Mindmanager

Xem 1-6 trên 6 kết quả Mindmanager
 • The first book available on this fast-growing and highly regarded software package MindManager allows users to visually map their ideas and brainstorming sessions in order to better organize thoughts and put them into action. Exploring all there is to know about the MindManager product, including the Standard, Business, Enterprise, and handheld releases, this book walks readers through the process and techniques in using MindManager to communicate ideas.

  pdf411p bluesky_12 19-12-2012 78 25   Download

 • Phần 2 của ebook "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường" sẽ trình bày về công cụ MindManager và công cụ Excel. Cuốn tài liệu này được biên soạn theo một cấu trúc khoa học để các báo cáo viên có thể dễ dàng sử dụng trong tập huấn nhân rộng, đồng thời cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý nhà trường trong thực hành quản lý hàng ngày.

  pdf132p whocare_e 01-10-2016 15 2   Download

 • Guided Brainstorming: Hoạt động thảo luận nhóm để đưa ra các ý tưởng hay giải quyết vấn đề được thực hiện một cách đơn giản và hiệu quả theo tiến trình 3 bước được xây dựng sẵn trên MindManager 2012.

  pdf3p bibocumi26 12-01-2013 26 1   Download

 • Bài viết Xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy với sự hỗ trợ của phần mềm Mindjet mindmanager nhằm tăng cường hiệu quả các tiết luyện tập môn Hóa học ở trường THPT trình bày: Sử dụng sơ đồ tư duy trong quá trình nghiên cứu cho thấy có sự thích hợp khi áp dụng vào bộ môn Hóa học, đặc biệt là các tiết luyện tập ctính trực quan, súc tích, kích thích hứng thú học tập của học sinh,... Mời các bajnc ùng tham khảo.

  pdf7p lamducduy 26-04-2018 5 0   Download

 • This is an incredibly open ended task. You are now charged with developing your project plan. Follow the steps above and proceed as best you can. Ask the staff for help if you have questions. At the beginning of this document, you can download a template for a project development sheet and a gant chart. All that is required of the user is to fill in the yellow cells. The gant chart will automatically plot out the task/project time line for you. This is a required part of your project management activities. ...

  pdf0p tay_thi_le 21-02-2013 33 5   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hóa học: Thiết kế hệ thống bài giảng điện tử theo hướng tích hợp các phần mềm dạy học môn Hóa học 12 Nâng cao nêu lên các phần mềm được tích hợp khi thiết kế hệ thống bài giảng điện tử (BGĐT) trong phạm vi nghiên cứu của đề tài; các phần mềm được tích hợp khi thiết kế hệ thống BGĐT trong phạm vi nghiên cứu của đề tài; hệ thống các BGĐT Hóa học 12 Nâng cao có tích hợp phần mềm dạy học.

  pdf96p maiyeumaiyeu01 29-06-2016 18 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản