Mcse training

Xem 1-20 trên 50 kết quả Mcse training
 • MCSE Training Guide: Networking Essentials, Second Edition is designed for advanced end-users, service technicians, and network administrators with the goal of certification as a Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE). The “Networking Essentials” exam (70-058) measures your ability to implement, administer, and troubleshoot information systems that incorporate Windows 95 as well as any of the BackOffice family of products. According to Microsoft, the exam covers only the networking knowledge and skills common to both Windows 95 and BackOffice products....

  pdf660p duypha 07-08-2009 240 101   Download

 • This book has been developed, in cooperation with Microsoft Corpora- tion, to give you the critical skills and knowledge you need to prepare for one of the elective requirements of the new MCSE certification program for Win- dows 2000 Security. You will find the information you need to acquire a solid understanding of Windows 2000 Security; to prepare for Exam 70-220: Designing Security for a Microsoft® Windows® 2000 Network; and to progress toward MCSE certification.

  pdf0p phongthinh 07-08-2009 122 39   Download

 • Microsoft’s new Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) track for Windows 2000 is the premier certification for computer industry profession- als. Covering the core technologies around which Microsoft’s future will be built, the new MCSE certification is a powerful credential for career advancement.

  pdf707p phongthinh 07-08-2009 100 34   Download

 • Exam 70-120, Installing, Configuring, and Administering Windows 2000 Professional measures a professionals ability to implement, administer and troubleshoot Windows 2000 Professional as a desktop operating system in any network environment. The ICA Windows 2000 Professional exam is sure to be one of the most popular due to its status as the replacement for the Workstation exam and as a Core requirement, and is a natural fit for a New Riders Training Guide.

  pdf800p mylinh 12-08-2009 57 15   Download

 • MCSE Training Guide: TCP/IP is designed for advanced end-users, service technicians, and network administrators who are consider- ing certification as a Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), Microsoft Certified Product (MCP) Specialist or as a Microsoft Certified Solution Developer (MCSD). The TCP/IP exam (Exam 70-59: “Internetworking with Microsoft TCP/IP on Microsoft Windows NT 4.

  pdf0p batoan 07-08-2009 49 6   Download

 • Welcome to MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-294): Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure. This kit introduces you to Windows Server 2003 Active Directory and prepares you to plan, configure, and administer your Active Directory infrastructure. You will learn to use Active Directory directory service to centrally manage users, groups, shared folders, and network resources, and to administer the user environment and software with Group Policy.

  pdf0p halanh 15-08-2009 168 77   Download

 • This kit introduces the various tools for administering and configuring Windows 2000 including the Microsoft Management Console, Task Scheduler, Control Panel, and the registry. You will learn about the network protocols and services that ship with Windows 2000. This kit concentrates on Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), the network protocol of choice for Windows 2000.

  pdf590p maiphuong 11-08-2009 69 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microsoft press mcts training kit 70 - 648 transitioning your mcsa mcse to window server 2008 phần 9', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf97p myngoc8 15-10-2011 79 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mcts training kit 70 - 648 transitioning your mcsa mcse to window server 2008 phần 1', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf98p myngoc9 15-10-2011 25 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mcts training kit 70 - 648 transitioning your mcsa mcse to window server 2008 phần 7', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf97p myngoc9 15-10-2011 42 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mcts training kit 70 - 648 transitioning your mcsa mcse to window server 2008 phần 8', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf97p myngoc9 15-10-2011 32 3   Download

 • Welcome to MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-297): Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure. This book teaches you how to gather the network requirements for a business, how to analyze an existing network, and how to design an Active Directory directory service and networking infrastructure.

  pdf0p vinhnghi 18-08-2009 2597 2324   Download

 • Welcome to MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-290): Managing and Main­ taining a Microsoft Windows Server 2003 Environment. We have designed this book to prepare you effectively for the MCSE examination, and, along the way, to share with you knowledge about what it takes to implement Windows Server 2003 in your enter­ prise network.

  pdf776p emilynguyen 07-08-2009 451 259   Download

 • Todd Lammle, CCSI, CCNA/CCNP/CCSP, MCSE, CEH/CHFI, FCC RF Licensed, is the authority on Cisco Certification internetworking. He is a world renowned author, speaker, trainer and consultant. Todd has over 25 years of experience working with LAN’s, WAN’s and large licensed and unlicensed Wireless networks. He is president of GlobalNet Training and Consulting, inc, a network integration and training firm based in Dallas.

  pdf507p conrepcon 13-04-2012 77 19   Download

 • tổn thất tài chính, vi phạm quyền riêng tư, tiết lộ tài sản trí tuệ, phân biệt đối xử, quấy rối /, hoặc vi phạm của khách hàng / luật sư đặc quyền. Bởi tất cả các ước tính, tổng chi phí tuân thủ dốc 25 tỷ USD giá thẻ trong năm 2005 cho ngành công nghiệp chứng khoán, theo Hiệp hội Công nghiệp chứng khoán (SIA), nhưng.

  pdf134p myngoc7 13-10-2011 33 9   Download

 • , cụm được triển khai trên toàn doanh nghiệp. Mỗi máy chủ hoặc một cụm sao chép với tất cả các máy chủ khác hoặc cụm. C. không chính xác: vòng WINS cấu trúc liên kết một WINS phân phối thiết kế được tạo ra bởi có mỗi máy chủ WINS tái tạo

  pdf98p myngoc8 15-10-2011 48 8   Download

 • Định tuyến và truy cập từ xa hiển thị các bảng định tuyến tĩnh (không bao gồm bất kỳ các tuyến đường năng động được thêm vào từ RIP). Bạn cài đặt Network Policy Cấu hình định tuyến tĩnh với định tuyến và truy cập từ xa Nếu quá trình phục hồi không thành công, bạn phải khởi động lại AD CS bằng tay.

  pdf97p myngoc9 15-10-2011 33 8   Download

 • Khi bạn cài đặt các thành phần hệ điều hành mới sau khi một gói dịch vụ đã được cài đặt, cài đặt đòi hỏi cả hệ thống điều hành và các tập tin cài đặt gói dịch vụ. Điều này cho phép cài đặt để cài đặt các phiên bản cập nhật của các thành phần. Add / Remove Programs trong Control Panel hoặc từ một dòng lệnh bằng cách chạy Spuninst.exe từ%

  pdf132p myngoc7 13-10-2011 35 7   Download

 • và xác định các hồ sơ người dùng bắt buộc cho phép bạn đăng nhập vào cùng với bản sao của hồ sơ lưu trữ. Thực hành 1: Tạo một bảng hiển thị của ba phiên bản của Windows XP Professional hỗ trợ các tính năng sau đây: khả năng đọc và chỉnh sửa các tài liệu trong nhiều ngôn ngữ, ngôn ngữ và hỗ trợ khu vực cho

  pdf97p myngoc7 13-10-2011 29 7   Download

 • Windows Server 2008 và sau đó tìm thấy bạn cần phải thêm một bộ điều khiển miền Windows Server 2003 đến tên miền của bạn, bạn có một vấn đề nghiêm trọng. Tương tự như vậy, nếu bạn đã tăng rừng tổ chức của bạn mức chức năng Windows Server 2008

  pdf97p myngoc8 15-10-2011 46 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản