Membrane reactors

Xem 1-6 trên 6 kết quả Membrane reactors
 • The study of catalytic membranes and membrane reactor processes is a multidisciplinary activity, which in recent years has attracted the attention of scientists and engineers in a number of disciplines, including materials science, chemistry and biology, and chemical and biochemical engineering.

  pdf0p camnhung_1 14-12-2012 43 7   Download

 • MBR là viết tắt cụm từ Membrane Bio-Reactor (Bể lọc sinh học bằng màng), có thể định nghĩa tổng quát là hệ thống xử lý vi sinh của nước thải bằng công nghệ lọc màng. Việc ứng dụng MBR – kết hợp giữa công nghệ lọc màng và bể lọc sinh học như là một công đoạn trong quy trình xử lý nước thải có thể thay thế (trong vài trường hợp) cho vai trò tách cặn của bể lắng bậc hai và bể lọc nước đầu vào, do vậy có thể lược bỏ bể lắng bậc hai và vận hành...

  pdf2p bibocumi3 17-09-2012 203 79   Download

 • MBR (Membrane Brio-Reactor) can be broadly defined as systems integrating biological degradation of waste products with membrane filtration. Set up of MBR plant is mainly utilizing a bioreactor and membrane filtration as one unit process for wastewater treatment thereby replacing, and in some cases supplementing, the solids separation function of secondary clarification and effluent filtration, resulting the possibility to eliminate the secondary clarification and operate at higher MLSS concentration....

  pdf7p phuongltht 06-04-2011 108 33   Download

 • Reactive liquid-liquid extraction of inorganic acids with amines and effect of solvating diluents; Liquid extraction of tall oil from wastewaters of paper industry • Supercritical fluid extraction of natural products; Enzymatic reactions in supercritical CO2; Solubilities of liquids and solids in dense CO2 with entrainer • Relation between the morphology and application properties of polymer catalysts and adsorbents • Study of the permeation and pervaporation of volatile organic substance (propan-1-ol, toluene) • Observation of the competitive adsorption on Vycor glass membr...

  pdf66p lulanphuong 22-03-2012 43 11   Download

 • Vào thap niên 90, các công nghe x$ lý nư c th i bang phương pháp sinh h'c hiêu khí thông thưng như: bùn hot tính [3] ñã ñưc nghiên cu và ng dng rong rãi. Tuy nhiên, phương pháp trên van còn mot sô nhưc ñiem như: t i tr'ng x$ lý chât hu cơ thâp (0,5 – 1 kgCOD/m3.ngày), de b sôc t i, hàm lưng sinh khôi dư cao cân chi phí x$ lý bùn. T 1980, nhiêu nghiên cu ñã bat ñâu tap trung vào các công nghe x$ lý nư c th i m i như Bio - 2 - sludge, Anaerobic baffler reactor (ABR), membrane bioreactor (MBR) và he...

  pdf9p nhokheo10 04-05-2013 42 8   Download

 • Diffusion is the transport of matter from one point to another by thermal motion of atoms or molecules. It is relatively fast in gases, slow in liquids, and very slow in solids. Diffusion plays a key rˆole in many processes as diverse as intermixing of gases and liquids, permeation of atoms or molecules through membranes, evaporation of liquids, drying of timber, doping silicon wafers to make semiconductor devices, and transport of thermal neutrons in nuclear power reactors.

  pdf0p khangoc2391 11-08-2012 37 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản