Mercosur

Xem 1-3 trên 3 kết quả Mercosur
  • This book is on trade in Climate Smart Goods and Other Specialized Products of Ecuador. The interest in the subject of Trade in Climate Smart Goods was fuelled by Ecuador’s positive trade balance with the rest of the Andean Community and MERCOSUR region in 2010. This may be a reflection of Ecuador’s maturity in dealing with environmental issues since the early 1980s.The study is also able to identify some specialized industries and identify markets for the two digit and 6 digit industries for Ecuador using RCA and Export Specialization indices...

    pdf129p tuanloc_do 04-12-2012 30 4   Download

  • Vấn đề nóng nhất trong thế giới kinh doanh của thập niên 1990 là sự bùng nổ của một nền thương mại toàn cầu. Để nhận lấy lợi thế của việc loại bỏ hay hạ thấp các loại hàng rào thuế quan đã thành hình từ sự ra đời của các loại hiệp ước thương mại như NAFTA, GATT, APEC và Mercosur, mọi đất nước hầu hết đều đang nỗ lực tăng trưởng ngành kinh doanh xuất khẩu của mình.

    pdf12p samsara246 27-04-2011 40 9   Download

  • Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có 10 nước Thành viên và hiện nay chín nước (trừ Lào) đã là Thành viên của WTO. Mặc dù liên kết với nhau trong Khu vực thương mại tự do AFTA và có nhiều lợi ích thương mại chung nhưng ASEAN ít khi có được tiếng nói chung tại các diễn đàn của WTO. Các nước trong các liên kết kinh tế và thương mại khác như Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) cũng ít khi phối hợp với nhau để...

    pdf26p cnkbmt10 27-10-2011 41 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản