Được xem là một trong những tiền bối khai sáng môn tiếp thị hiện đại, Philip Kotler và những lời khuyên của ông gần như luôn là kim chỉ nam cho giới doanh nghiệp. Tác phẩm kinh điển Marketing Management (ấn hành lần đầu năm 1967) của “tiên sinh” Kotler (76 tuổi) đến nay tiếp tục tái bản lần 12, và nhiều tác phẩm nghiên cứu khác, trong đó có Marketing insights from A to Z, đều được xem là cẩm .

  pdf3p phiyen_1 03-04-2013 53 8   Download

 • (BQ) Part 1 book "Global marketing management" has contents: Globalization imperative, economic environment, financial environment, global cultural environment and buying behavior, political and legal environment, global marketing research, global segmentation and positioning,...and other contents.

  pdf355p bautroibinhyen22 22-03-2017 17 6   Download

 • (BQ) Part 2 book "Global marketing management" has contents: Global pricing, communicating with the world consumer, global marketing and the internet, marketing strategies for emerging markets, export and import management, global logistics and distribution,...and other contents.

  pdf396p bautroibinhyen22 22-03-2017 15 6   Download

 • (BQ) Part 1 book "Marketing management - A relationship approach" has contents: Analysing relationships in the value chain, competitor analysis and intelligence, customer behaviour, development of the firm’s competitive advantage, identification of the firm’s core competences,...and other contents.

  pdf318p bautroibinhyen23 02-04-2017 12 6   Download

 • (BQ) Part 2 book "Marketing management - A relationship approach" has contents: Segmentation, targeting, positioning and competitive strategies; CSR strategy and the sustainable global value chain; establishing, developing and managing buyer–seller relationships; product and service decisions; pricing decisions,...and other contents.

  pdf379p bautroibinhyen23 02-04-2017 13 5   Download

 • Lectures "Marketing management - Chapter 4: Conducting marketing research" provides students with the knowledge: What constitutes good marketing research, what are the best metrics for measuring marketing productivity, how can marketers assess their return on investment of marketing expenditures. Invite you to refer to the disclosures.

  pdf48p doinhugiobay_13 26-01-2016 22 4   Download

 • Lectures "Marketing management - Chapter 5: Creating long term loyalty relationships" provides students with the knowledge: What are customer value, satisfaction, and loyalty, and how can companies deliver them; what is the lifetime value of customers, and how can marketers maximize it;... Invite you to refer to the disclosures.

  pdf21p doinhugiobay_13 26-01-2016 21 4   Download

 • Bài giảng Marketing Management: Chương 18 - Quản lý bán lẻ, bán sỉ và hậu cần nêu lên những hình thức tổ chức chính yếu trong việc quản lý bán lẻ, bán sỉ và hậu cần. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf34p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 11 4   Download

 • (BQ) Part 1 book "A framework for marketing management" has contents: Scope of marketing for new realities, marketing strategies and plans, buying dynamics of consumers and businesses, target marketing, competitive and effective brand positioning, branding and core business growth...and other contents.

  pdf183p bautroibinhyen23 02-04-2017 14 4   Download

 • (BQ) Part 2 book "A framework for marketing management" has contents: Analyzing and marketing services, designing and managing integrated marketing communications, responsible marketing in a global environment, designing and managing integrated marketing communications,...and other contents.

  pdf162p bautroibinhyen23 02-04-2017 9 4   Download

 • Lectures "Marketing management - Chapter 15: Designing and managing integrated marketing channels" provides students with the knowledge:  Marketing channels and value networks, the role of marketing channels, channel design decisions, channel management decisions, channel integration and systems. Invite you to refer to the disclosures.

  pdf37p doinhugiobay_13 26-01-2016 26 3   Download

 • Lectures "Marketing management - Chapter 18: Managing mass communications (Advertising, sales promotions, events and experiences, and public relations)" provides students with the knowledge: Advertising, sales promotion, events and experiences, public relations. Invite you to refer to the disclosures.

  pdf39p doinhugiobay_13 26-01-2016 13 3   Download

 • Lectures "Marketing management - Chapter 19: Managing personal communications (direct and interactive marketing, word of mouth, and personal selling)" provides students with the knowledge: Direct marketing, interactive marketing, personal selling. Invite you to refer to the disclosures.

  pdf30p doinhugiobay_13 26-01-2016 17 3   Download

 • Bài giảng Marketing Management: Chương 14 - Chiến lược thương hiệu sản phẩm chỉ ra đặc điểm của sản phẩm, cách thức đưa ra một chiến lược nhãn hiệu tốt hơn, đóng gói và ghi nhãn được sử dụng như các công cụ Marketing như thế nào.

  pdf27p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 16 3   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Marketing Management: Chương 16 - Chiến lược giá sau đây để biết được giá được thiết lập như thế nào? Giá được thay đổi như thế nào trong các hoàn cảnh khác nhau và ở các cơ hội khác nhau? Khi nào doanh nghiệp nên bắt đầu thay đổi giá và phản ứng như thế nào khi đối thủ thay đổi giá?.

  pdf61p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 12 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản