Matlab toàn tập

Xem 1-20 trên 94 kết quả Matlab toàn tập
 • MATLAB là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

  pdf216p 986753421 04-06-2012 304 153   Download

 • Bộ điều phối đồ hoạ 8 bit và card màn hình ( 256 màu đồng thời ) - Khoảng trống đĩa đủ để cài đặt và chạy các tuỳ chọn. Sự yêu cầu đĩa cứng thay đổi tuỳ theo kích cỡ các partition và các tệp trợ giúp help được cài đặt trực tiếp theo tuỳ chọn. Quá trình cài đặt sẽ thông báo cho bạn biết tỉ mỉ về dung lượng đĩa yêu cầu. Ví dụ: Partition với một liên cung mặt 0 cần 25 MB cho riêng MATLAB và 50 MB cho cả MATLAB và HELP.

  pdf202p nguyenson1590 21-11-2012 230 123   Download

 • MATLAB là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác. Với thư viện Toolbox, MATLAB cho phép mô phỏng tính toán, thực nghiệm nhiều mô hình trong thực tế và kỹ thuật...

  pdf201p quangcuong1011 18-10-2011 246 142   Download

 • Nếu bạn đọc quyển hướng dẫn này,bạn sẽ thấy Matlab là ngôn ngữ rất mạnh để giải quyết những vấn đề quan trọng và khó khăn của bạn .Nó sẽ rất hữu ích khi bạn đọc phần hướng dẫn cơ bản vì nó sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản để bạn hiểu rõ được Matlab và phát triển được nhữn khả năng của mình sau này.

  pdf215p anchoi 07-09-2009 710 388   Download

 • Khoảng trống đĩa đủ để cài đặt và chạy các tuỳ chọn. Sự yêu cầu đĩa cứng thay đổi tuỳ theo kích cỡ các partition và các tệp trợ giúp help được cài đặt trực tiếp theo tuỳ chọn. Quá trình cài đặt sẽ thông báo cho bạn biết tỉ mỉ về dung lượng đĩa yêu cầu. Ví dụ: Partition với một liên cung mặt 0 cần 25 MB cho riêng MATLAB và 50 MB cho cả MATLAB và HELP. Partition với liên cung 64 KB cần 115 MB cho riêng MATLAB và 250 MB cho cả MATLAB và......

  pdf207p dangthuthuy96 07-04-2011 229 119   Download

 • CáC ĐặC tính Kĩ THUậT Giống nh- hầu hết các máy tính kỹ thuật, MATLAB đa ra rất nhiều các hàm toán học, kĩ thuật thông dụng, ngoài ra MATLAB còn cung cấp hàng trăm các hàm đặc biệt và thuật toán, nó rất hữu ích để giải quyết các vấn đề khoa học. Tất cả các hàm này đ-ợc liệt kê trong online help, còn ở đây chỉ đề cập đến những hàm thông dụng nhất. 2.1 Các hàm toán học thông th-ờng ...

  pdf6p vit_momo 24-07-2011 65 36   Download

 • NHữNG ĐặC ĐIểM CủA CửA Sổ LệNH Cửa sổ lệnh (comand) của MATLAB có rất nhiều những đặc điểm cần chú ý, một số chúng đã đ-ợc giới thiệu ở ch-ơng tr-ớc, và sau đây chúng ta tìm hiểu rõ hơn về chúng. 3.1 Quản lí không gian làm việc của MATLAB Các dữ liệu và biến đ-ợc tạo lên trong cửa sổ lệnh, đ-ợc l-u trong một phần gọi là không gian làm việc của MATLAB.

  pdf4p vit_momo 24-07-2011 73 34   Download

 • Biểu t-ợng của hộp công cụ toán học Các ch-ơng tr-ớc, bạn đã biêt đ-ợc MATLAB mạnh ra sao trên ph-ơng diện lập trình, tính toán. Mặc dù khả năng tính toán của nó rất mạnh, tuy nhiên nó vẫn còn có những hạn chế. Nh- một máy tính, MATLAB cơ sở sử dụng các con số. Nó nhận các số (123/4) hoặc các biến (x =[ 1 2 3 ]). Hộp công cụ toán học là một tập hợp các công cụ ( hàm ) để MATLAB sử dụng nhằm giải các bài toán. Có các công cụ...

