intTypePromotion=1
ADSENSE

MATLAB for engineers and scientists

Xem 1-20 trên 21 kết quả MATLAB for engineers and scientists
 • (bq) part 2 book "applied numerical methods with matlab for engineers and scientists" has contents: matrix inverse and condition, matrix inverse and condition, eigenvalues, linear regression, polynomial interpolation, numerical integration formulas,...and other contents.

  pdf386p bautroibinhyen19 24-02-2017 59 2   Download

 • The main reason for a fourth edition of Essential MATLAB for Engineers and Scientists is to keep up with MATLAB, now in its latest version (7.7 Version 2008B). Like the previous editions, this one presents MATLAB as a problemsolving tool for professionals in science and engineering, as well as students in those fields, who have no prior knowledge of computer programming.

  pdf415p ntnam113 23-05-2012 156 52   Download

 • (bq) part 1 book "applied numerical methods with matlab for engineers and scientists" has contents: modeling, computers, and error analysis; matlab fundamentals; programming with matlab; roundoff and truncation errors, bracketing methods,... and other contents.

  pdf287p bautroibinhyen19 24-02-2017 42 3   Download

 • Introduction to Matlab for Engineers is a simple, concise book designed to be useful for beginners and to be kept as a reference. Matlab is a globally available standard computational tool for engineers and scientists. The terminology, syntax, and the use of the programming language are well defined, and the organization of the material makes it easy to locate information and navigate through the textbook. The text covers all the major capabilities of MATLAB that are useful for beginning students. Animation and Sound in Matlab

  pdf577p tranhao1605 17-10-2014 67 15   Download

 • (bq) part 2 book "a guide to matlab for beginners and experienced users" has contents: applications - practice set c - developing your matlab skills, matla bandthe internet, troubleshooting.

  pdf192p bautroibinhyen19 24-02-2017 48 3   Download

 • The main purpose in planning a third edition of this book was to upgrade it to cover the latest version of MATLAB (Version 7.2 Release 2006a). The other purpose was to maintain the objectives of the late Brian D. Hahn as stated in the prefaces of the first and second edition. In his prefaces to the first and second edition, he pointed out the following

  pdf353p tailieuvip13 24-07-2012 75 23   Download

 • Các MATLAB tài liệu chính thức đề cập đến tất cả các biến mảng, dù là giá trị đơn (vô hướng) hay nhiều giá trị (vector, ma trận). Nói cách khác, vô hướng là một mảng 1x1, tức là một mảng với một hàng và một cột duy nhất, tất nhiên, là một mảng của một mục.

  pdf44p kimku4 21-10-2011 42 5   Download

 • MATLAB là trường hợp nhạy cảm, có nghĩa là nó phân biệt giữa các chữ cái trên và chữ thường. Vì vậy, sự cân bằng, CÂN và cân bằng được ba biến số khác nhau. Nhiều người lập trình viết các tên biến trong chữ thường, ngoại trừ chữ cái đầu của

  pdf44p kimku4 21-10-2011 49 5   Download

 • lưới cũng có thể được sử dụng để hình dung một ma trận. đường viền và countour3 rút ra mức độ đường viền trong 2-D và 3-D. Bề mặt 3-D có thể được cắt. Đối với một danh sách đầy đủ các chức năng đồ họa tham khảo ý kiến ​​các trợ giúp trực tuyến trong MATLAB Chức năng tham khảo: Các chức năng trong danh mục: Đồ họa

  pdf44p kimku4 21-10-2011 69 4   Download

 • Hệ thống này của DES có thể được giải quyết rất dễ dàng với ODE giải quyết MATLAB. Ý tưởng là để giải quyết DES với những điều kiện nhất định ban đầu, âm mưu các giải pháp, sau đó thay đổi các điều kiện ban đầu rất nhẹ,

  pdf52p kimku4 21-10-2011 41 3   Download

 • Lecture series based on the text: Essential MATLAB for Engineers and Scientists By Hahn & Valentine The Command Window on the right is the main panel where you interact with MATLAB. You key (or type) and commands after the prompt ; MATLAB executes the commands and displays results (if requested). Some commonly used tools and commands: (up arrow) returns last command input, can be repeated clc – clears the screen whos – shows list of variables clear – clears variables

  ppt69p feteler 27-11-2012 34 2   Download

 • Basic elements of program Input – Initialize, define or assign numerical values to variables. Set of command expressions – Operations applied to input variables that lead to the desired result. Output – Display (graphically or numerically) result.An example of technical computinAn example of technical computing Let us consider using the hyperbolic tangent to model a downhill section of a snowboard or snow ski facility. Let us first examine the hyperbolic tangent function by executing the command: ezplot( ‘tanh(x)’ )...

  ppt17p feteler 27-11-2012 44 1   Download

 • Gói tài nguyên, chẳng hạn như xử lý, vào các lớp học xuất phát từ Chức năng con trỏ trên bản đồ mã không được quản lý để đại biểu các trường hợp trongquản lý mã. Nói chung, điều này đòi hỏi việc kê khai của một loại đại biểu cụ thể phù hợp với chữ ký của con trỏ chức năng không được quản lý.

  pdf45p kimku4 21-10-2011 40 6   Download

 • Một biến được tạo ra chỉ đơn giản bằng cách chỉ định một giá trị cho nó tại dòng lệnh hoặc trong một chương trình, ví dụ như = 98 Nếu bạn cố gắng để chỉ một biến không tồn tại, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi? Xác định chức năng hoặc biến ...

  pdf44p kimku4 21-10-2011 46 5   Download

 • Các lệnh lô cực trong hệ tọa độ cực. fplot cung cấp một cách tiện dụng của âm mưu chức năng toán học. plot3 thu hút các dòng trong 3-D. comet3 animates một âm mưu 3-D. Một bề mặt 3-D có thể được vẽ bằng lưới. Một âm mưu 3-D có thể được quay với xem hoặc Xoay 3-D công cụ trong cửa sổ hình.

  pdf44p kimku4 21-10-2011 52 4   Download

 • ai cuối cùng là tên của các thuật toán ánh sáng. Phòng chiếu sáng tạo ra kết quả tốt hơn, nhưng mất nhiều thời gian để làm cho hơn so với ánh sáng Gouraud. Hãy nhớ rằng bạn có thể nhìn thấy các thuộc tính của tất cả đối tượng bề mặt bằng cách tạo ra các đối tượng có tay cầm và sử dụng được vào xử lý các đối tượng

  pdf44p kimku4 21-10-2011 55 4   Download

 • Bạn có thể tăng tốc độ lên kịch bản khoảng 20% nếu bạn tạo ra một vector của 1000 con số ngẫu nhiên, nói, khi bắt đầu đi bộ mỗi (với r = rand (1,1000);) và sau đó các yếu tố tham khảo của vector trong khi các vòng lặp, ví dụ như nếu r (các bước)

  pdf44p kimku4 21-10-2011 40 4   Download

 • Lecture 1: Introduction Lecture series based on the text: Essential MATLAB for Engineers and Scientists By Hahn & Valentine http://www.mediafire.com/?y5dz4zjxrj0z4 Email: bttu@fetel.hcmus.edu.vn © 2007 Daniel Valentine. All rights reserved.

  ppt17p feteler 27-11-2012 36 0   Download

 • This book is written for engineers and scientists who intend to study and understand the detailed operation principles of GPS receivers. The book is at the senior or graduate school level. A few computer programs written in Matlab are listed at the end of several chapters to help the reader understand some of the ideas presented.

  pdf372p belenguyen 22-05-2014 57 5   Download

 • MATLAB®, developed by The MathWorks, Inc., integrates computation, visualization, and programming in a flexible, open environment. It offers engineers, scientists, and mathematicians an intuitive language for expressing problems and their solutions mathematically and graphically. Complex numeric and symbolic problems can be solved in a fraction of the time required with a programming language such as C, Fortran, or Java.

  pdf230p kimthanh_haui 18-02-2011 328 162   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=MATLAB for engineers and scientists
p_strCode=matlabforengineersandscientists

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2