Mindstorms programming

Xem 1-12 trên 12 kết quả Mindstorms programming
 • Winning LEGO MINDSTORMS Programming is your ticket to successfully programming for fun and competition with LEGO MINDSTORMS and the NXT-G programming language commonly used in FIRST LEGO League events. The book is a companion title to author James Trobaugh’s acclaimed book on physical robot design, Winning Design!. This new book focuses squarely on the programming side of working with MINDSTORMS. Together the two books put you on a rock-solid foundation for creating with LEGO MINDSTORMS, whether for fun at home or in competition with a team. ...

  pdf239p titatu_123 01-03-2013 23 5   Download

 • This is a book about creating robots with the LEGO® MINDSTORMS™ Robotic Invention System (RIS)™. If you've always dreamed of building and programming your own robots, this is your big chance—the RIS set makes it easy to get started.

  pdf266p beobobeo 01-08-2012 50 15   Download

 • The word “robot” was introduced by the Czech playright Karel ˇ Capek in his 1920 play Rossum’s Universal Robots.This is a book about creating robots with the LEGO® MINDSTORMS™ Robotic Invention System (RIS)™. If you've always dreamed of building and programming your own robots, this is your big chance—the RIS set makes it easy to get started. There...

  pdf116p nguyen3 13-11-2009 73 20   Download

 • Ý tưởng của vòng lặp trong Visual Basic là bạn nên bắt đầu bằng cách khởi tạo một biến, được gọi là kiểm soát vòng lặp biến, và mỗi khi bạn đi vòng vòng lặp, bạn thêm một cái gì đó để biến điều khiển vòng lặp cho đến khi nó vượt quá một giá trị cuối cùng.

  pdf47p kimku8 28-10-2011 41 2   Download

 • Điều này là khá hữu ích, nhưng cung cấp cho bạn hầu như không có sự linh hoạt trong cách thức hoạt động của vòng lặp. Mặc dù bạn có thể thay đổi giá trị thặng dư, hoặc thậm chí làm tăng tiêu cực, bằng cách sử dụng cơ sở Bước, vòng lặp luôn luôn hoạt động bằng cách đếm, và các kiểm tra cho dù thoát khỏi

  pdf47p kimku8 28-10-2011 21 2   Download

 • vòng lặp là cho dù các biến đã đạt đến một mức tối thiểu cài sẵn hoặc tối đa giá trị. và mạng thông qua một máy chủ proxy. Sử dụng phương pháp kiểm soát trực tiếp API cung cấp cho bạn khả năng tạo ra các khuôn khổ phức tạp tương tự như giao diện lập trình trực quan đi kèm với bộ LEGO

  pdf47p kimku8 28-10-2011 41 2   Download

 • Các phương pháp quan trọng và thú vị nhất là hai phương pháp đồng bộ, getValue và setValue. Tính năng quan trọng nhất của phương pháp setValue là nó là rất ngắn, và do đó thực hiện rất nhanh. Nó sẽ được gọi bởi các LightReader

  pdf47p kimku8 28-10-2011 26 2   Download

 • Kiểm soát của một RCX có thể không chỉ được kích hoạt từ một ứng dụng độc lập mà còn qua Internet bằng cách sử dụng một trình duyệt Web hỗ trợ Java, cung cấp giao diện tương tự như một trong những sẽ nhận được với các ứng dụng độc lập. Sử dụng RCXSocketPort, người ta có thể kiểm soát một số RCXs qua mạng

  pdf47p kimku8 28-10-2011 21 1   Download

 • Với chương trình kiểm soát trực tiếp, chúng ta đang sử dụng "bộ não" của RCX để vượt qua các lệnh từ một "bộ não" proxy nằm trên PC.There một lợi thế đáng kể cho công việc lập trình để chạy trên các nguồn tài nguyên của máy tính chứ không phải chạy nhiệm vụ bên trong RCX.

  pdf47p kimku8 28-10-2011 33 1   Download

 • Nhiệm vụ có thể chạy trên máy tính trong thời gian thực gần (có một khoảng thời gian đáng chú ý). Chúng ta có thể thêm

  pdf47p kimku8 28-10-2011 19 1   Download

 • Tuy nhiên, đối tượng còn sơ khai không thực hiện các mã trong những cuộc gọi phương thức, nó biết làm thế nào để truyền đạt lại cho các đối tượng dịch vụ ban đầu, mà cũng có thể được chạy trên máy khác, và đối tượng ban đầu không xử lý. Dòng chảy này được thể hiện trong hình 9,8. Hình 9,8:

  pdf47p kimku8 28-10-2011 22 1   Download

 • Sử dụng Sơ khai RMI trong một kiến trúc Jini Khách hàng JVM Stub đối tượng 4. Phương pháp được gọi là chống lại các đối tượng còn sơ khai tại địa phương 3. Stub đối tượng tái tạo trong dịch vụ khách hàng JVM Lookup JVM 5. Stub đối tượng giao tiếp trở lại đối tượng dịch vụ Stub đối tượng (tuần tự)

  pdf43p kimku8 28-10-2011 23 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản