intTypePromotion=1
ADSENSE

Midp 2 games api

Xem 1-0 trên 0 kết quả Midp 2 games api
  • When people ask me what I do, in addition to telling them I can show them: I can pull out my cell phone and demonstrate some of the games I’ve written for it. It’s a great time to be a software developer because a pastime that’s so much fun—writing games for cell phones and mobile devices—is now a huge growth industry. The number of cell phones worldwide is well over

    pdf422p tailieuvip13 20-07-2012 70 4   Download

  • Chương 2 : Giới thiệu khái quát về chuẩn J2ME hành động của nhân vật cũng như quản lý đồ họa. Việc này sẽ làm tăng kích thước file của sản phẩm cũng như việc xuất hiện các đoạn mã bị lỗi. Được hưởng lợi nhất từ Game API trong MIDP 2.0 không chỉ là các lập trình viên Game mà còn là các lập trình viên cần sử dụng các tính năng đồ họa cao cấp. • Ý tưởng cơ bản của Game API là việc giả định rằng một màn hình game là tập hợp các layer (lớp). Ví...

    pdf17p caott3 20-05-2011 90 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Midp 2 games api
p_strCode=midp2gamesapi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2