Mdgs

Xem 1-20 trên 86 kết quả Mdgs
 • Tài liệu Đưa các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) đến với người dân trình bày kết quả đánh giá sơ bộ về những thành tích mà người dân Việt Nam, mà phần lớn trong số họ sống ở vùng nông thôn, đạt trên nhiều chỉ số phản ánh mục tiêu MDG. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf62p peheo_1 29-07-2012 71 19   Download

 • Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, còn gọi là Mục tiêu Thiên niên kỷ là 8 mục tiêu được 189 quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhất trí phấn đấu đạt được vào năm 2015. Những mục tiêu này (gọi tắt là MDGs từ tiếng Anh: Millennium Development Goals) được ghi trong bản Tuyên ngôn Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc tại Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên kỷ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 năm 2000 tại trụ sở Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. ...

  pdf4p cq511225 23-09-2010 153 30   Download

 • "Các mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ: Xóa bỏ khoảng cách thiên nhiên kỷ" là nội dung của báo cáo tiến độ thực hiện các MDG năm 2003 của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.

  pdf102p manutd1907 09-04-2013 42 14   Download

 • Tài liệu "Việt Nam thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên nhiên kỷ" là bản báo cáo đầu tiên của Việt Nam đánh giá việc triển khai thực hiện các MDG.

  pdf124p manutd1907 09-04-2013 52 10   Download

 • i .Lời nói đầu Chính phủ Việt Nam và các Tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam cam kết đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) và thực hiện những giá trị và nguyên tắc của Tuyên bố Thiên niên kỷ.

  pdf37p samsung_12 07-05-2013 26 4   Download

 • This first national report reviews the implementation of MDGs. The report focuses on presenting the achievements, analyzing reasons for success and identifying emerging challenges to reach each goal, and offers policy recommendations to accelerate the effective implementation of MDGs, in line with the UN’s Millennium Declaration and Viet Nam’s Socio-economic Development Strategy.

  pdf0p rose_12 03-12-2012 17 3   Download

 • This publication is the fifith in a UNICEF series that monitors progress for children towards achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). It assesses current performance in relation to MDG no.7 which aims to halve by 2015 the number of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation. As well as being vital in themselves, safe water and sanitation are also key prerequisites for achieving other MDGs such as reducing child and materal mortality, combating diseases, reducing child undernutrition and achieving universal primary education.

  pdf92p conchokon 08-01-2013 23 1   Download

 • Đánh giá về thực trạng an ninh lương thực toàn cầu năm 2004, Tổ chức nông nghiệp và lương thực thế giới (FAO) nhận xét: “Mặc dù các cố gắng giảm nghèo đói ở các nước đang phát triển chưa đáp ứng mục tiêu của Hội nghị thượng đỉnh thế giới về lương thực (1996) và Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) là giảm một nửa số người nghèo đói trên thế giới vào năm 2015, nhưng khả năng đạt mục tiêu vẫn còn nhiều triển vọng....

  pdf9p thangxhh 23-01-2010 389 185   Download

 • Hướng tới Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, còn gọi là Mục tiêu Thiên niên kỷ là 8 mục tiêu được 189 quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhất trí phấn đấu đạt được vào năm 2015.

  doc17p daiviet79vpdk 20-05-2010 275 100   Download

 • Trong báo cáo Giám sát toàn cầu 2013 công bố ngày 18-4, Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định, đô thị hóa để thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) là việc các nước đang phát triển cần làm, nhưng nếu không quản lý tốt có thể dẫn đến gia tăng các khu ổ chuột, ô nhiễm và tội phạm.

  pdf280p trua_nang 22-04-2013 127 57   Download

 • Không tự nhiên mà “Đói nghèo” lại trở thành vấn đề được đặt lên đầu tiên trong danh mục 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (Gọi tắt là MDG) của 189 nước thành viên Liên Hợp Quốc Điều đó phần nào khẳng định rằng đây chính là một vấn đề toàn cầu điển hình. Tính điển hình ở đây được đánh giá dựa trên phạm vi và mức độ ảnh hưởng của vấn đề.

  pdf9p chaen_12 10-12-2013 150 35   Download

 • Trên phạm vi toàn cầu, hiện nay các tổ chức xã hội dân sự đang ngày càng góp phần quan trọng vào những nỗ lực nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về xoá đói giảm nghèo (MDGs). Các tổ chức xã hội dân sự sát cánh với chính phủ thực hiện các hoạt động phục vụ các mục tiêu giảm nghèo, trao quyền cho phụ nữ, tăng tính minh bạch, và đặc biệt là khuyến khích sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách. ...

  pdf20p thiuyen2 12-08-2011 65 22   Download

 • Trong thập niên 90, Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế nhanh và trên diện rộng và thông qua đó đạt được những tiến bộ đáng kể liên quan đến mục tiêu phát triển thiên niên kỷ( MDG) Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới có tỉ lệ nghèo ( cho dù sử dụng bất kỳ cách đo lường nào ) giảm một cách đáng kể trong thời gian tương đối ngắn.

  pdf33p manutd1907 09-04-2013 50 13   Download

 • MDGs ra đời vào năm 2000 tại buổi họp của đại hội đồng LHQ; MDGs nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững đã được khởi xường từ 1987; MDGs gom 8 muc tieu Nguồn: UN World Water Development Report (2003). Water for People, Water for Life. UNESCO Publishing and Berhahn Books, Barcelona.

  pdf18p boy_them_yeu 04-07-2013 36 13   Download

 • In 2005, the baseline country studies pointed to a lack of connection between advocacy for reduction of maternal mortality in national-level planning and the necessary linkage to effective programmatic responses through resource allocation, capacity- building and human-resource development. The 2011 case-studies suggest that this problem persists: despite a closing of the gap between policy and programmes, the limited progress with improving health outcomes has shown the importance of strengthening health systems – particularly for maternal and newborn health.

  pdf12p ut_hai_can 25-12-2012 44 11   Download

 • Báo cáo năm nay với tiêu đề “Xoá bỏ Khoảng cách Thiên niên kỷ” đề cập tới việc phát huy những kết quả đầy ấn tượng mà Việt Nam đã đạt được trong việc cải thiện cuộc sống của người dân trong thập kỷ qua, đồng thời mở rộng quá trình phát triển để mang lại lợi ích cho cả những đối tượng bị bỏ lại phía sau cũng như đảo ngược những khoảng cách về kinh tế - xã hội đang gia tăng.

  pdf102p motorola_12 01-06-2013 25 9   Download

 • Poverty Mapping and GIS Application in Indonesia: How Low Can We Go? - Mục tiêu tổng thể của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là để xóa đói giảm nghèo, đó là phù hợp với Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) Số 1 là giảm một nửa tỷ lệ đói nghèo vào năm 2015. Trong bối cảnh này, một kỹ thuật có hệ thống để xác định các vùng nghèo là rất quan trọng trong việc cải thiện các chương trình xóa đói giảm nghèo. Hầu hết các chỉ số nghèo phát triển với các dữ...

  pdf42p hoathietmoclan 03-10-2011 33 8   Download

 • While important progress on the MDGs has been made, it has been uneven between and within countries. Gender disparities remain manifested in many sectors with progress differing by region and country. The growing number and diversity of actors, approaches and flows in development cooperation in recent years have also significantly impacted progress on the MDGs and other IADGs.

  pdf24p connicquy 20-12-2012 47 8   Download

 • Yet the shift towards health-systems strengthening and its support through the International Health Partnership (IHP+) and other related initiatives offer a framework within which SRH may be more broadly addressed. The support offered to ministries of health by the UNFPA and WHO country offices has been marked by greater collaboration and a stronger functional focus. This has been achieved through harmonization of activities in the United Nations Development Assistance Framework, and by practical engagement of technical working groups and similar structures for SRH.

  pdf6p ut_hai_can 25-12-2012 27 6   Download

 • Report on the Millennium Development Goals (MDGs) in Zimbabwe pointed out that notwithstanding the poor performance of the economy, Zimbabwe has made relative progress in a number of key areas such as universal primary education. Enrolment in primary schools has consistently been relatively high (with a net enrollment ratio of 91% in 2009 down from 98.5% in 2002). The rate of HIV infection has also seen an improvement with a decline from 16.1 percent in 2007 to 13.7 percent by 2009 partly on account of public awareness programs and education.

  pdf5p lenh_hoi_xung 01-03-2013 24 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản