Microsof office

Xem 1-8 trên 8 kết quả Microsof office
 • Tham khảo sách 'microsoft excel & access integration with office 2007', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p ptng13 17-05-2012 222 39   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'tin học đại cương - phần 3: microsoft excel - bài 2 các hàm trong microsof excel', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p vthanh11xd111 04-09-2013 102 18   Download

 • Modul Pelatihan Komputer Microsof Word 2003 Microsoft Office adalah suatu produk perangkat kantor yang cukup handal dewasa ini. Setelah mengalami peningkatan fasilitas menuju penyempurnaan, hingga sekarang telah beredarnya Microsoft Office 2003

  pdf27p bongbong_hong 15-12-2012 44 5   Download

 • Microsoft Excel (gọi tắt: Excel) là một trong những chương trình ứng dụng trong bộ Microsoft Office chạy trong môi trường Windows. Thế mạnh của Excel là tính tóan bằng công thức. Excel là một loại bảng tính điện tử được dùng để tổ chức, tính toán bằng những công thức (Formulas), phân tích và tổng hợp số liệu. Các nhiệm vụ mà bạn có thể thực hiện với Excel từ việc viết một hóa đơn tới việc tạo biểu đồ 3-D hoặc quản lý sổ kế toán cho doanh nghiệp.

  doc58p danghue1105 07-04-2010 939 587   Download

 • When faced with a new software tool, most of us learn what we need to address our immediate problem, and then armed with 10% of the tools that are available we attempt to solve all future problems. In my discussions with colleagues, I have found that the spreadsheet is the quintessence of this effect. Almost everybody has Microsoft® Excel on their computer, yet few use it for anything but the most mundane tasks, rather like a sophisticated, but unwieldy calculator.

  pdf385p ptng13 17-05-2012 210 79   Download

 • Imagine that an important customer in your firm commissions you to complete a sophisticated worldwide market study that will form the basis of a global expansion strategy. Or that you are responsible for the development of the product which will determine your firm’s ability to go public. Or you are in charge of handling the merger of your firm with another. Further imagine that in these situations you receive a strict budget and a precise schedule. You are, as such, involved in a project— and, moreover, you are involved in managing a project.

  pdf42p vutrung 09-09-2009 180 43   Download

 • Ribbon: MS Excel 2010 thay đổi giao diện người dùng từ việc sử dụng các thanh thực đơn truyền thống sang các nhóm lệnh dễ dàng truy cập, được trình bày ngay trên màn hình gọi là Ribbon. Các nhóm Ribbon chính: Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Reviews, View, Load Test và Team.

  pdf22p vthanh11xd111 04-09-2013 65 12   Download

 • Soạn thảo và hiệu chỉnh văn bản. Tạo bảng biểu (Table). Nhập hình ảnh vào văn bản. Tạo thư trộn (Mail Merge). Tạo công thức toán học. Định dạng trang in...

  pdf22p vthanh11xd111 04-09-2013 77 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản