Mẹo học cad

Xem 1-20 trên 59 kết quả Mẹo học cad
 • TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BỘ MÔN CƠ KHÍ ĐỖ ĐỨC TRUNG THIẾT KẾ MÔ HÌNH 3D BẰNG AUTOCAD Thái nguyên, tháng 8 năm 2010 Đỗ Đức Trung Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD Chương 1 CƠ SỞ TẠO MÔ HÌNH BA CHIỀU 1.1. Lịch sử phát triển CAD Mô hình hóa ba chiều

  pdf16p kemoc10 23-07-2011 751 345   Download

 • Tạo phác thảo chi tiết là tạo các phác thảo hình dạng gần giống với hình dạng chi tiết. Phác thảo biến dạng là một phần thiết kế cơ bản, xác định kích thước và hình dạng đặc trưng gần đúng của chi tiết, được tạo ra từ các lệnh vẽ hình học cơ bản của AutoCAD như: Line, Arc,Rectangle...

  doc46p dinhhungkt3 28-03-2012 385 214   Download

 • Đỗ Đức Trung Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD Nếu muốn xóa các dấu “+” trên tất cả các khung nhìn dùng lệnh Redrawall. Lệnh Rengen, Regenall Lệnh Rengen tính toán và tái tạo lại toàn bộ các đối tượng trên khung nhìn hiện hành. Khi tái tạo sẽ cập nhật toàn bộ biến đã thay đổi trong bản vẽ. Lệnh Regenall tính toán và tái tạo lại toàn bộ các đối

  pdf14p kemoc10 23-07-2011 356 263   Download

 • Đỗ Đức Trung Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD AI_Dome, AI_Dish, AI_Mash, AI_Pyramid, AI_Sphere, AI_Torus, AI_Wedge (AI có nghĩa là AutoCAD Index). Khi tạo các mặt 3D cơ sở cần chú ý đến vị trí các điểm. Lệnh 3D được viết bằng ngôn ngữ Autolips, do đó ta không sử dụng được lệnh “CAL để nhập tọa độ điểm. Command: 3d

  pdf14p kemoc10 23-07-2011 366 257   Download

 • Đỗ Đức Trung Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD a) Trước Mirror3D Command: Mirror3D  Select objects: (Chọn các đối tượng cần lấy đối xứng). b) Sau Mirror3D Hình 5.2. Phép đối xứng qua mặt phẳng xác định bằng ba điểm

  pdf14p kemoc10 23-07-2011 314 229   Download

 • Đỗ Đức Trung Current wire frame density: ISOLINES=12 Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD Select objects: (Chọn đối tượng 2D cần quét thành 3D. Trên hình 6.10 đối tượng 2D cần chọn là 1, 2). Select objects: (Chọn tiếp các đối tượng 2D cần quét thành 3D hoặc nhấn ENTER để kết thúc việc

  pdf13p kemoc10 23-07-2011 299 223   Download

 • Đỗ Đức Trung Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD Trong AutoCAD ngoài các tiled viewport (khung nhìn tĩnh tạo bằng lệnh Vports) sắp xếp cạnh nhau ta còn có thể tạo các floating viewport. Có hai lệnh tạo viewport là Mview và Mvsetup. Trong mục này ta khảo sát lệnh Mview. Lệnh Mview chỉ thực hiện

  pdf16p kemoc10 23-07-2011 315 212   Download

 • Đỗ Đức Trung 8.7. Lệnh Soldraw Menu bar Draw/SolidSetupDrawing Solview trước đó. Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD Toolbars Solids Nhập lệnh Soldraw Lệnh Soldraw tạo các đường biên dạng và mặt cắt trong các viewport tạo bởi lệnh Các đường khuất

  pdf12p kemoc10 23-07-2011 305 209   Download

 • Đỗ Đức Trung Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD 9.2.5. Tô màu các đối tƣợng trên 3D Orbit View Các đối tượng trên 3D orbit view được tô màu cho chúng sự biểu diễn ba chiều thật hơn. Bạn có thể thay đổi phương pháp hiển thị đối tượng bằng cách sử dụng các phương thức tô màu khác nhau. Để thay đổi

  pdf11p kemoc10 23-07-2011 331 209   Download

 • Giáo trình cơ sở Cad/CAM trong thiết kế và chế tạo NSB Hà Nội TSKT. Lưu Quang Huy * Chương 1: Cơ sở CAD/CAM * Chương 2: Vẽ trong không gian 2D * Chương 3: Vẽ và thiết lập mô hình 3D Ngày này công nghệ thông tin đã được ứng dụng rất hiệu quả trong mọi lĩnh vực

  pdf21p kemoc10 23-07-2011 170 79   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình cơ sở cad/cam trong thiết kế và chế tạo phần 2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p kemoc10 23-07-2011 134 55   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình cơ sở cad/cam trong thiết kế và chế tạo phần 3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p kemoc10 23-07-2011 96 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình cơ sở cad/cam trong thiết kế và chế tạo phần 4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p kemoc10 23-07-2011 94 41   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình cơ sở cad/cam trong thiết kế và chế tạo phần 5', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p kemoc10 23-07-2011 96 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng công nghệ cad/cam - part 7', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p kemoc8 23-07-2011 94 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng công nghệ cad/cam - part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p kemoc8 23-07-2011 139 32   Download

 • GIỚI THIỆU CHUNG. 4.1.1. Xác định một hệ CAD. Các hệ CAD hiện đại (còn gọi là CAD/CAM) được xây dựng trên cơ sở đồ hoạ máy tính tương tác (Interative Computer Graphics) viết tắt là ICG. Hệ thống đồ hoạ máy tính tương tác là một hệ hướng đến người sử dụng, trong đó máy tính được dùng để tạo ra, chuyển đổi và hiển thị dữ liệu dưới dạng các hình vẽ hay biểu tượng.

  pdf11p kemoc8 23-07-2011 98 29   Download

 • CƠ SỞ CỦA MÔ HÌNH HOÁ HÌNH HỌC Trong chương này trình bày tóm tắt các kết quả cơ bản của hình học vi phân và phép biến đổi toạ độ sử dụng trong mô hình hoá hình học. 2.1 HÌNH HỌC ĐƯỜNG CONG. Về mặt trực quan, đường cong được định nghĩa như là quĩ đạo điểm thoả mãn một số điều kiện. 2.1.1 Biểu diễn đường cong.

  pdf11p kemoc8 23-07-2011 75 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng công nghệ cad/cam - part 3', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf36p kemoc8 23-07-2011 78 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình cơ sở cad/cam trong thiết kế và chế tạo phần 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p kemoc10 23-07-2011 71 25   Download

Đồng bộ tài khoản