Miễn thuế chuyển quyến

Xem 1-20 trên 20 kết quả Miễn thuế chuyển quyến
 • Công văn 931/TCT-CS cùa Tổng cục Thuế về việc miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất

  pdf2p myngoc 13-08-2009 106 6   Download

 • Công văn 3812/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế chuyển quyến sử dụng đất

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 36 1   Download

 • Công văn 833/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất

  pdf1p hueman 16-08-2009 37 1   Download

 • Công văn 2092/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 58 1   Download

 • BÀI 5: THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ÐẤT I. II. III. IV. KHÁI NIỆM THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1. Khái niệm 2. Chức năng - vai trò của thuế chuyển quyền sử dụng đất 3. Đối tượng nộp thuế, chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất CĂN CỨ TÍNH THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1. Diện tích đất 2. Giá đất tính thuế 3. Thuế suất MIỄN - GIẢM THUẾ 1. Các trường hợp miễn, giảm thuế 2. Thẩm quyền xét miễn, giảm thuế KÊ KHAI NỘP THUẾ 1. Kê khai thuế 2.

  pdf9p ctnhukieu6 30-04-2011 260 151   Download

 • Công văn 4862/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm thuế chuyển quyền sử dụng đất

  pdf2p nguyenchien 08-08-2009 54 4   Download

 • Công văn 3310/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất

  pdf2p nguyendung 13-08-2009 54 1   Download

 • Công văn 440/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn giảm thuế chuyển quyền sử dụng đất

  pdf1p dohuong 14-08-2009 24 1   Download

 • Công văn 3589/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 31 1   Download

 • Công văn 1396/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thuế TN đối với chuyển quyền sư dụng đất và việc xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện mới thành lập đối với cơ sở mua lại máy móc thiết bị đã qua sử dụng

  pdf2p huathao 16-08-2009 61 9   Download

 • Miễn tiền thuê đất đến năm thuế 2010 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai.

  doc6p kieuoanh 12-09-2009 152 22   Download

 • Công văn số 1774/TCT-TNCN ngày 26/5/2010 của Tổng cục Thuế Về việc truy thu 01 lần nộp thuế TNCN đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng đất của người khác (2 tr.) Trường hợp đất đã nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009 nhưng nay mới nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chỉ truy thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó được miễn truy thu. ...

  doc2p giangacd 09-07-2010 93 14   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đơn đề nghị miễn tiền thuê đất ghi rõ: diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn và thời hạn miễn tiền thuê đất. + Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. + Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. + Quyết định của cơ...

  doc3p phihung 25-08-2009 129 11   Download

 • Mẫu thông báo Áp dụng hiệp định lãi bản quyền thu nhập khác Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ........... đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, lãi cổ phần, lãi tiền vay, tiền bản quyền, chuyển nhượng tài sản, thu nhập khác không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam theo Mẫu số: 01-1C/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ...

  doc3p lananh 16-07-2009 164 8   Download

 • Nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP: Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trong trường hợp dự án đầu tư phải được cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi vào Giấy chứng nhận đầu tư hoặc dự án thuộc diện không phải đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi ti...

  doc6p kieuoanh 10-09-2009 67 2   Download

 • Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu huỷ những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam...

  doc10p ngoctrang 17-08-2009 178 14   Download

 • 1. Thủ tục xuất-nhập cảnh: Quý khách nên khai báo vào tờ khai xuất cảnh nếu: + Mang theo những đồ vật có giá trị từ 200 USD như: Camera, đá quý, đồ cổ….. + Nếu mang số tiền trên 7.

  pdf9p daukho51 24-01-2011 96 11   Download

 • Thông tư liên tịch 04/TTLB của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn việc nhập khẩu hoặc mua tại Việt Nam, tái xuất khẩu và chuyển nhượng những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam...

  doc4p thachsanh 18-08-2009 95 8   Download

 • Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG về việc hướng dẫn việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại việt nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu hủy những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ công thương; Bộ tài chính; Bộ ngoại giao ban hành...

  pdf8p lawxnk1 10-11-2009 68 8   Download

 • Ban chỉ đạo Trung ương cổ phần hoá để thưcj hiện dưới sự tham gia trực tiếp của Ban chỉ đạo trung ương cổ phần hoá. 6-Những ưu đãi mà doanh nghiệp được hưởng sau khi cổ phần hoá. Được giảm thuế lợi tức 50% trong 2 năm liên tiếp sau khi chuyển sang hoạt động theo luật công ty.

  pdf5p caott9 20-07-2011 47 13   Download

Đồng bộ tài khoản