  pdf20p vit_momo 24-07-2011 71 30   Download

 • các phép toán với MảNg Tất cả mọi sự tính toán đều duy trì một điểm là có sử dụng đến các số đơn, gọi là scalars. Phép toán có liên quan đến scalars là các phép toán cơ bản, nh-ng một lúc nào đó, phép toán phải lặp lại nhiều lần khi tính trên nhiều số. Để giải quyết vấn đề này, MATLAB định nghĩa thao tác trên mảng dữ liệu. 6.1 Mảng đơn Giả sử ta xét hàm y=sin(x) trong một nửa chu kỳ ( p = x = 0 ) trong khoảng này số điểm giá...

  pdf22p vit_momo 24-07-2011 67 29   Download

 • các phép tính LOGIC Và QUAN Hệ Thêm vào những toán tử ‘truyền thống’, MATLAB cung cấp toán tử logic và quan hệ. Bạn có thể quen thuộc với những phép toán này, nếu bạn đã làm quen với các ngôn ngữ lập trình khác. Mục đích của những toán tử và hàm này là để trả lời câu hỏi True_False (đúng_sai). Đối với các số thì trong toán tử logic và quan hệ quy định các số khác không là True còn số không là False. Kết quả của phép toán logic và quan hệ đa ra là...

  pdf4p vit_momo 24-07-2011 66 29   Download

 • Script M_files Một vấn đề đơn giản là, yêu cầu của bạn tại dấu nhắc của MATLAB trong cửa sổ lệnh là nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên vì số lệnh tăng lên, hoặc khi bạn muốn thay đổi giá trị của một hoặc nhiều biến và thực hiện lại một số lệnh với giá trị mới, nếu cứ đánh lặp lại tại dấu nhắc của MATLAB thì sẽ trở lên buồn tẻ, do vậy MATLAB cung cấp một giải pháp cho vấn đề này là: nó cho phép bạn thay thế các lệnh của MATLAB bằng một file văn...

  pdf4p vit_momo 24-07-2011 59 27   Download

 • các phép tính với mảng 46 7.1 Tạo ph-ơng trình tuyến tính. Về cơ bản, MATLAB đ-ợc viết đối với những ma trận và thực hiện phép toán số học tuyến tính đơn giản mà xuất hiện trong nhiều ứng dụng. Một vấn đề chung nhất của số học tuyến tính là việc giải ph-ơng trình. Ví dụ tạo ph-ơng trình: . = A.x = b Biểu t-ợng phép nhân toán học (.) đ-ợc định nghĩa trong phép toán trên, khác với kí hiệu ta dùng đối với mảng tr-ớc kia.

  pdf8p vit_momo 24-07-2011 65 27   Download

 • phân tích số liệu Cho dù việc giải một bài toán tích phân hoặc tính giá trị của một hàm là t-ơng đối phức tạp, nh-ng đối với máy tính thì đó chỉ đơn giản là việc xử lí các số liệu. Lĩnh vực này của tin học và toán học đ-ợc gọi là xử lí số liệu. Nh- bạn có thể dự đoán, MATLAB cung cấp các công cụ để giải quyết vấn đề này. Trong ch-ơng trình nàychúng ta xem xét cách sử dụng các công cụ đó. 16.1 Vẽ đồ thị Cho đến thời điểm này...

  pdf9p vit_momo 24-07-2011 69 27   Download

 • thời gian MATLAB đ-a ra một số hàm thao tác về thời gian từ đó bạn có thể tính toán với ngày, giờ, in lịch và tìm kiến những ngày cụ thể. MATLAB chứa ngày và thời gian nh- một số có độ chính xác hai số sau dấu phẩy t-ợng tr-ng cho số ngày, bắt đầu bằng năm không. Ví dụ, mồng 1 tháng 1 năm 1997 tại lúc nửa đêm, nó đ-ợc t-ợng tr-ng bởi số 729391, và cùng một ngày nh-ng lúc buổi ch-a là 729391.5. Cấu trúc này có thể dễ dàng cho máy tính...

  pdf9p vit_momo 24-07-2011 67 24   Download

 • PHÂN TíCH Dữ LIệU Bởi vì MATLAB là một ứng dụng h-ớng ma trận nên nó dễ dàng thực hiện các phân tích thống kê trên các tập dữ liệu, trong khi theo mặc định MATLAB coi các tập dữ liệu đ-ợc l-u trữ trong các mảng cột, việc phân tích dữ liệu có thể thực hiện theo bất cứ chiều nào. Đó là trừ khi đ-ợc chỉ định theo một cách khác, các cột của một mảng dữ liệu thể hiện các thông số đo khác nhau, mỗi hàng thể 84 hiện một giá trị mẫu của các thông số...

  pdf8p vit_momo 24-07-2011 48 24   Download

 • ĐA THứC 14.1 Các nghiệm của đa thức Tìm nghiệm của đa thức là giá trị để đa thức bằng không, là một bài toán th-ờng gặp trong thực tế. MATLAB giải quyết những bài toán này và đồng thời cung cấp những công cụ để tính toán đa 91 thức. Trong MATLAB một đa thức đ-ợc biểu diễn bằng một vector hàng các hệ số với bậc giảm dần. Ví dụ đa thức x4-12x3+25x+116 đ-ợc nhập vào nh- sau: p = [1 p= 1 -12 0 25 116] 0 25 116 -12 Nhớ rằng mục dành cho hệ số 0...

  pdf6p vit_momo 24-07-2011 58 24   Download

 • QUảN Lý Tệp MATLAB cung cấp một số các hàm file hệ thống và các lệnh cho phép bạn liệt kê tên file, xem, và xoá M_file, hiển thị và thay đổi th- mục chứa nó. Một số tổng kết các lệnh đ-ợc đwa ra trong bảng d-ới đây. Thêm vào đó bạn có thể xem và sửa đ-ờng dẫn của MATLAB (matlabpath). Những đ-ờng dẫn này chỉ cho MATLAB nơi chứa script file và hàm M_file trong máy tính của bạn. Có rất nhiều tr-ờng hợp các hàm trong MATLAB là các M_file đơn giản đ-ợc chứa trong...

  pdf4p vit_momo 24-07-2011 53 22   Download

 • HàM M_FILE Khi bạn sử dụng các hàm MATLAB nh- inv, abs, angle, và sqrt, MATLAB nhận giá trị mà bạn truyền vào, dựa vào kết quả đó, tính toán kết quả của hàm và trả lại cho bạn kết quả tính toán. Các lệnh tính toán bằng hàm cũng nh- các biến trung gian đ-ợc tạo ra bởi các lệnh này bạn đều không nhìn thấy, tất cả những gì bạn trông thấy chỉ là các giá trị nhập vào và các giá trị đ-a ra, vì vậy có thể coi một hàm nh- một cái hộp đen....

  pdf7p vit_momo 24-07-2011 51 22   Download

 • đồ hoạ trong hệ toạ độ phẳng Trong toàn bộ phần h-ớng dẫn sử dụng của cuốn sách này, một số đặc tính về đồ hoạ của MATLAB sẽ lần l-ợt đ-ợc giới thiệu, và trong ch-ơng này và ch-ơng tiếp theo chúng ta sẽ làm sáng tỏ thêm về những đặc tính đó của MATLAB. 17.1 Sử dụng lệnh Plot Nh- bạn đã thấy ở ví dụ tr-ớc đó, phần lớn các câu lệnh để vẽ đồ thị trong mặt phẳng đều là lệnh plot.

  pdf15p vit_momo 24-07-2011 57 22   Download

 • VĂN Bản Sự tiện ích của MATLAB là xử lý với các con số. Tuy nhiên chúng ta đã nhiều lần đề cập đến thao tác với văn bản (text), nh- khi đa nhãn và tiêu đề vào trong đồ thị. Trong MATLAB biến text đ-ợc dùng đến nh- là xâu kí tự, hoặc đơn giản là các xâu. 9.1 Xâu kí tự Xâu kí tự trong MATLAB là mảng của các giá trị ASCII mà quy -ớc của nó là các kí tự.

  pdf7p vit_momo 24-07-2011 55 20   Download

Đồng bộ tài khoản